Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Frostensons advokat: ”Hon har rent samvete”

I en ny utredning rekommenderar advokatbyrån Hammarskiöld & Co att Svenska Akademien utesluter Katarina Frostenson. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT / TT NYHETSBYRÅN
Flera vittnar om att Jean-Claude Arnault ska ha avslöjat vinnare av Nobelpriset i litteratur. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Anders Olsson är Svenska Akademiens ständige sekreterare. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Katarina Frostenson pekas ut för att ha läckt Nobelpristagare i förtid. 

Sedan oktober förhandlar hon om utträde – med förutsättningen att inte anklagas för att ha brutit mot Svenska Akademiens stadgar. 

– Hon har rent samvete och har inte brutit mot stadgarna i Akademien, säger hennes advokat Per E Samuelson. 

Senast 28 december avser Katarina Frostenson komma med ett förlikningsförslag. 

På tisdagen offentliggjordes den kompletterande utredningen gällande sekretessbrott som misstänks ha begåtts av Svenska Akademien-ledamoten Katarina Frostenson. 

I utredningen, som gjorts av advokatbyrån Hammarskiöld & Co på uppdrag av Svenska Akademien, träder Klas Östergren, författare, och Anna Kölén, dramaturg vid Dramaten, fram med sina namn. Ytterligare tre personer vittnar men under anonymitet med anledning av att vissa av dem varit oroliga för repressalier. 

Anna Kölén har redovisat dagboksanteckningar från 2005 och vittnat om att Jean-Claude Arnault ska ha avslöjat Nobelpristagarna i litteratur både 2004 och 2005. Även Klas Östergren uppger att Jean-Claude Arnault avslöjade Nobelpristagare. 

Författaren Klas Östergren träder fram med sitt namn i nya utredningen. Foto: Johan Jeppsson / JOHAN JEPPSSON EXPRESSEN

I ett anonymt vittnesmål framgår att Jean-Claude Arnault ska ha berättat för denne att Kristina Lugn skulle väljas in i Akademien. Andra anonyma vittnesmål gör gällande att Jean-Claude flera gånger antytt om att han haft kännedom om framtida Nobelpristagare. 

Utredningen slår fast att Katarina Frostenson brutit mot stadgarna under lång tid och vid upprepade tillfällen. Därmed har hon ”orsakat Akademien och Akademiens rykte stor skada”.

Akademien rekommenderas att utesluta Frostenson

Hammarskiöld & Co står fast vid sin rekommendation från den första utredningen: att Katarina Frostenson bör uteslutas ur Akademien. 

Vi har därvid i vår kompletterande utredning kommit fram till att vi anser att det är styrkt att Katarina Frostenson läckt information från Akademien om Nobelpristagare och inval av ledamöter till sin man Jean Claude Arnault och att denne sedan lämnat informationen vidare på ett sätt som gynnat honom själv och skadat Akademien”, står det i rapporten. 

Katarina Frostenson vidhåller dock att hon inte brutit mot några av Akademiens stadgar. 

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT / TT NYHETSBYRÅN

I en skrivelse, som hennes advokat Per E Samuelson skickat till advokatbyrån Hammarskiöld & Co och som Expressen tagit del av, framgår att Katarina Frostenson är öppen för att förhandla om en förlikning. 

– Hon vet till skillnad från alla andra vad som har hänt. Hon vet att hon aldrig har läckt en Nobelpristagare till en enda person. Hon har rent samvete och har inte brutit mot stadgarna i Akademien, säger advokaten Per E Samuelson. 

Det är det hon har sagt? 

– Ja. Till skillnad från alla andra så vet ju hon vad hon har gjort. Alla andra kan spekulera i vad hon har gjort, men hon vet att hon inte gjort något fel. 

Advokaten: Kränker hennes mänskliga rättigheter

Per E Samuelson är kritisk till utredningen som han menar är ”undermålig” och att den strider mot Europakonventionen samt kränker hennes mänskliga rättigheter. 

– Vi har fått anonyma vittnesmål. Vi har inte fått hela utredningen. Det är en grundläggande rättighet när man är anklagad för något så allvarligt som att bli utesluten ur Svenska Akademien. Då har man rätt att ta del av allt anklagelsematerial. Det Akademien gör är grovt felaktigt. 

– Här jobbar man med anonyma vittnen och låter bli att fråga den som påstås ha gjort fel, Jean-Claude Arnault, och i stället går man direkt på slutsatserna. Det här är fel på varenda utgångspunkt.

Jean-Claude Arnault, gift med Katarina Frostenson, dömdes av hovrätten för två fall av våldtäkt till 2,5 års fängelse. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT / TT NYHETSBYRÅN


I den nya utredningen framgår att advokatbyrån kontaktade ansvarige åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, gällande tidigare utredningen, som inte önskade att Akademien lämnade ut den del som avsåg misstänkt ekonomisk brottslighet eftersom den är sekretessbelagd. Svenska Akademien respekterade önskan. 

– De har fått ta del av allt relevant material. Men det är inte möjligt att de får ta del av allt, säger Peder Hammarskiöld, vid advokatbyrån Hammarskiöld & Co, och fortsätter: 

– Jag tror Per Samuelson har fått det om bakfoten. Hans klient är Katarina Frostenson som vi har försökt tala med, men hon har inte velat lämna några uppgifter. Det är via henne det går, inte via Jean-Claude Arnault.  

Ska lämna förlikningsförslag senast 28 december

Peder Hammarskiöld håller inte med om att utredningen strider mot Katarina Frostensons mänskliga rättigheter.  

– Mänskliga rättigheter är inte tillämpliga på en privat organisation som Svenska Akademien. Även detta har Samuelson fått om bakfoten. I övrigt har jag inga kommentarer, säger Peder Hammarskiöld. 

Katarina Frostensons advokat vill inte gå in på hur förhandlingarna har gått och inte heller om huruvida det ligger några erbjudanden på bordet. 

Men i skrivelsen som skickats till advokatbyrån framgår att Katarina Frostenson ska lämna ett förlikningsförslag – utan anklagelser om att ha brutit mot stadgar – där hon ”kompenseras i sådan omfattning att hon kan fortsätta sitt värv som poet”. Förslaget avses att skickas till Akademien senast 28 december. 

– Jag vill inte svara med samma mynt och kasta ut allt helt öppet i medier. Vad som har skett i våra förlikningsförhandlingar stannar där, säger Per E Samuelson. 

Expressen har sökt Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson.