Gräns på åtta personer vid privata tillställningar

Stefan Löfven om de nya coronalagarna.
Lena Hallengren, Stefan Löfven och Johan Carlsson på regeringens presskonferens.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN
Handeln i Stockholm kring jul.
Foto: ROBERT EKLUND / STELLA PICTURES
Fest. och föreningslokaler påverkas av lagen.
Foto: OLLE SPORRONG

Regeringens nya pandemilag har klubbats igenom och gäller från och med söndagen 10 januari.

Nu införs bindande regler för bland annat gym, badhus och gallerior.

Samtidigt införs ett maxtak för privata samlingar på åtta personer.

– Om inte reglerna följs kan det bli aktuellt med föreläggningar i form av vite eller stängning, säger socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff.

Pandemilagen gör det möjligt för regeringen att begränsa eller stänga verksamheter för att minska trängsel. Det handlar om bindande regler, i stället för rekommendationer.

– Den svenska strategin har varit en kombination av hårda regler och förbud, men det har funnits ett behov av mer träffsäker lagstiftning, säger statsminister Stefan Löfven vid en pressträff.

Med hjälp av Folkhälsomyndigheten har regeringen tagit fram regler för de verksamheter som anses vara i störst behov av skarpare regler just nu. Dessa är handelsplatser, som butiker och varuhus, sportanläggningar, som gym och badhus samt uthyrningsverksamheter i anknytning till sportverksamhet. För dessa blir det nu obligatoriskt att beräkna hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

– Varje person ska kunna disponera tio kvadratmeter, säger socialminister Lena Hallengren på pressträffen.

Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som är maxgränsen.

Verksamheter kan stängas

Stefan Löfven meddelar att verksamheter som inte följer reglerna kan stängas – men att inget sådant beslut fattats ännu. Samtidigt kan även andra straff utfärdas:

– Till exempel kan överträdelser leda till att vite döms ut, säger Stefan Löfven.

Verksamheter som påverkas kommer också att kunna få ersättning.

– Ju mer verksamheten påverkas desto högre stöd ska man få, säger han.

Ny maxgräns för privata samlingar

Regeringen presenterar också en ny maxgräns för privata samlingar. Gränsen på åtta personer, som tidigare bara gällt för offentliga samlingar, gäller nu också för privata samlingsplatser. Det rör sig om festlokaler, föreningslokaler och andra uthyrningsplatser.

– När vi får ett bättre smittläge kommer vi kunna införa regler som är anpassade utifrån risken till smittspridning i olika verksamheter, beroende på tillställning. Det handlar om teatrar och kultur i bred bemärkelse, demonstrationer och idrottsevenemang, säger Lena Hallengren 

Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, välkomnar de nya reglerna.

– Men det är fortsatt varje persons eget ansvar att följa de grundläggande allmänna råden som är det allra viktigaste för att vi tillsammans ska kunna dämpa effekterna av pandemin, säger han.

DETTA GÄLLER FRÅN OCH MED SÖNDAG

Från och med söndag 10 januari, börjar den nya pandemilagen gälla. Då införs bindande regler mot en rad verksamheter, som nu åläggs med krav att begränsa antalet besökare.

Verksamheterna som påverkas är:
Handelsplatser, som butiker och varuhus
Sportanläggningar, som gym och badhus
Uthyrningsverksamheter i anknytning till sportverksamhet

Verksamheterna måste sätta en maxgräns för antalet personer som får visas i lokalen. Varje person ska minst ha 10 kvadratmeter att disponera.

Från söndagen införs även en maxgräns för privata samlingsplatser på åtta personer. Detta gäller för: 

Festlokaler

Föreningslokaler

Andra uthyrningslokaler.

DET HÄR INNEBÄR NYA PANDEMILAGEN

Den nya lagen gäller från och med 10 januari till den 30 september.

Den nya pandemilagen innebär att regeringen kan förbjuda folksamlingar på platser dit allmänheten har tillträde, till exempel:

 Köpcentrum och gallerior

 Kollektivtrafik

 Gym och privata träningsanläggningar

 Restauranger och barer

 Privata lokaler för sammankomster, såsom förenings- och festlokaler

 Inrikesflyg

 Övriga platser för fritids- eller kulturverksamhet 

Lagen ska gälla utöver smittskyddslagen och ordningslagen.

Tanken är att den sedan ska ersättas av en permanent pandemilag, anpassad även till andra pandemier än covid-19, i april 2022.

Regeringen måste låta riksdagen pröva beslut om förbud eller nedstängning inom en vecka efter att det tagits. Den som bryter mot förbud mot att visas på allmän plats kan också straffas med böter.

Regeringen kommer nu lättare kunna stänga ned och begränsa verksamheter och företag.
Under fredagen klubbades regeringens nya pandemilag igenom och den kommer att gälla från och med söndag.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.