Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Trojkans styrka: Samarbetet

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Jacob Wallenberg, 59, Peter "Poker" Wallenberg, 56 och Marcus "Husky" Wallenberg, 59.
Foto: Gunnar Seijbold

■■ Författaren och ekonomijournalisten Ronald Fagerfjäll ger i sin nya biografi "Den förlorade sonens återkomst: Peter Wallenberg 1926-2015", utgiven på Ekerlids förlag, ett porträtt av det svenska näringslivets store makthavare.
■■ Han skildrar hur finansfamiljens patriark, som dog i januari i år, lämnade efter sig ett välmående ekonomiskt imperium och en samspelt yngre ledartrojka vid makten.
■■ Expressen kan här publicera ett utdrag ur bokens sista kapitel, "Det är bara resultatet som räknas", i vilket de tre arvtagarna berättar om sitt samarbete och sina framtidsplaner.

Arvet från Peters tid är, åtminstone när den här boken skrivs, inte bara en överraskande god värdeutveckling utan också en odramatisk generationsväxling med återvunnen tro på de gamla huvudlinjerna. Det vanliga har varit två bröder i varje generation medan Peter fick klara sin epok ensam. Men den här generationen är formerad som en trojka, Peter "Poker" Wallenberg i nya Wallenberg Foundations, Jacob Wallenberg i Investor och Marcus "Husky" Wallenberg i stiftelsernas förvaltningsbolag FAM. Att intervjua dem är en lättsam övning, långt från förfädernas ibland tröttsamma anspråksfullhet.

I den här boken har läsaren mött era förfäders inbördes kontroverser. Hur bra är ni på att samarbeta?

– Vi har spenderat massor av tid på att prata om vem som ska göra vad, säger Jacob. Du ska göra det och du ska göra det. Du är bra på det och sämre på det. Det här är kanske vår enskilt största styrka jämfört med förfäderna.

– Ja, så är det verkligen, vi talar med varandra hela tiden, säger Peter Jr.

Förfäderna hade svårt för det, eller hur?

– Vi vet ju inte säkert eftersom vi inte var där, men det verkar ju så, säger Jacob.

– Det kan tyckas vara en oöverstiglig utmaning att försöka ta hand om allt som skapats under 125 år alldeles ensam, som Pirre tvingades göra, säger Marcus. Att han lyckades är remarkabelt.

– Vår grundläggande insikt är att alla inte kan vara bra på allt. Vårt uppdrag är väldigt stort och frågan är om det inte är ett plus för oss så som världen ser ut. Kan vi samarbeta så borde vi orka med fler uppgifter och en större arbetsbörda. Kom ihåg att gamle Jacob och Dodde framför allt var aktiva i Europa och USA. Nu agerar företagen i stort sett i hela världen. Singapore är inte bara känt för att vara en drink utan en viktig nod i världens ekonomi till exempel. Kina är inte längre något exotiskt. Indonesien är på stark frammarsch.

Ronald Fagerfjälls "Den förlorade sonens återkomst: Peter Wallenberg 1926-2015"

– Ett nätverk som ska vara värt något i dag måste vara globalt och inom fler områden, säger Peter Jr. Att vi är tre som kan dela detta nätverkande mellan oss är en ny styrka.

– Ja, det räcker inte ens med oss tre utan vi måste ha kolleger och gelikar på högsta möjliga nivå som vi litar på, säger Jacob. Själva kan vi inte ha koll på allt längre, det finns inte en chans. Vi måste arbeta genom andra på ett annat sätt än tidigare, något också far fick börja göra.

Två av er jobbar ständigt ute i offentligheten medan du Peter Jr kan röra dig mer "under radarn". Hur ser din dag ut egentligen?

– Stiftelsens verksamhet, som engagerar omkring 20 personer, sköttes ju förr av banken, säger Peter Jr. Det var först i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet som vi började köra det helt i egen regi, så att säga.

– Hur skulle vi bli bättre på att ta hand om helheten, stiftelserna var ju inte bara makt utan en stor möjlighet för våra företag och för landet? Vi kunde sköta administrationen bättre och se till att våra portföljer av aktier togs om hand och utvecklades på ett mer professionellt sätt. Det var inte bara mer kostnadseffektivt än att lägga ut det.

