Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vem är militärens hemliga bloggare?

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
VISDOMSORD. Bloggaren "Wiseman" har bekräftat för Expressen att han är officer inom försvaret.

Sveriges bäst bevarade försvarshemlighet är en anonym bloggare.

Hemliga bloggare har blivit ett fenomen som dominerar försvarsdebatten i Sverige och den mystiske Wiseman är mest inflytelserik av dem alla.

Alla läser honom - politiker, försvarsanställda, journalister - och till och med ÖB gör inlägg på hans blogg.

- Jag följer honom regelbundet, han är oerhört kunnig och duktig, säger Peter Hultqvist, försvarsutskottets ordförande (S).

Spionen behöver inte lägga pussel längre. ÖB Sverker Göranson upplyser världen om att Sverige kan försvara sig "ungefär en vecka på egen hand" mot ett "begränsat angrepp" - och lägger därmed det svenska försvarets kort på bordet.

Den anonyme försvarsbloggaren Wiseman slår bättre vakt om sina hemligheter. I mer än fem år har hans Wiseman's Wisdoms varit landets främsta forum för debatt om försvarsfrågor. Trots mer än tre miljoner besök på bloggen har varken fiende eller vän kunnat avslöja vem som döljer sig bakom signaturen, som själv bekräftar för Expressen via mejl att han är officer och anställd inom försvaret.

På hans blogg diskuteras de stora frågorna: stridsflygplanet Jas, den nya yrkesarmén, försvarsberedningen, Rysslands upprustning. Ingen i branschen har råd att ignorera den vise mannens visdomar. Han hyllas av ledande försvarspolitiker och försvarets högsta ledning.

- Wiseman är förvisso anonym, men mycket är intressant och relevant. Ett ämne som dyker upp på hans blogg kan bli en fråga i riksdagen inom en vecka. Så det är en informationskälla vi måste förhålla oss till, vi bemöter, kommenterar och ger underlag till politiken, säger Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten.


Det puttrar och jäser i officerskåren och bland många anställda i totalförsvaret. Sverige rustar ned, invasionsförsvaret och värnpliktsarmén är avvecklade, förbandsdöden har dragit fram över landet. Många inom försvaret är kritiska både mot nedrustningen och mot hur den hanteras.

Inga myndigheter eller företag gillar att man öppet kritiserar chefen. Än mindre så i en hierarkiskt uppbyggd organisation som försvaret där det är ordergivning som gäller. I detta läge blir Wiseman's Wisdom ett andningshål där missnöjda kan lufta sina frustrationer - och avslöja missförhållanden.

- Inom försvaret försöker ledningen sätta sin officiella bild och ofta framställa sig i lite bättre dager. Alla ställer inte upp på de officiella sanningarna, säger riksdagsman Allan Widman, Folkpartiets försvarspolitiske talesman.

- Det är inte så lätt för anställda inom försvaret att kritisera den egna verksamheten och överordnade inom ramen för de dagliga aktiviteterna. Många känner frustration, därför har vi många försvarsbloggar. Det är värdefullt för politiker att följa dem, särskilt Wiseman som har en väldig bredd.

- Bloggarna är en säkerhetsventil. Även om de är anonyma, inser man att det är personer med insikt, säger han.

Allan Widman följer Wiseman regelbundet och skriver själv på bloggen. Han påpekar att försvarsbloggare har gjort många avslöjanden, till exempel om brister i förmågan att leda stridsflygplan och om fiaskot för försvarets nya IT-system.

- Nedrustningen ligger bakom frustrationen. Men det handlar inte bara om minskade anslag, försvaret får fortfarande 42 miljarder kronor om året, utan också om hur myndigheterna hanterar verksamheten, säger han.


Också Peter Hultqvist, ordförande (S) i riksdagens försvarsutskott, är en flitig läsare av Wiseman.

- Han och många andra bloggare har djup kunskap och granskar försvaret kritiskt. Han behöver inte tala om vem han är. Är man ute efter kunskap kan man ha nytta, säger Peter Hultqvist.

Ett par förklaringar till att bloggarna vill vara anonyma är dels den låga "takhöjden i försvaret", som Wiseman skriver till Expressen, dels att de ofta inte har tillräckligt höga befattningar inom försvaret för att tas på allvar om de skulle framträda med namn.

