Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Invandringsrapport hyllas av ministern

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Birgitta Ohlsson.

I Sandviken med drygt 37 000 invånare var det mycket snack och många frågor om invandringen – och vad den kostar.

Nu finns det svart på vitt sedan kommunen beställde en seriös utredning.

Sandviken tjänar drygt 500 miljoner kronor varje år tack vare de utlandsfödda.

– Det är tack vare invandringen som kommunen växer och inte behöver höja skatten som andra kommuner, säger Leif Jansson, chef för arbetsmarknads- och trafikförvaltningen till Expressen.

Rapporten applåderas av Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson.

Lokaltidningen Arbetarbladet var först med att rapportera om utredningen, som gjordes för en månad sedan av revisionsfirman PWC på uppdrag av Sandvikens kommun, där det i dag bor cirka 4 500 människor som är födda i andra länder. Det är 15 procent av befolkningen.

Leif Jansson säger till Expressen:

– Arbetsmarknads- och trafiknämnden ville ta reda på vad som är sant och falskt i debatten. Det är många bud och påståenden och frågor, som vad invandringen kostar. Rent allmänt är det många påståenden och funderingar i nämnden som består av många olika partiföreträdare.

– Det hundraprocentig uppslutning i nämnden om flyktingmottagning av humanitära skäl. Därför ville vi lyfta fram fakta om kostnader och intäkter.

"Mycket positiva reaktioner"

Rapporten visar att 59 procent av de utlandsfödda i arbetsför ålder, 20–64 år, har ett jobb. Siffran för de som är födda i Sverige är 81 procent.

De som är födda i andra länder har en medianlön på 25 000 kronor i månaden och deras arbete och inkomster motsvarar ett värde på 540 miljoner kronor per år för Sandvikens kommun.

Revisionsbyrån har räknat ut att det totala värdet av arbete, konsumtion och hyresintäkter från utrikesfödda motsvarar 621 miljoner kronor per år för kommunen.

Kostnaden (bostäder, försörjningsstöd och löner i verksamheter) motsvarar 110 miljoner.

Hur har reaktionerna blivit?

– Det har varit många kommentarer på sociala medier från dem som har en uppfattning som vi inte vet vad de grundar den på, men överlag har vi fått mycket positiva reaktioner. De flesta tycker att det är intressant att vi har tagit fram fakta, säger Leif Jansson.


Leif Jansson.

Invandring grundläggande faktor

Han säger också:

– Vi som jobbar med flyktingmottagning ser över tid att de flesta går ut på arbetsmarknaden och får egen försörjning. Vi har haft det på känn, men nu har vi fått svart på vitt.

– Rapporten visar att det svenska systemet fungerar bra, att vi har kostnader till en början men sedan tjänar på invandringen. Vi kan se att den är gynnsam för den kommunala ekonomin. Vi kan jämföra med andra grannkommuner som krymper, där det är högre skatt och större krav på besparingar. Invandringen är en av de grundläggande faktorerna för att vi ska kunna behålla välfärden.

– Inom politiken hör vi att invandringen undergräver välfärden, men det är precis tvärtom. Tittar man på den generationsväxling som pågår, är det betydligt fler som slutar arbeta än som kommer in på arbetsmarknaden, vilket betyder att färre måste försörja fler människor. Vi behöver den nya arbetskraften för att klara välfärdsjobben, där det inte går att rationalisera bort jobb.

Ohlsson: "Frihetsvinst för individen"

Det finns andra studier som också visar på att invandringen bidrar positivt till den svenska ekonomin. Nationalekonomen Joakim Ruist på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet undersökte den fria rörligheten från Rumänien och Bulgarien 2011.

– Det här positiva resultatet beror på att dessa invandrare får betydligt mindre bidrag från den offentliga sektorn och är föremål för lägre offentliga utgifter såsom för skola, sjuk- och äldrevård. Denna positiva effekt mer än väger upp att de i genomsnitt tjänar mindre och därmed betalar mindre i skatt, sade Joakim Ruist i ett pressmeddelande tidigare i år.

Birgitta Ohlsson säger sedan hon tagit del av resultatet i Sandviken:

– Invandring är frihetsvinst för individen, välfärdsvinst för kommunen och kompetensvinst för företagen. Sverige har blivit rikt genom vår internationalism, frihandel och öppenhet mot resten av världen.

– SD:s bakåtsträvande, fördomsfulla främlingsfientliga politik skulle göra både folk och företag fattiga utan framtidstro.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.