Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kameror används för att övervaka anställda

Alltfler övervakningskameror gör att många känner sig övervakade på jobbet. Foto: Lasse Svensson

Alltfler övervakningskameror gör att många känner sig övervakade på jobbet. Samtidigt saknas regleringar för kameraövervakning i arbetslivet.

– Regelverket som har att göra med integritet i arbetslivet är bristfälligt, säger Lise Donovan, tillförordnad chefsjurist på TCO.

Antal tillstånd för kameraövervakning på arbetsplatser har ökat kraftigt, rapporterar Sveriges Radio. Enligt en granskning som SR gjort så används många kameror till att övervaka sina anställda – i stället för att förhindra brott.

En som drabbats är ”Lina”, som egentligen heter något annat. Chefen på hennes förra jobb som säljare, brukade ringa till butiken och berätta att han sett att det hade varit folk i butiken och att hon därför borde ha sålt mer.

– Sålde man ingenting efter halva dagen kunde man få ett telefonsamtal från chefen, berättar hon för SR.

Hon tyckte att det var väldigt obehagligt att veta att chefen hade satt upp kameror i butiken.

– Ser han mig om jag sätter mig i fem minuter? Kanske är det inte bara är mitt jobb han övervakar utan även mer personliga saker. Kan jag gå på toa nu, kan jag klia mig i huvudet?

"Lina" kände sig kränkt av övervakningen och hon är långtifrån ensam.

Reportrar på SR har pratat med ett 30-tal personer runtom i Sverige som alla berättar att de blivit övervakade på jobbet.

Olagligt

Att kontrollera hur personalen sköter sitt jobb med hjälp av kameraövervakning är olagligt. Däremot får man använda kameror för att förhindra brott och olyckor, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på fackförbundet Unionen.

– Tyvärr finns det ett antal arbetsgivare som missbrukar kameraövervakningslagen, men det är svårt att veta eftersom de kan säga att de använder kameror i brottsförebyggande syfte, säger han.

I dagsläget finns det ingen lag som reglerar kameraövervakning i arbetslivet.

– Rättsläget är lite oklart just nu. Regelverket som har att göra med integritet i arbetslivet är bristfälligt, säger Lise Donovan, tillförordnad chefsjurist på tjänstemannafacket TCO.

"Bör informera"

Hon efterlyser en lag som reglerar kameraövervakning i arbetslivet. På så sätt kan man som anställd veta hur man ska agera i en situation där man är övervakad.

– Arbetsgivare som avser att kameraövervaka en arbetsplats har en informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet) och arbetsmiljölagen. De bör informera alla anställda om att de blir filmade, säger Lise Donovan.

I storstadsregionerna har antalet tillstånd för kameraövervakning mer än fördubblats de senaste tio åren, uppger SR. Trots det har varken Datainspektionen eller länsstyrelserna – som har tillsynsansvar – någon samlad bild av hur utbrett problemet är.

Martin Wästfelt tror att teknikutvecklingen och allt billigare kameror gjort det möjligt för fler arbetsgivare att sätta upp kameror. Han ser en stor risk med denna trend.

– Det kan få allvarliga konsekvenser när det gäller tilliten och förtroendet mellan arbetsgivare och anställda. Många som har blivit övervakade vågar inte träda fram av rädsla för att förlora sitt jobb och det är olyckligt, säger han.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!