"Kritik har när den konstruktivt framförts på rätt väg inte alltid tagits emot med öppna armar, utan mer av typen "passar det inte så finns det ju andra jobb utanför grindarna". Har man som officer kritiserat politiska beslut/inriktningar i försvarsfrågor ansågs det tidigare inom Försvarsmakten opassande. Inte officiellt, men den tysta normen var sådan", skriver Wiseman i ett mejl.

- Flera av dem som har skrivit gästinlägg och kommentarer på Wiseman's Wisdoms och andra bloggar har fått se sina vitsord/tjänstgöringsomdömen sänkas något pinnhål längre upp i organisationen, medan deras närmaste chefer gett dem bra omdömen. Det är högst olyckligt.

- Det har blivit bättre de senaste åren. Attityden från Försvarsmaktens ledning och Högkvarterets högsta officerare har svängt kraftigt de senaste två åren från att försvarsbloggar sågs som ett problem till att de numera upplevs vara en viss styrka, säger han.

Wiseman tror att just hans blogg har fått en stark roll för att den haft rätt om så många missförhållanden, trots att "man bland annat från regeringshåll kritiserat och näst intill hånat ståndpunkterna".


Erik Lagersten, informationsdirektör på Försvarsmakten, svarar så här på Wisemans uppgifter om repressalier mot anställda som bloggat:

- Jag vet att det påstås så med vitsorden men kan inte få det bekräftat i organisationen. Är det riktigt är det ett reellt problem på fler än ett sätt.

Han håller med om att försvarsbloggarna är tongivande och skriver själv hos Wiseman, som han anser sticker ut på grund av sin "bredd och sitt regelbundna flöde". Han berättar att försvaret har skapat egna bloggar för att stimulera debatten.

- Vi bejakar utvecklingen. Bloggarna gynnar försvarsmaktens verksamhet. Vi får mycket pisk. Det är positivt, det får man leva med, säger Erik Lagersten.

- Det är ett fenomen som växt, en del av försvarsdebatten. Man måste värdera bloggarna källkritiskt som all annan information, säger han.


Sofia Mirjamsdotter, journalist och expert på sociala medier, påpekar att det blir allt mera ovanligt med anonyma bloggare. När bloggboomen började, runt 2004, skrev många under pseudonym men under senare år har de flesta avslöjat sina namn och "kommit ut".

- I början fanns det flera politiska bloggar med anknytning till bland andra Piratpartiet som ville vara hemliga. Och själv bloggade jag anonymt som "Mymlan" de första åren. Det var ett andningshål för mig som journalist där jag kunde tycka fritt, säger hon.

Sofia Mirjamsdotter säger att bland anonyma bloggar i dag märks Avpixlat, som är "Sverigedemokraternas förlängda lite hemliga arm", och den satiriska mediebloggen Bakjour.

- Även om mycket i dag handlar om Twitter och Facebook är antalet bloggare större än någonsin. Fler bloggar blir seriösa. De nischar in sig på ett ämne och uppfattas inte som en blogg utan som en sajt, säger hon.

Andra anonyma försvarsbloggar

SKIPPER - OM MARINEN

Skipper tar främst upp frågor som rör marinen. "När folkopinionen vänder kommer till och med de Nya Moderaterna att tvingas till att tänka om och på allvar börja engagera sig i försvarsfrågan på samma sätt som de gamla Moderaterna gjorde en gång i tiden", skriver Skipper i ett av sina senaste inlägg.

CYNISMER - OM ARMÉN

Cynismer tar främst upp frågor som rör armén. "Det värsta var att vi som ansåg att svensk nationell försvarsförmåga skulle vara överordnad förmågan till internationella insatser var direkta fiender och om vi jobbade i Försvarsmakten så var vi förrädare", heter det i ett av de senaste inläggen.

SINUHE - OM PERSONAL

Sinuhes samtal tar främst upp personalfrågor. "Låt armén ta huvudansvaret för underrättelsearenan, flygvapnet för ledningsarenan och marinen för logistikarenan. Det kan inte bli tokigare och otydligare än vad det är nu", heter det i ett av de senaste inläggen.