Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

"Vi vet inte varför man blir pedofil"

Siffror från Preventell. Informationen finns även i en faktaruta längre ner i texten.
Tolv övergrepp. En 21-åring från Småland är misstänkt för sammanlagt tolv sexuella övergrepp mot barn. Tio av barnen går på förskolan där han gjort sin praktik.

Presumtiva våldtäktsmän och pedofiler söker hjälp för att motstå sina impulser att begå övergrepp.

Var femte har självmordstankar, en fjärdedel fantiserar om att ha sex med barn.

Vid årsskiftet kan hjälplinjen Preventell komma att läggas ner.

- De beskriver att fantasierna trycker på så mycket att de börjar bli oroliga för sig själva. De vill ha hjälp innan de gör något olagligt. De är nästan panikslagna. Världen rasar för dem, säger Elin Zamore, projektledare för Preventell.

"Preventell, hjälplinjen vid oönskad sexualitet. Vad kan jag hjälpa dig med?"

Så svarar Elin Zamore, projektledare för Preventell, när telefonen ringer.

Mellan klockan 11 och 14 tar hon och hennes kolleger emot samtal från män och kvinnor som tappat kontrollen över sin sexualitet, eller på annat sätt mår dåligt över den.

En fjärdedel av dem har ett sexuellt tändningsmönster riktat mot barn, 21 procent fantiserar om att tvinga någon till sex.

Ibland är det redan för sent: sex procent av dem som fantiserar om barn har redan utnyttjat ett barn sexuellt.

24 procent köper eller har köpt sex.

16 procent har tittat på, laddat ner eller delat barnporr.

- Jag är ofta den första person de berättar om sina fantasier för, någonsin. Ofta är de både ledsna och lättade, säger Elin.

90 procent av alla sexuella övergrepp i Sverige begås av människor som sedan tidigare inte är kända av vare sig polis eller socialtjänst.

Preventells uppdrag är därför lätt att definiera: Förhindra att människor, främst män, som befinner sig i riskzonen för att begå övergrepp, gör det.

Det blir ungefär fyra till fem samtal per dag. Samtalen tar 20 till 30 minuter.

Den första kontakten är uppbyggd kring ett ramverk av ett stort antal frågor som de som ringer blir tillfrågade att besvara.

- Jag förklarar att de är anonyma fullt ut. För det är de. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det de är oroliga för är när de väl kommer hit om någon kan läsa journalerna. Vissa är oroliga för att någon de känner, som jobbar på sjukhuset, kan läsa journalerna. Men det går inte, vi har helt skyddade journaler. Det är vi, hiv-mottagningen och abortmottagningen som har det. Man kan inte se om någon går här, säger Elin Zamore.

Den yngsta som ringt Preventell var 16, den äldsta 77. Medelåldern är 37 år.

- Medelåldern stämmer väl överens med övrig forskning vad det gäller sexuella problemområden. Man är runt 37-38 år när man för första gången söker hjälp. 90 procent är män, 10 procent är kvinnor Många har då haft problemen i många år. Ofta går det i perioder. När man mår bra, till exempel har semester, har folk omkring sig, så lugnar ofta problemen ner sig. Men är man uttråkad, ledsen, har ångest, kan beteendet öka. De faller dit igen och börjar må dåligt, säger Elin.

I början av samtalet ställer hon allmänna frågor kring utbildning, arbetssituation, bostadsort och om det finns hemmavarande barn.

Sedan blir frågorna mer specifika: "Fantiserar du om det här?" "Utför du även det här?" Till exempel: "Har du försökt kontrollera eller minska frekvensen av dina sexuella fantasier, impulser eller handlingar utan att lyckas?"

- Man får fantisera om vad man vill, precis vad man vill, det har man full rätt till. Men man får inte göra vad man vill. Det är ibland lite jobbiga frågor att svara på, men många tycker det är skönt att berätta för första gången. Det handlar inte om att normalisera beteendet, utan att förstå att man inte är ensam om det och faktiskt behöver hjälp, säger Elin Zamore.

En annan av frågorna är varför männen valt att söka hjälp just nu. Varför lyfter de luren och ringer i dag?

Ofta befinner de sig i kris, de kan ha blivit påkomna av någon eller känner att de börjar tappa kontrollen.

21 procent av dem har pågående självmordstankar.

- Och åtta procent av de som ringer är i en pågående förhörssituation eller polisutredning. Vid barnporr-razzior brukar vi få ett ökat antal samtal, säger Elin Zamore.

Många beskriver en rädsla för att de är på väg att kliva över en gräns till vad som är olagligt.

- Det skulle till exempel vara en idrottslärare som sms:ar med sina elever på ett sätt som är olämpligt, men ännu inte olagligt. Kanske infinner sig då en rädsla att kliva över gränsen, säger Elin.

