"Inte humant om vi hade stoppats"

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Systrarna Thuraya Obaidi och Ghofran Alassadi från Irak är på väg till Finland där deras makar väntar på dem. Men de måste stanna i Stockholm och söka akutvård åt Ghofrans lille son Mustafa, som har feber och kräks.
Foto: Lisa Mattisson

Frivilligorganisationer är hårda i sin kritik mot regeringens förslag om att anpassa svensk asylpolitik till EU:s miniminivå.

Barn kommer att bli lidande, hävdar Rädda barnen.

Men för lilla Ljusnarsberg, med en asylsökande på fem invånare, ger förslagen hopp om att äntligen få lite andrum.

– Jag hoppas att det kan bromsa inströmningen så att vi kan börja hantera alla flyktingar som redan har kommit, säger kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg, Ewa-Leena Johansson, S.

Thuraya Obaidi, 27, har tillsammans med sin syster Ghofran Alassadi flytt från hemlandet Irak via Turkiet över Medelhavet och vidare upp genom Europa. Sverige och Stockholm är bara en anhalt på väg mot slutmålet Finland där de hoppas kunna återförenas med sina makar som reste i förväg.

Den svenska regeringens förslag på en stramare asylpolitik är en nyhet för Thuraya Obaidi.

– Nej jag visste inget om det. Det är inte relevant för mig. Allt är fortfarande mer tryggt här än det någonsin kommer att vara i mitt hemland, säger hon.

De kom fram till svenska gränsen förra veckan, när gränskontrollerna redan hade införts. Eftersom de inte tänker söka asyl i Sverige borde de enligt de nya reglerna egentligen inte ha fått resa in. Men de blev inte stoppade.

– Det hade inte varit humant om vi hade stoppats. Jag måste få vara tillsammans med min man, säger Thuraya Obaidi.

"Inte mänskligt"

Tina Morad är talesperson för den ideella organisationen Refugees welcome Stockholm. Hon möter dagligen flyktingar som passerar centralstationen i huvudstaden.

– Det var dystert att höra att solidariteten och medmänskligheten försvann så plötsligt, säger hon.

Särskilt allvarligt ser hon på förslaget att begränsa rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande eftersom den innebär ökade risker för människor.

– Det är inte mänskligt att behöva utsätta sina små barn för en farlig resa över havet. Genom att komma ensamma och sedan ta hit sina nära och kära har människor fram till nu kunnat ge dem en säkrare väg hit. Att man stänger igen den möjligheten är oroväckande.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar är ett annat hårt slag mot barnen, enligt Ola Mattson, Sverigechef på rädda barnen.

– Tillfälliga uppehållstillstånd för barn är extremt kontraproduktivt, ogenomtänkt och kommer att leda till lidande för barn. Det kommer också att få negativa konsekvenser för samhället i stort.

"Har dragit ett tungt lass"

I Ljusnarsbergs kommun i norra Örebro län, med knappt 5 000 invånare, finns i dag över 1 000 asylsökande. En asylsökande på fem kommuninvånare innebär en hård belastning på den kommunala servicen, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Ewa-Leena Johansson, S.

– Det är svårt att rekrytera utbildade pedagoger till skolan och socionomer till socialtjänsten. Vi har ont om lokaler. Vår grundskola har 400 elever totalt, och här kommer det 150–200 nya elever som ganska snabbt ska in i undervisning.

Vad tror du att regeringens förslag kommer att innebära för Ljusnarsberg?

– Jag hoppas att det kan bromsa inströmningen så att vi kan börja hantera alla flyktingar som redan har kommit till Sverige, och att fler kommuner kan avlasta oss som har dragit ett tungt lass.

FAKTA

Regeringen vill ha tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar. Hur stor andel är det?

Mer än 90 procent. Fram till oktober hade 26 883 personer fått bifall på sina asylansökningar. Antalet kvotflyktingar för hela 2015 är 1 900.

Ett undantag gäller de barn och deras familjer som registrerat sin ansökan innan uppgörelsen presenterats. Exakt hur stor andel av de asylsökande den gruppen kommer att utgöra går inte att säga.

Gruppen "Alternativt skyddsbehövande" ska inte ha rätt till familjeåterförening. Vilka är de och hur många är de?

Alternativt skyddsbehövande är den som:

* riskerar att straffas med döden

* riskerar att utsättas för tortyr och liknande eller

* som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt.

Gruppen är den största bland dem som får uppehållstillstånd i Sverige: 59 procent förra året.

Försörjningskravet ska skärpas vid anhöriginvandring. Vad innebär det?

I dag undantas stora grupper från kravet, till exempel de alternativt skyddsbehövande. Nu tas nästan alla undantag bort. Man ska också kunna försörja personen som kommer hit. I dag räcker det att kunna försörja sig själv.

Gruppen "Övriga skyddsbehövande" ska inte längre få uppehållstillstånd. Vilka är de och hur många är de?

Kategorin finns bara i den svenska utlänningslagen. Det kan vara personer som:

* inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt,

* känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller

* inte kan återvändapå grund av miljökatastrof.

Gruppen är mycket liten, bara 0,4 procent av dem som beviljades uppehållstillstånd 2014.

Regeringen vill införa medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Tillämpas inte det redan i dag?

Jo, men i dag är åldersbestämningen frivillig. Den kan alltså användas av ungdomar som vill bevisa för Migrationsverket att de är yngre än vad Migrationsverket hävdar.

När kan lagändringarna träda i kraft?

30 april 2016, enligt regeringens planer.

Hur länge ska de gälla?

I tre år. Enligt regeringen är lagändringarna "inte en långsiktig väg framåt", utan flyktingkrisen behöver

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.