Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kan nekas mammografi – trots att hon haft cancer

Anne-Christine Westlund, 71, har haft bröstcancer, men om tre år kommer kallelserna till mammografi att upphöra. Foto: OLLE SPORRONG
Foto: OLLE SPORRONG
Ann-Christine Westlund i Norrtälje har haft bröstcancer. Foto: LISA MATTISSON
Anne-Christine är fast besluten att fortsätta med mammografin, även om hon måste skaffa remiss och betala själv. Foto: LISA MATTISSON

Anne-Christine Westlund, 71, har haft bröstcancer som upptäcktes med mammografi. 

Men snart faller hon för åldersgränsen. Kvinnor som är 75 år eller äldre kallas inte till mammografiundersökning.

– Det är ren diskriminering! Mammografin har varit en trygghet för mig.

Varje år upptäcks nästan 10 000 fall av bröstcancer, en femtedel av dessa tumörer hos kvinnor som är 75 år eller äldre. 

Ungefär 1 600 äldre kvinnor får diagnosen bröstcancer varje år.

Tidig upptäckt räddar liv. Risken att dö i bröstcancer minskar med upp till 25 procent för de som deltar i mammografiscreening. Men när kvinnan fyllt 75 slutar kallelserna att komma. Idag erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år gratis undersökning med mammografi vartannat år.  

Ann-Christine Westlund i Norrtälje har haft bröstcancer. Den lilla men elakartade tumören i hennes högra bröst upptäcktes vid en vanlig mammografiundersökning.

– Jag är så tacksam för mammografin, den gjorde att cancern upptäcktes i ett tidigt skede. Om jag inte gått på undersökningen kanske tumören hunnit bli större och det hade kunnat gå ännu värre, säger hon.

Hennes cancer opererades och idag är hon friskförklarad. Det högra bröstet är lite mindre efter operationen, som en påminnelse om sjukdomen. Ann-Christine vill gärna fortsätta gå på mammografi, även när hon fyllt 75. 

– Har man en gång haft bröstcancer så finns det alltid en oro för att cancern ska komma tillbaka. Mammografin är en trygghet.

Äldre får också mer sällan vissa operationer, exempelvis får äldre kvinnor mer sällan kranskärlsoperation. Foto: OLLE SPORRONG

 

Mammografi

Landstingen införde allmän screening med mammografi på 1980-talet enligt Socialstyrelsens rekommendation. Idag kallas kvinnor mellan 40 och 74 år till mammografi vartannat år.

Tidig upptäckt räddar liv och risken att dö i bröstcancer minskar med upp till 25 procent för de som deltagit i mammografiscreening.

Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Trots det upphör mammografiscreening efter att kvinnor fyllt 74.

"Idiotiskt" med åldersgränser

Hon tycker att åldersgränser för mammografi är idiotiskt. 

 – Det är inte klokt. Det är åldersdiskriminering! 

– Jag slapp kanske ta cellgifter på grund av att tumören upptäcktes tidigt med mammografi. Jag tycker alla kvinnor skulle få gå på mammografi, oavsett ålder. Det skulle spara tid, pengar och lidande.

Åtta av tio äldre kvinnor är, precis som Anne-Christine Westlund, kritiska till åldersgränsen. Det visar en undersökning Cancerfonden låtit Demoskop göra. Över 1100 kvinnor mellan 70 och 79 år ha deltagit. Åtta av tio vill fortsätta med mammografi även efter 74 och skulle gå om de blev kallade. 

Professor Jan Zedenius forskar om cancer och är medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden. Även han är kritisk den övre åldersgränsen. 

–  Mammografi är ingen lyxfråga utan ett sätt att rädda liv. Det är viktigt att upptäcka tumören tidigt. Även i den äldre åldersgruppen finns starka bevis för att vi räddar liv med mammografiscreening, säger han.

Professor Jan Zedenius, medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden.

 

Åldersgränsen inte längre relevant

Åldersgränserna grundas på de äldre studierna av mammografi, som gjordes just på kvinnor mellan 40 och 74 år. Nu finns nyare studier som tyder på att mammografi kan vara till nytta även efter 74. 

– Dagens övre åldersgräns är inte relevant längre. Vi på Cancerfonden vill att Socialstyrelsen ska utreda frågan om åldersgränsen, säger Jan Zedenius.

Att undersöka fler kvinnor skulle kosta mer. Men om tumörer hittas tidigt med mammografi skulle det kunna bli en hälsoekonomisk vinst ändå, poängterar Jan Zedenius.

– Jag tror det skulle spara pengar i slutändan. För det krävs mindre behandling om man upptäcker cancern i ett tidigare stadium, säger han.

Mer än var tionde kvinna som är "för gammal" har försökt ordna mammografi på egen hand genom att skaffa remiss via vårdcentralen, visar Cancerfondens undersökning.

Jan Zedenius poängterar att tillgången till mammografi är ojämlik. I 16 av 21 landsting krävs remiss för kvinnor över 74. I fem landsting kan kvinnor ringa direkt till mammografiavdelningen och boka tid. 

– Det står i lagen att vården ska vara lika i hela landet. Vi tycker att alla landsting borde slopa remisstvånget. Det går snabbt att åtgärda, det kan göras direkt, säger Jan Zedenius. 

Ann-Christine Westlund i Norrtälje har haft bröstcancer. Foto: LISA MATTISSON

 

Försöker ordna undersökningen själv 

Anne-Christine är fast besluten att fortsätta med mammografin, även om hon måste skaffa remiss och betala själv.

– Det blir väl runt 400 kronor. Jag har nog råd, men det finns andra kvinnor som har det mycket sämre ställt och kanske drar sig för kostnaden.

Hon tycker att äldre särbehandlas negativt, inte minst när det gäller vård.

– Samhället värnar inte om oss äldre. Vi pensionärer får en del rabatter, som att gå billigare på bio exempelvis, men det är ju sjukvård man behöver på ålderns höst! 

Åldersgränser finns på många fler håll. Idag kallas inte kvinnor som är äldre än 64 år till test för livmoderhalscancer. Det finns också diskussioner om screening för prostatacancer för män mellan 50 och 70 år. Socialstyrelsen utreder frågan, så det är ännu oklart om det införs och vilka åldersgränser det i så fall blir.

Anne-Christine är fast besluten att fortsätta med mammografin, även om hon måste skaffa remiss och betala själv. Foto: LISA MATTISSON

 

Nya undersökningen

Cancerfonden har låtit Demoskop göra en rikstäckande undersökning bland 1116 kvinnor i åldrarna 70-79 år.  

Drygt åtta av tio kvinnor är kritiska till att de inte längre blir kallade till mammografi. De anser att mammografi inte blir mindre viktigt efter det att man fyllt 75. Lika många skulle gå på mammografi om de blev kallade.

En femtedel av de tillfrågade kvinnorna känner inte till att kallelserna upphör efter 74 år.

En mindre andel kvinnor som fallit för åldersgränser försöker få undersökningen på egen hand. Ungefär var tionde mellan 75 och 79 år har frågat läkaren på vårdcentralen om remiss till mammografi. 

Kvinnor i storstäder och kvinnor som har haft bröstcancer är de som oftast försöker få en remiss. 

I 16 av 21 landsting krävs en remiss via vårdcentralen. I fem landsting; Stockholm, Norrbotten, Kronoberg, Dalarna och Blekinge kan kvinnorna ringa direkt till mammografiavdelningen och boka tid.

Källa: Cancerfonden