Våldets grepp om Sverige

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Antalet anmälda våldsbrott i landet minskar, medan det dödliga våldet ligger kvar på ungefär samma nivå: ett 90-tal fall varje år.

Det framgår av Brottsförebyggande rådets nya siffror - som Expressen här kan presentera kommun för kommun.

I Karlstad har våldet minskat markant under senare år, medan Solna går mot trenden och uppvisar en ökning.

- Vi har långsiktigt arbetat mot våldet i Karlstad och det ger resultat, säger Tommy Lindh på Värmlandspolisen.

Brottsförebyggande rådet (Brå) visar i sin nya statistik att antalet anmälda våldsbrott går ned. Det är en liten men märkbar minskning från 2012 till 2013.

Antalet anmälda "brott mot person" minskade med 2 procent till 250 000. I den kategorin gäller den största minskningen, 12 procent, misshandel av män över 18 år.

Samtidigt gick antalet anmälda våldtäkter ned med 5 procent till 6 020 förra året.

Karlstad är en av de kommuner där våldet minskat mest under en femårsperiod.

Polisen i Värmland ser statistiken som ett gott betyg.

- Vi är inte överraskade av siffrorna, vi märker det själva. Det är ett resultat av målmedvetet och inriktad arbete mot det vi kallar våld i offentlig miljö, säger Tommy Lindh, pressinformatör vid Värmlandspolisen.

- Vi har sedan flera år ökat polisens närvaro ute på strategiska platser där vi vet att våld i offentlig miljö kan förekomma vissa tider. Vi prioriterar den yttre personalen och fördelar resurserna så att vi kan behålla närvaron.

- Det här tänkandet genomsyrar hela organisationen. Siffrorna bekräftar att det här arbetssättet fungerar bra, säger han.

Enligt Brå hade Karlstad 740 anmälda misshandelsfall 2009 jämfört med 559 år 2013, en minskning med 25 procent. Även om antalet gick upp och ned under femårsperioden.

Under samma tid minskade antalet anmälda våldtäkter med 48 procent, från 65 till 34.


I Solna utanför Stockholm visar siffrorna däremot en motsatt trend. Det är en av de kommuner där våldet ökat mest 2009-2013.

Där ökade antalet anmälda fall av misshandel med 18 procent under femårsperioden, från 495 till 584. Anmälda våldtäkter ökade med 25 procent under samma tid, från 29 till 36 förra året.

- Vi kan inte kommentera siffrorna förrän vi tittat närmare på dem och analyserat dem, säger Kjell Lindgren, informatör vid Stockholmspolisen.

Förra året anmäldes drygt 1,4 miljoner brott i hela landet, nästan exakt samma nivå som 2012. Bedrägerier ökade mest med hela 15 procent medan trafik- och narkotikabrott ökade med 2 procent vardera.

Bland brott som minskade märks skadegörelse med 7 procent. Också antalet anmälda stölder och brott mot person gick ned.

Brå publicerar också en speciell rapport om dödligt våld.


Förra året konstaterades 87 fall av dödligt våld. Det är en "normal" siffra, snittet ligger runt 90. Men det var en markant uppgång från 2012, då rekordlåga 68 fall av dödligt våld rapporterades.

Däremot ökar andelen dödsskjutningar år från år. Förra året var skjutvapen inblandade i 30 procent av det dödliga våldet.

Ett år tidigare var andelen dödsskjutningar 25 procent och 2011 var motsvarande siffra 21 procent.

1,4 miljoner brott polisanmälda 2013

Under 2013 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott, i princip samma nivå som förra året.

Samma år anmäldes 533 000 stöldbrott, en marginell minskning jämfört med 2012. Bostadsinbrott, bilstölder och personrån minskade, medan butiksrån ökade med 10 procent och bankrån ökade med 29 procent.

Anmälda brott mot person minskade med 2 procent till 250 000.

Antalet personuppklarade brott minskade med 10 procent till 211 000.

Källa: Brottsförebyggande rådet