– I dag är vi inne i variant 3.0, i och med Wallenberg Foundations AB, där vi samlar administrationen kring stiftelserna och arbetet med bland annat kapitalförvaltning, nätverksbyggnad och hur vi kan utveckla och använda namnet Wallenberg till gagn för de verksamheter vi är involverade i. Husky har gått in som ordförande i FAM, som är ett privat onoterat ägarbolag bredvid Investor och Patricia Industries. Det är ju där innehaven i SKF, Stora, SAS, Höganäs och andra finns. Själv är jag mer handfast engagerad i själva stiftelsefrågan tillsammans med våra verkställande ledamöter Göran Sandberg och Ingrid Sundström, samtidigt som jag sitter i Atlas Copcos styrelse och en del andra bolag. Min huvudsyssla och mitt huvudansvar är att se till att stiftelsen fortsätter att utvecklas och att det är excellenta forskare och forskningsprojekt som får finansiering. Dessutom att vi ger rätt förutsättningar för nästa generation av vår familj att en dag kunna engagera sig i arbetet.

Hur belönar och motiverar man varje generations huvudmän i en mer transparent tid utan att ständigt få etikdebatter som solkar ned varumärket?

– Jag tror inte man kan se det som att man ska behöva belönas, säger Peter Jr. Vi som jobbar med detta från familjen måste ha intresset och passionen att göra detta. För oss är det ju inte bara ett jobb, det är ett kall och ett livsval. Sen ska vi självklart ha betalt för det. En ersättning som ska vara i paritet med det ansvar och storleken och komplexiteten på de verksamheter vi jobbar med.

Bonnierfamiljen har hållit på ännu längre, men det finns få motsvarigheter i världen till Wallenbergs fem generationer på den nivån av ägaransvar. Ska man vara riktigt noga så kan man räkna sju olika maktväxlingar och någon av er kan naturligtvis bli kvar längre än de andra. Men hur ser nästa generation av makthavare ut, sjätte, åttonde eller vad det kan bli?

– Vi startade för några år sedan att jobba med detta på ett mer strukturerat sätt. Själva har vi ju skolats in på det traditionella sättet, säger Peter Jr. Fäder och farfar talade om hur det var tänkt. Våra egna intressen kom väl med i det hela, men det var ändå styrt när det gällde utbildning och annat. Därför hade vi ingen historik att gå på när det gäller att skola in våra egna efterträdare på ett mer professionellt och lyhört vis.

– Men i dag träffas vi regelbundet med en grupp på drygt 30 ättlingar, både från Sverige och familjens engelska sida, den som kom med vår farmor.

– Vi försöker skapa olika sätt att stödja nästa generation i deras professionella utveckling och få dem att förstå historien, vårt arv och verksamheterna som i dag är knutna till familjen. Vad företrädarna har åstadkommit och varför.

– Vi är ingen arbetsförmedling för nästa generation, men vi försöker skapa ett intresse för familjens roll och för att över tid komma in i arbetet. Hoppet är förstås att några ska vilja satsa lika helhjärtat på detta som vi gör i framtiden. But it's still early days.

– Vi är mentorer och försöker hjälpa till med utbildningsfrågor, sommarjobb och praktiska saker, och dessutom se till att vi kommunicerar kring det viktigaste som händer runt familjen och verksamheterna, säger Jacob. Sätta det familjen gör i sitt sammanhang.

– Själv sommarjobbade jag till exempel på Kvarnsvedens pappersbruk, det var en annan tid, säger Peter Jr. Det är inte lätt att hitta sådana jobb i dag som ger den sortens breda erfarenheter.

"Han drevs av revanschlust"

Peter Wallenberg lämnade efter sig ett mångdubbelt större familjeimperium än han själv fick ta över – och han såg till att en yngre generation fick växa in i rollen som makthavare.

En ny biografi över den döde finansmannen har just kommit ut.


Peter Wallenberg var lättviktaren som blev det svenska näringslivets tyngsta namn. När han dog i januari i år hade han tagit revansch på alla som dömde ut honom. Framför allt på sin dominante far som aldrig trodde på sonens förmåga och som släppte fram honom först efter det att äldre brodern Marc begått självmord.

