Jämställdhetsexperter varnar: Osynliggör inte kön

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Åtta jämställdhetsexperter skriver på DN debatt oc uppmanar jämställdhetsminister Åsa Regnér och jämställdmyndighetens generaldirektör Lena Ag att inte osynliggöra kön.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

En oroande utveckling inom jämställdhetsarbetet får åtta jämställdhetsexperter att höja sina röster. 

Att införa könsneutrala formuleringar som ”person” står i direkt strid med jämställdhetsarbetet, skriver de på DN debatt. 

De uppmanar jämställdhetsminister Åsa Regnér och den nya jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag att inte osynliggöra kön. 

Inför den nya jämställdhetsmyndighetens öppnande första januari 2018 skriver åtta jämställdhetsexperter, däribland Claes Borgström, som var jämställdhets­ombudsman 2000–2007, och Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby, att de ser en oroande utveckling som handlar om att kön osynliggörs.  

Inom offentlig verksamhet finns det en trend menar debattförfattarna att man i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument använder ord som "person" och "medborgare" i stället för att skriva kvinnor och män. 

Det gör det svårt att utforma dokument, mål, budgetar och strategier som synliggör ojämlikheterna mellan män och kvinnor och som kan rikta insatserna. 

Claes Borgström, jämställdhets­ombudsman 2000–2007, är en av de som skriver på DN debatt.
Foto: LINN HEDESSTRÖM BLAD

Ett könsneutralt jämställdhetsarbete funkar inte

På DN Debatt skriver de: 

"Att se hur olika grupper av kvinnor och män drabbas av förtryck och diskriminering är en självklar princip för jämställdhetsarbetet. Till exempel är utomeuropeiskt födda kvinnor särskilt drabbade av ojämställdhet i arbetslivet och kvinnor med funktionsnedsättning särskilt utsatta för mäns våld mot kvinnor. Men en förutsättning för att kunna se hur olika maktordningar samverkar är att behålla kön som ett bärande perspektiv. Ett könsneutralt jämställdhetsarbete är inte ett jämställdhetsarbete."

De aktivister från kvinnorörelsen och fristående jämställdhetsexperter som uttrycker sin oro skriver att de tror att utvecklingen beror på ett i botten välmenande försök att vara inkluderande. 


LÄS MER: Ministerns kritik mot TV4:s chefer


För att inkludera personer som varken identifierar sig som man eller kvinna tas i vissa fall myndigheters skrivningar om  kvinnor, män, flickor och pojkar bort. 

Debattförfattarna skriver att de ofta stöter på exempel där myndigheter, regioner och kommuner, i syfte att synliggöra trans- och queerpersoner, har återgått till att använda könsneutrala formuleringar som "personer", "invånare" eller "medborgare."

Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby.
Foto: MARIA STRÖM MARIA STRÖM

Välmenande som missar målet

I en nyutgiven handledning från Sveriges nationella sekretariat för genusforskning uppmuntras användningen av formuleringen ”oavsett kön”. 

"Men alla som har arbetat med jämställdhet vet att det enda sättet att säkerställa att resurser fördelas lika mellan kvinnor, män, flickor och pojkar och leder till ökad jämställdhet är att besluta om just detta och inget annat."

Författarna menar att den nya trenden med könsneutrala formuleringar inte heller är speciellt effektiv metod för att uppmärksamma och komma åt diskrimineringen av trans- och queerpersoner.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.