Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Italiensk åklagare kom över svenskt underrättelsematerial

En italiensk åklagare kom över hemliga dokument. Foto: TT NYHETSBYR¿ N
”The Ghost Team” hörde till EU:s kontor för kriminalunderrättelsetjänst. Foto: OLLE SPORRONG

En svensk officer fick i uppdrag att utreda en åklagare och domare som misstänktes för att ha tagit emot mutor. 

Det slutade med att en italiensk åklagare kom över svenskt underrättelsematerial – efter att ha borrat upp officerens kassaskåp, skriver Svenska Dagbladet. 

Enligt tidningen finns det misstankar om en mörkläggning av korruptionsutredningen i EU:s rättskipande insats. 

Den svenska officeren inledde sin yrkeskarriär inom militären, men flyttade sedermera till Balkan för att bli chef för EU:s kontor för kriminalunderrättelsetjänst. 

På 2010-talet ingick han i teamet som gick under namnet ”the Ghost team” och som skulle gå till botten om uppgifter gällande misstänkt korruption, skriver SvD. 

Bakgrunden var tysk underrättelseinformation som gjorde gällande att en italiensk åklagare och domare misstänktes ha tagit emot mutor. Båda var anställda vid EU:s största utrikesinsats: Eulex, European Union Rule of Law Mission in Kosovo. 

Enligt en underrättelsekälla skulle domaren ha gett strafflindring till, eller frikänt, en grovt kriminell, varpå en svensk polis fick i uppdrag att samla in fler uppgifter och skriva en rapport. 

Den rapporten blev startskottet för hemliga ”the Ghost team”. 

Det här är Eulex

EULEX-Kosovo är EU:s polis-, tull- och rättsinsatsmission, unionens största utrikesinsats. 

Efter Kosovos självständighetsförklaring den 17 februari 2008 startades insatsen för att hantera känsliga rättsfall från Kosovos rättsvårdande myndigheter. 

I dag arbetar cirka 500 tjänstemän i Kosovo. 

Misstankar om mörkläggning

I teamet ingick den svenska officeren, tre utredare från Eulex, en brittisk och en finländsk åklagare, statsåklagare från Kosovo och lokala utredare från polisen. I juli 2014 skrev gruppen följande till en chef på Eulex, enligt SvD: 

I den mest lovande delen av utredningen finns det bevis på att en dubbelmördare har frikänts som en direkt konsekvens av korrupt agerande från en av Eulex anställda. Det handlar om stora pengar – från 260 000 euro till 1 miljon euro. En finansiell utredning visar att upp till 80 miljoner euro har slussats genom de misstänktas bankkonton”. 

Poliser från Eulex i Kosovo 2013. Foto: Ap

Enligt SvD, som gått igenom dokument, finns det starka misstankar att korruptionsutredningen i EU:s rättskipande insats stått för en medveten mörkläggning av utredningen. 

Efter att rapporten skrevs blev den svenska officeren suspenderad efter två olika anklagelser som visade sig sakna grund. Även den finländska och brittiska åklagaren tvingades lämna sina uppdrag. 

Chefen som stängde av den svenske officeren kallades till Bryssel för att redogöra för avstängningen – efter att svenska UD krävt att utredningen stoppas – och blev utskälld. Han beordrades att upphäva suspenderingen, men motsatte sig och lät i stället utredningen fortgå. 

Bröt upp officerens kassaskåp

Tre dagar senare bad Eulex-chefen en italiensk åklagare att besöka EU:s kontor för kriminalunderrättelse där han tillsammans med två verkstadsarbetare bröt upp svenskens kassaskåp. 

– De höll på i fyra timmar för att öppna det. Efter det frånsade jag mig ansvaret för det som fanns i kassaskåpet. Jag vet inte om de ändrade i dokument, om de lade dit något eller vad de gjorde. De kan ha gjort vad som helst, säger officeren till SvD. 

Tidningen skriver att det inne i kassaskåpet fanns svenskt säkerhetsklassat underrättelsematerial, dokument från Nato, Europol och andra underrättelsetjänster.

Sverige krävde en utredning av den ansvarige chefen på Eulex, vilket också tillsattes, men sedermera hemlighetsstämplades. 

Den svenska officeren dog på Karolinska sjukhuset efter att tidigare drabbats av mördarbakterier. Foto: KRISTOFFER MARCHI / STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Ambassadör Anna Jardfeldt, från Sveriges EU-representation i Bryssel, fick till slut ta del av slutsatser muntligt som gjorde gällande att han brutit mot direktiv och att utredningen mot svenska officieraren var felaktig. Utredningen konstaterade också att kassaskåpet aldrig skulle ha brutits upp.

EU:s utrikestjänst Bryssel (EEAS) skriver, till SvD, att utredningen ”är av naturen känslig. Det gör att vi inte har möjlighet att ge er en mer detaljerad information”. 

Den svenska officeren dog på Karolinska sjukhuset efter att tidigare drabbats av mördarbakterier.