Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Katolska kyrkan mörkade övergrepp mot barn

Tiotusentals barn har utsatts för sexuella övergrepp inom romerskkatolska kyrkan i Nederländerna. En oberoende kommission anser att kyrkan mörkat övergreppen.

FAKTA

Övergrepp inom kyrkan
Romerskkatolska kyrkan har skakats av en rad avslöjanden om att barn och unga utsatts för övergrepp av kyrkopersonal eller i verksamheter inom kyrkans hägn.
I Irland fastslog utredningar 2009 att präster förgripit sig på tiotusentals unga. Flera biskopar har avgått. Hanteringen av skandalen har lett till frostiga förbindelser med Vatikanstaten.
2004 slog en rättslig granskning i USA fast att 4 400 präster med pedofila böjelser verkat inom katolska församlingar mellan 1950 och 2002. Antalet offer beräknades till 11 000 och stora skadestånd har betalats ut.
Även i Tyskland, Belgien, Österrike, Danmark, Kanada, Indien och Australien har övergrepp rapporterats, liksom enstaka fall i Sverige.
Biskoparna i Nederländerna beslöt 2010 att tillsätta en utredning sedan avslöjanden börjat dyka upp i landets massmedier.

Brotten har skett på barnhem och skolor i religiös regi. Kommissionen, som lade fram sina slutsater på fredagen, beräknar antalet fall till mellan 10 000 och 20 000 sedan 1945, men antalet omfattar inte bara grova fall som våldtäkter.
Omkring 800 förövare har identifierats i utredningen, av dessa är 105 i livet.
Utredningen tillsattes efter de senaste årens rapporter om hur barn farit illa i katolska kyrkans hägn. I land efter land har övergrepp uppdagats.
Utredarna i Nederländerna utgår från att övergrepp är lika vanliga utanför kyrkan, men i sin utredning av hur katolska kyrkan agerat har de bland annat kunnat konstatera att frågan diskuterats på biskopsnivå åtminstone sedan 1940-talet. Präster och andra personer knutna till kyrkorna har skyddats genom att man valt att inte granska eller anmäla anklagelser om brott.
Katolska kyrkan framförde på fredagen en offentlig ursäkt för de kränkningar som skett.
En kyrklig orden i Nederländerna utlovade i februari skadestånd till ett par dussin personer som utsatts för övergrepp av präster.
Sedan 1981 drivs få hem för barn i kyrklig regi.