   – Han drevs väldigt tydligt av revanschlust och av pliktkänsla. Han var uppfostrad till att bli en Wallenbergare, men bedömdes vara lättviktig. Han kunde inte tänka sig något annat än att kämpa för att lyckas, säger Ronald Fagerfjäll, författare till "Den förlorade sonens återkomst: Peter Wallenberg 1926-2015", utgiven på Ekerlids förlag.

"Allt gick hans väg"

   – Han blev lyckosam bortom alla drömmar. Det är en episk saga, allt gick hans väg i strid med både hans egna och andras förväntningar. Det var en kombination av att få rätt erfarenheter utanför Sverige och av att världen internationaliserades.

   – På något mirakulöst sätt blev han rätt person. Han var inte uppfostrad i banken utan i ett bolag som sålde borrmaskiner och kompressorer. Han förstod mer än bankkillarna vad jobbet gällde, säger han.

   Ronald Fagerfjäll, ekonomijournalist som skrivit ett 20-tal böcker, beskriver Peter Wallenberg som en modern ledare och fadersfigur som tillät en ny generation att gradvis ta över. Därför blev det en odramatisk maktväxling till en ny ledartrojka: hans söner Jacob och Peter och deras kusin Marcus.

ARNE LAPIDUS

Det är ju inte så lätt med familjer ens för dem som inte driver familjeföretag. I en familjeklan ska man ju dessutom umgås på jobbet, styrelsemöten och traditionella evenemang. Är inte sådant svårare i dag?

– Om du ser på oss har vi umgåtts intensivt sedan vi var små. I USA hade Jacob och jag inte så många andra familjemedlemmar att prata med, utlandssamtal var dyra så vi pratade med varandra i stället om allt mellan himmel och jord. Vi kom varandra väldigt nära, så det är naturligtvis en fråga om hur man får nästa generation att dela en gemensam idé på samma sätt som vi gör, säger Marcus.

– Men Dodde och Pirre bestämde inte vad vi skulle göra, det var först när vi valt att involvera oss som trycket las på oss.

– Ditt beslut och ditt ansvar! Det var väldigt tydligt.

Hur blir det med "likes" på Facebook och annat sådant?

– Det ÄR en ny tid! Villkoren är nya och tiden är helt global, säger Marcus. Likes på olika media är kanske för somliga viktigare än att jobba 18 timmar om dygnet periodvis, när det är problem och man måste ta ansvar för situationen. Det måste vi ha respekt för! Rollerna och arbetssättet måste anpassas till tiden vi lever i.

Men ni har ändå en stor talangpool att ösa ur?

– Om det finns en grupp på 30 personer så brukar det ju vara så att ett par verkligen blir intresserade och engagerade. Vi hoppas att det ska fungera så även här, säger Marcus.

Flera av de andra ägardynastierna i Sverige med Johnson och Stenbeck i täten styrs nu av kvinnor. Hur ser den prognosen ut för er?

– Det skulle förvåna om inte åtminstone någon kvinna i nästa generation kommer ha en ledande roll, säger Marcus.

– Håller absolut med, säger Peter Jr.

– Vår värdebas när det gäller kvinnor som företagsledare är ju väldigt tydlig och vi har drivit stora förändringsarbeten i den riktningen både inom Stiftelserna och bland innehaven, säger Jacob.

Ni omtalas fortfarande ibland som "grabbarna" trots att ni numera är män i övre medelåldern alla tre. Men det speglar naturligtvis hur mycket längre och friskare vi lever i dag än på grundarens tid. Jag utgår därför från att någon eller några av er kommer att vara kvar år 2030. Vilka utmaningar har ni då klarat av? Glöm epidemier, kometer, farsoter och liknande katastrofer.

– Rent statistiskt så har fem miljarder människor i världen i dag låg levnadsstandard. Det vore inte rättvist att stoppa deras utveckling. Därför måste vi hitta på hållbara sätt att öka välståndet i stora delar av världen. Tillväxten måste alltså främst komma genom att vi investerar på ett hållbart och framåtriktat sätt. Dessutom måste vi ha väldigt, väldigt innovativa och kostnadseffektiva lösningar för att vi själva ska orka att konkurrera, och vi måste ha långsiktighet och finansiell uthållighet för att klara detta, säger Marcus.