Målet med samtalet är dels att få en bättre bild av en grupp människor som samhället vet väldigt lite om. Men främst är det att få in dem i behandling för att förhindra att de begår övergrepp.


Rent fysiskt finns Preventell på nionde våningen på Huddinge sjukhus.

Behandlingen sker en våning ner.

- Över hälften väljer att uppge sitt personnummer och ta del av behandlingen. I Tyskland finns det en telefonlinje som bara riktar sig till pedofiler. Vi riktar oss ju även till personer som riskerar att skada sig själva, eller andra, under sex. De blev väldigt förvånade när vi presenterade våra data, att så många uppger sitt personnummer, säger Elin.

Det händer också, berättar Elin, att män ringer för att tillfredställa sig själva.

- Vi får ibland samtal av män som ringer och onanerar, kanske för att vissa går i gång på frågorna. Vi hade en manlig medarbetare som satt i telefonen en lång period i höstas, han fick inga sådana samtal, men svarar en kvinna ökar risken.

Det finns ingen svensk forskning på hur stor del av befolkningen som har ett pedofilt tändningsmönster.

Men två studier, den ena finsk, den andra tysk, visar att en knapp procent av den manliga befolkningen känner sexuell dragningskraft till barn.

- Vi vet inte hur det gäller för svenska förhållanden, säger Katarina Öberg, enhetschef på Centrum för andrologi och sexualmedicin (CASM) som driver Preventell.

Hon är psykolog och psykoterapeut, och en av dem som träffar männen som bestämt sig för att söka hjälp.

Varför tänder vissa vuxna människor på barn?

Det korta svaret, menar Katarina Öberg, är att forskarna helt enkelt inte vet.

Det långa svaret, förklarar hon, är att det beror på en mängd olika faktorer.

- En del har en väldigt stark känsla för barn, andra vill känna makt. De vill känna att de bestämmer över sig själva och inte känna sig avvisade och små. Det kan komma från någon otillräcklighetskänsla i deras liv. Många har föreställningar som stöder att det är okej att man exempelvis tittar på barnporr, att barnen är med på det som händer. Att barn också har en sexualitet. Att de inte tar skada. Vissa tittar på barnporr just för att det är förbjudet, de tycker att det är spännande, säger Katarina Öberg.

En vanlig missuppfattning kring människor som utnyttjar barn sexuellt är att det hör ihop med att de själva blivit utsatta för övergrepp.

Det stämmer bara delvis, menar Katarina Öberg.

Det är inte de sexuella övergreppen - i sig - som triggar fram pedofila tändningsmönster.

Personer, som i sin barndom utsatts för övergrepp, har ofta haft en svår barndom även på andra sätt.

Övergreppen i sig är alltså inte en utlösande faktor.

- Det finns inga studier som visar att det skulle vara en enskild förklaring: att man skulle identifiera sig med aggressorn och själv bli förövare. Sådana orsakssamband finns inte. Det finns inga studier som bevisar det. Att man mår dåligt kan i sig hänga ihop med att man haft en uppväxt som brustit, säger Katarina Öberg.

Behandlingen männen genomgår kretsar kring beteendeanalys.

- Att titta på barnporr är en handling, ett beteende, därför kan man också få hjälp att inte göra det. Man måste kartlägga det som händer runtomkring, vilka saker som gör att man tittar. Det kan vara att man har svårt att vara med människor i sin egen ålder, svårt socialt, inget bra sammanhang att vara i, man saknar sociala nätverk, säger Katarina Öberg.


Fokus kan därför ligga på att få individerna att hitta ett socialt sammanhang.

Bland annat genom rollspel mellan patient och terapeut.

- Man kan öva på hur man tar ögonkontakt, ler, hälsar, hur man småpratar. Sen talar man om i vilken situation problemet uppstår. Vad är det som kickar i gång det? Vad är det som gör att man inte kan ta sig ur det. En anledning till att man tittar på barnporr är ju för att datorn står där. Man måste hitta ett ersättningsbeteende, säger Katarina Öberg.

Hur ofta känner du att ni hindrat någon från att begå sexuella övergrepp?

- Ganska ofta. Faktiskt.

16 procent av de som ringer Preventell har utsatt en partner för våld. 21 procent fantiserar om att tvinga någon till sex.

Förutom att varje form av våld mot en kvinna är en tragedi för kvinnan, kostar mäns våld mot kvinnor samhället mellan 2,5 och 3 miljarder kronor varje år.

Men siffran, framtagen av Socialstyrelsen 2006, stiger till minst det dubbla om man räknar in olaga hot, stalkning och våldtäkt utförd av en okänd gärningsman, menar nationalekonomen Stefan de Vylder.

