Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Karolinska sjukhuset försattes i stabsläge

Foto: Marcus Ericsson / Bildbyrån / BILDBYRÅN

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge hade för många patienter – och var i stabsläge fram till eftermiddagen.

Sedan kunde man öppna fler vårdplatser.

– Det beror mycket på influensa och influensarelaterade sjukdomar, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge befann sig i stabsläge från klockan 08.30 på torsdagsmorgonen.

Orsaken var för många patienter på sjukhuset, som Aftonbladet var först med att rapportera om.

"Under de senaste dagarna har det varit mycket högt söktryck, framför allt i Huddinge. Trots redan vidtagna åtgärder i form av extra överbeläggningar och i viss mån extrainkallad personal så har många patienter inte kunnat få vårdplats inom ett dygn", skrev sjukhuset i ett meddelande.

Det innebar att patienter riskerade att bli kvar på akuten i upp till ett dygn.

– Det beror väldigt mycket på influensa och influensarelaterade sjukdomar. Vi har även personal med influensa och det sammanfaller med julledigheten, säger chefläkare Elda Sparrelid.

Var i stabsläge fram till eftermiddagen

För att kunna vidta ytterligare åtgärder gick universitetssjukhuset in i stabsläge. I praktiken innebar det att man var redo att ställa om ifall till exempel en stor olycka skulle inträffa.

– Framför allt handlar det om att samla ledningen för att kunna ta snabba beslut, säger Sparrelid.

På hemsidan uppmanade man folk att i första hand vända sig till sina vårdcentraler eller vårdupplysningen på 1177. Men akut vård och den vård Karolinska är ensamma om utförs alltid.

– De sjukaste är alltid prioriterade, som vanligt, säger Elda Sparrelid.

Sjukhuset fick under dagen hjälp att ta in mer personal och kunde öppna fler vårdplatser. Sedan klockan 16.30 återgick sjukhuset därför till normalläge, enligt ett pressmeddelande.

Finns tre olika beredskapslägen

Inom hälso- och sjukvården finns tre så kallade beredskapslägen, eller krisnivåer, som man går in i vid allvarliga händelser. Efter stabsläge kommer förstärkningsläge och katastrofläge. Stabsläge innebär att "en särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen".

Enligt Elda Sparrelid har Karolinska inte gått in i stabsläge på grund av platsbrist på sex-sju år. Däremot har det skett några gånger på grund av IT-relaterade problem.