Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Interna bråket om Tokyo-ambassaden

Kabinettsekreterare Frank Belfrage, ambassadören Lars Vargö och utrikesminister Carl Bildt. Från och med nästa år står Carl Bildt utan ambassadslokaler i Japan. Orsaken är en allvarlig konflikt mellan UD och statens fastighetsverk om hyran. Utrikesministern vill dock inte kommentera konflikten.

Ett bråk mellan utrikesdepartementet och statens fastighetsverk - om mångmiljonhyran för den svenska ambassadbyggnaden i Tokyo - har urartat.

I en hemlig mejlkonversation mellan utrikesminister Carl Bildts närmaste man, kabinettsekreteraren Frank Belfrage, och Japanambassadören Lars Vargö konstateras bland annat att "massmedia kommer att ha rena julafton" när skandalen avslöjas.

Utdrag ur ambassadörlars Vargös mejl TILLCARL BILDTS NäRMASTE MAN

"Det kommer att vara århundradets självmål ur Sverige-synpunkt"

"Sverige kommer att lida en enorm, nästan omätlig prestige­förlust"

"Vårt land kommer att få ett löjets skimmer över sig"

"Regeringen kommer att lida en stor prestige­förlust. Oppositions­partierna kommer inte att vara sena i att utnyttja agerandet."

"Staten, dvs de statliga myndigheterna sammantaget, kommer att beskrivas som bestående av inkompetenta byråkrater."

"Näringslivet kommer att bli ursinnigt"

"Massmedia kommer att ha rena julafton"

"Svenskarna i Japan kommer att bli föraktfulla"

Ambassaden i Tokyo

Ambassadbyggnaden i Tokyo ritades av arkitekten Michael Granit och hans japanske kollega Yoshito Katoh.

Anläggningen uppfördes 1991 och är en i Tokyo välkänd arkitektonisk sevärdhet.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 10 oktober i år konstaterade ett antal före detta Tokyoambassadörer och representanter för näringslivet att "ambassaden i Tokyo är en av juvelerna i det svenska fastighets­beståndet i utlandet".

Tomten där byggnaden står gavs till den svenska staten som gåva av en grupp företagare på 1930-talet.

1987 sålde staten halva tomten för drygt en miljard kronor.

Lars Vargö

Född 6 oktober 1947.

Utsågs till Sveriges ambassadör i Japan förra året.

Mellan åren 2006 och 2011 var han Sveriges ambassadör i Sydkorea.

Chef för riksdagens internationella kansli från 2001-2005.

Har tjänstgjort som diplomat sedan 1978 och bland annat varit stationerad i Washington D.C., Tripoli och Vilnius.

Har givit ut ett tiotal böcker, varav två på japanska.

Utrikesminister Carl Bildt står utan ambassadlokaler i Japan från och med nästa år. Orsaken är en allvarlig konflikt mellan UD och statens fastighetsverk, SFV, om hyran.

Sveriges ambassadör i Japan, Lars Vargö, har också dragit in kungen i bråket om byggnaden, kan Expressen berätta:

"Golvet kring den berömda poolen har t o m nått en sådan nivå att kungen vid sitt senaste besök, efter statsbesöket i Korea, spontant utbrast att det var det värsta han sett i form av dåligt underhåll", skriver ambassadören i ett brev till kabinettsekreterare Frank Belfrage.

Så sent som den 20 september i år visade Sveriges television programmet "Nya Landgång", där tv-profilen Anne Lundberg besökte och guidade tittarna runt i lokalerna på den svenska ambassaden i Tokyo.

Men i programmet sades inget om bråket som pågått i flera år - och som urartat de senaste månaderna.

Både Carl Bildt och kabinett­sekreterare har under det senaste året agerat för att lösa konflikten, men utan resultat.

UD anser att hyran för ambassadbyggnaden, som ägs och förvaltas av SFV, är för hög. UD har därför försökt pruta ned hyran -men SFV har vägrat och kräver nu 38 miljoner kronor i årshyra.

UD - som hittills betalat 33 miljoner kronor årligen - vill inte betala mer än 18 miljoner i fortsättningen.

Inga klara lokaler

Därför lämnade UD:s fastighetschef Harald Fälth i somras beskedet att ambassaden flyttar "från den statsägda anläggningen i Tokyo" den 31 juli nästa år - men vart är oklart.

Några nya ambassadlokaler finns inte i dagsläget.

Ett par veckor innan beslutet fattades skickade Sveriges Japan­ambassadör Lars Vargö ett mycket skarpt formulerat brev till Carl Bildts närmaste man, kabinettsekreteraren Frank Belfrage.

I brevet - som hållits hemligt fram tills nu - konstateras att underhållet av ambassadbyggnaden är starkt eftersatt.

"Bostäderna håller inte mer än normal svensk sliten förortsnivå", skriver han bland annat.

Vargö ifrågasätter också SFV:s avkastningskrav:

"När det gäller byggnaden i Tokyo är det nästan löjligt att ställa avkastningskrav. Vinsten på en knapp miljard och en byggnad därtill borde kompensera detta krav under åtminstone hundra år framöver. Det måste finnas en väg ut där ett undantag görs för Tokyo, på regeringsnivå, och/eller i riksdagen."

SFV:s generaldirektör Thomas Norell har inte själv har tagit del av mejlkonversationen, men tycker att kritiken är överdriven.

- Jag vet att många tycker att det skulle vara väldigt, väldigt illa för Sverigebilden i Japan om ambassaden lämnade huset. Men att säga att det är en skandal orsakad av fastighetsverket, då förstår jag inte vad du menar, säger han.

- Jag ser det inte som en kritik mot fastighetsverket.

När Expressen i går talade med ambassadör Lars Vargö slog han fast att risken är stor för att statens fastighetsverk kommer att sälja fastigheten i Tokyo - om UD lämnar byggnaden.

- Det skulle göra oss till åtlöje. Här i Japan kommer man inte förstå det agerandet från något håll. Det blir obegripligt.

Lars Vargö upprepar också kritiken mot avkastningskrav:

- Staten har redan fått in en miljard kronor på den fastigheten - då är det märkligt att prata om avkastningskrav.

Som en reaktion på Lars Vargös brev i somras ställde Frank Belfrage snabbt en fråga till UD:s expeditionschef Fredrik Jörgensen: "Fredrik, är Lars vision realistisk?"

Något mejlsvar kom aldrig.

"Har inte lett någon vart"

Men trots ambassadörens vädjanden har konflikten fortsatt.

Så sent som den 28 september i år konstaterade UD:s fastighetschef Harald Fälth i ett brev till statens fastighetsverk att "samtal, diskussioner och förhandlingar inte lett någon vart." Han avslutade brevet med:

"Sammanfattningsvis står UD fast vid sitt besked att ambassaden kommer att avflytta från anläggningen den 31 juli 2013."

Kabinettsekreterare Frank Belfrage bekräftar det låsta läget:

- Vi har inte råd att betala den hyra som avkrävs. Men jag hoppas verkligen att vi hittar en lösning som gör att alla kan vara nöjda. Det skulle smärta oss väldigt mycket om vi inte hittar någon lösning.

SFV:s generaldirektör Thomas Norell tror att det finns en uppfattning bland svenskar i Japan om att Sverige tappar sin identitet i landet om man lämnar ambassaden.

Thomas Norell säger att det finns en diskussion om hyran.

Utrikesminister Carl Bildt vill inte kommentera konflikten.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!