I antologin "Sju perspektiv på våldtäkt" har han sammanställt vad en överfallsvåldtäkt kostar samhället genom att slå ihop direkta, indirekta och immateriella kostnader för en överfallsvåldtäkt där förövaren döms till fängelse i åtta år.

Summan: 9,3 miljoner kronor.

De Vylder konstaterar också att fängelsestraffet är exceptionellt långt, även vid grov våldtäkt, den normala straffpåföljden vid grov våldtäkt är oftare två till fyra år.

Vid åtta av tio anmälda våldtäkter är gärningsmannen bekant med offret. 32 procent av alla polisanmälda våldtäkter sker i en nära relation. Oftast i hemmet.

Alla våldtäktsmän har inte en hypersexuell störning.

- Att vara väldigt upptagen av sex, driven vid sex, är en riskfaktor. Men det behöver inte vara det. Det man vet att upptagenhet kring sex, att man planerar mycket kring sexuell aktivitet, har många sexuella fantasier, impulser, kanske tittar mycket på porr, är en riskfaktor för återfall i sexualbrott, säger Katarina Öberg.

Att fastställa att någon är hypersexuell, alltså sexmissbrukare, kan vara svårt.

- Man har en kontrollförlust, man försöker ändra sig, kan inte sluta. Använder sexualitet för att dämpa andra olustkänslor. Stress eller ångest. Man fortsätter trots att det får negativa konsekvenser.

Precis som pedofiler rationaliserar sin läggning gör våldtäktsmän samma sak kring sina handlingar.

- Det är aldrig någon enskild faktor som förklarar varför en våldtäkt sker. En våldtäkt är någonting man gör, ett beteende. Någonstans söker man stöd för att det är okej i olika communitys på nätet. Eller så befinner man sig i en social kontext som stöder att man tar det man vill ha. Man kanske har svårigheter att leva sig in i hur andra känner. Många saker samspelar, säger Katarina Öberg.

Preventell kan komma att stängas ner vid årsskiftet.


Att fortsätta driva verksamheten i sin nuvarande form utan att utveckla den ytterligare kostar två miljoner kronor årligen.

Preventells fortlevnad handlar för Katarina Öberg, i grunden, om humansim:

- Det är en grundläggande mänsklig rättighet och tro på människan: att man kan förändra sig. I en civilisation låser man inte in folk och bara kastar bort nyckeln helt enkelt. Vinsterna är ekonomiska, men framför allt mänskliga, säger Katarina Öberg.

Preventells tre delmål

1 Etablera en Hjälplinje mot sexuellt våld genom att utveckla befintlig telefon- och internetverksamhet i syfte att nå en större och bredare målgrupp än i dag, det vill säga personer, främst män, som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld i vid bemärkelse, närstående till dessa samt vara en definierad instans för rådgivning till socialtjänst, sjukvård och andra som konfronteras med förmodat eller reellt sexuell övergreppsproblematik.

2 Kartlägga verksamheter dit vi kan hänvisa personer med riskbeteende i syfte att identifiera befintliga resurser och behov att understödja kompetensutveckling för att på sikt skapa ett nationellt nätverk av vårdgivare.

3 Utveckla evidensbaserad behandling för riskpersoner för sexuellt våld. Vidare skall effekten av telefonverksamheten utvärderas.

Siffror från Preventell

48 procent lider av sexmissbruk eller hypersexuellt beteende i någon form.

Ungefär 25 procent har ett sexuellt tändningsmönster riktat mot barn, 6 procent av dem har utnyttjat barn. s

16 procent har använt barnpornografi.

21 procent fantiserar om att tvinga någon till sex.

16 procent har utsatt en partner för våld.

23 procent har köpt sex. (En var kvinna)

Av de som berättar om sexuellt intresse för barn har 52 procent kollat på barnporr.

21 procent har självmordstankar.

Siffrorna visar antalet i procent av de som kontaktar Preventell.

Fem exempel på frågor som Elin Zamore och hennes kolleger ställer

Vad var det som gjorde att du ringde Preventell just i dag?

• Hur motiverad är du på en skala 0-10 att bli fri, eller forsätta vara fri, från dina problematiska sexuella beteenden?

• Har du försökt kontrollera eller minska frekvensen av dina sexuella fantasier, impulser eller handlingar utan att lyckats?

• Har du tankar och/eller planer på att ta ditt liv?

• Har det sexuella beteendet orsakat dig påtagliga problem eller medfört lidande för dig? Eller inneburit svårigheter att fungera i arbetet, socialt, ekonomiskt eller på annat sätt gett dig lidande de senaste sex månaderna?