Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Jämtin: "Regeringens misslyckande"

Antalet fattiga barn i Sverige har ökat med 28 000 mellan 2008 och 2009. Rädda Barnen lade i dag fram sin årliga fattigdomsrapport som visar att 13 procent, 248 000 barn, är fattiga, jämfört med 11,5 procent året innan.

Det krävs ett batteri av politiska åtgärder och en satsning på den mest utsatta gruppen, ensamstående föräldrar, för att få bort barnfattigdomen, skriver organisationens Elisabeth Dahlin och Agneta Åslund på Svenska Dagbladets debattsida.

I dag publicerades Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport som visar att antalet barn som lever i fattigdom ökar i i stort sett varje kommun i Sverige. Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin anser att utvecklingen med fler fattiga barn är ovärdig Sverige. För att bryta trenden måste fler komma i arbete, säger hon.

– Vi har en arbetslöshet i Sverige som ökar, framför allt har vi en långtidsarbetslöshet som ökar. Det är regeringens misslyckande, man har inte lyckats skapa tillräckligt många jobb och inte lyckats se till att det finns utbildning som gör att folk kan ta de jobb som kommer.

Jämtin framhåller också vikten av att kommunerna ordnar barnomsorg på obekväm arbetstid och sommarjobb till unga.

– Vem som får sommarjobb är väldigt mycket kopplat till hur mycket kontakter ens föräldrar har med arbetsmarknaden.

Viss ökning

Vad gäller underhållsstödet hade S avsatt en viss ökning i höstbudgeten. Däremot finns inga planer på att höja grundnivån i föräldraförsäkringen.

Partiet har en arbetsgrupp mot barnfattigdom, men den kommer med sina förslag först till hösten.

Miljöpartiet kräver nu en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Syftet är att ta ett helhetsgrepp om problemet. Det handlar om ensamståendes situation, vräkningar av barnfamiljer och tillgång till barnomsorg dygnet runt, framhåller språkröret Gustav Fridolin.

"Att det i vårt land finns barn som inte har tillräckligt med mat på bordet, en trygg plats att bo eller glasögon för att se vad som skrivs på tavlan i skolan är helt enkelt oacceptabelt. Barnfattigdomen är inte bara ett problem för familjerna i fattigdom, när barn förvägras en ärlig chans att nå sina drömmar mister Sverige många talanger. Det drabbar oss alla", konstaterar han i en skriftlig kommentar.

Vidtagit flera åtgärder

Statsminister Fredrik Reinfeldt ifrågasätter siffrorna i Rädda Barnens rapport eftersom statistiken bygger på tal från 2009, trots att det är den senast tillgängliga statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB).

– Då återspeglar man finanskrisens Europa och Sverige. 2009 krympte svensk ekonomi med över fem procent av BNP. Det gör att jobb går förlorade, vilket påverkar den ekonomiska ställningen också hos barnfamiljer, säger han till TT.

Reinfeldt påpekar att regeringen vidtagit flera åtgärder sedan dess och att dessa inte beaktats i rapporten.

– Bland annat har vi höjt barndelen i bostadsbidraget och flerbarnstilläggen.

Rapporten är ensidig eftersom den enbart betonar bidragssystemets betydelse, enligt Fredrik Reinfeldt.

– Både måtten man använder och åtgärderna man föreslår. Men när vi analyserar dessa fenomen över tid så ser vi att det snarare handlar om sysselsättningen. Förutsättningarna för att företagen växer och jobben blir fler påverkar också hur den här rapporten ser ut, säger han.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!