FAMILJEN WALLENBERG

■ Peter Wallenberg dog den 19 januari i år vid 88 års ålder. Han var Wallenbergimperiets ledare, en post han övertog efter sin far Marcus.

■ I dag leds familjens affärer av tre personer: Peter Wallenbergs båda söner Jacob, 59, och Peter, 56, samt deras kusin Marcus, 59.

■ Familjen Wallenbergs marsch mot den ekonomiska makten startade 1856 när A O Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank, en av föregångarna till SEB. I dag kontrollerar familjen en stor del av svenskt näringsliv genom Wallenberg-stiftelserna och sitt maktbolag Investor.

– Jag tycker att vi ramlar ner i det anglosachsiska tänkandet med mer kortsiktiga finansiella mått på utveckling. Exempelvis länder som Indien och flera andra i Asien har också hårt kortsiktigt tryck, men de har väldigt långsiktiga strategiska perspektiv på utvecklingen. De är otroligt långsiktiga och målmedvetna i att bygga en bättre framtid för nästkommande generationer. Vi måste matcha dem för att vara konkurrenskraftiga. De företag som vi är engagerade i måste tillåtas konkurrera fullt ut med dessa nya aktörer.

Finns det något som oroar med politiken i Sverige?

– Jag känner att det finns en bristande förståelse för företagandets vikt i samhället, säger Jacob. Framgångsrikt företagande är grunden till att generera skatteunderlag som i sin tur ger förutsättningar för att behålla och utveckla vår välfärd. Förtroendet för vad näringslivet står för brister, på grund av naivitet.


UTDRAG UR RONALD FAGERFJÄLLS NYA BIOGRAFI "DEN FÖRLORADE SONENS ÅTERKOMST: PETER WALLENBERG 1926-2015"


RONALD FAGERFJÄLL

FAMILJEN WALLENBERG

■ Peter Wallenberg dog den 19 januari i år vid 88 års ålder. Han var Wallenbergimperiets ledare, en post han övertog efter sin far Marcus.

■ I dag leds familjens affärer av tre personer: Peter Wallenbergs båda söner Jacob, 59, och Peter, 56, samt deras kusin Marcus, 59.

■ Familjen Wallenbergs marsch mot den ekonomiska makten startade 1856 när A O Wallenberg grundade Stockholms Enskilda Bank, en av föregångarna till SEB. I dag kontrollerar familjen en stor del av svenskt näringsliv genom Wallenberg-stiftelserna och sitt maktbolag Investor.

"Han drevs av revanschlust"

Peter Wallenberg lämnade efter sig ett mångdubbelt större familjeimperium än han själv fick ta över – och han såg till att en yngre generation fick växa in i rollen som makthavare.

En ny biografi över den döde finansmannen har just kommit ut.


Peter Wallenberg var lättviktaren som blev det svenska näringslivets tyngsta namn. När han dog i januari i år hade han tagit revansch på alla som dömde ut honom. Framför allt på sin dominante far som aldrig trodde på sonens förmåga och som släppte fram honom först efter det att äldre brodern Marc begått självmord.

   – Han drevs väldigt tydligt av revanschlust och av pliktkänsla. Han var uppfostrad till att bli en Wallenbergare, men bedömdes vara lättviktig. Han kunde inte tänka sig något annat än att kämpa för att lyckas, säger Ronald Fagerfjäll, författare till "Den förlorade sonens återkomst: Peter Wallenberg 1926-2015", utgiven på Ekerlids förlag.

"Allt gick hans väg"

   – Han blev lyckosam bortom alla drömmar. Det är en episk saga, allt gick hans väg i strid med både hans egna och andras förväntningar. Det var en kombination av att få rätt erfarenheter utanför Sverige och av att världen internationaliserades.

   – På något mirakulöst sätt blev han rätt person. Han var inte uppfostrad i banken utan i ett bolag som sålde borrmaskiner och kompressorer. Han förstod mer än bankkillarna vad jobbet gällde, säger han.

   Ronald Fagerfjäll, ekonomijournalist som skrivit ett 20-tal böcker, beskriver Peter Wallenberg som en modern ledare och fadersfigur som tillät en ny generation att gradvis ta över. Därför blev det en odramatisk maktväxling till en ny ledartrojka: hans söner Jacob och Peter och deras kusin Marcus.

ARNE LAPIDUS