Sista stormen kring Malmös starke man?

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Ilmar Reepalu (S) styr Malmö sedan 18 år och gång efter annan tvingas han ta tillbaka vad som uppfattas som antijudiska utfall.
Foto: Roger Vikström

En kritikstorm skakar Malmös starke man som anklagas för antisemitism.

Ilmar Reepalu har varit i blåsväder förr - av samma skäl - men den här gången är fördömandet så massivt att det är osäkert om han repar sig. - Reepalu gör antisemitiska utspel gång på gång, säger Daniel Poohl, chefredaktör för den antirasistiska tidskriften Expo.

Ilmar Reepalu, 68, är finanskommunalråd, "borgmästare", i Malmö och har styrt staden i 18 år. Han har presiderat över Malmös utveckling från gammal rosthög med nedlagda varv till högskolemetropol i högteknologisk framkant.

Men Reepalus rykte som framgångsrik politiker fläckas av återkommande utfall mot Malmös lilla judiska församling. Han gör långtgående uttalanden som han sedan tvingas backa ifrån - eller hävda att han blivit missförstådd.

För två år sedan var dåvarande S-ledaren Mona Sahlin tvungen att ta Reepalu i örat sedan denne krävt att judarna i Malmö skulle ta avstånd från Israels politik. Nu har den nye partiledaren Stefan Löfven bjudit in judiska representanter till ett möte på måndag för att diskutera Malmöbossens senaste klavertramp: påståendet att den judiska församlingen i Malmö är "infiltrerad av Sverigedemokraterna".

- Ilmar Reepalu ger uttryck för antisemitiska föreställningar och har idéer om judarnas kollektiva skuld. Han lägger skulden på judar, det är klassisk antisemitism, säger Daniel Poohl, chefredaktör för Expo.

- Kollektivt skuldbeläggande är ett grundbegrepp i intoleranta idéer. Det är som i Östeuropa där man lägger skulden för romernas problem på dem själva. Eller som när man pekar ut muslimer som ansvariga för all islamistisk terrorism, säger han.


Ilmar Reepalus "judiska problem" startade 2009 när han efter Israels krig i Gaza beslutade att Davis Cup-matchen i tennis mellan Sverige och Israel skulle spelas inför tomma läktare. Det var ett mycket kontroversiellt beslut som blev upptakten till en våldsvåg med trakasserier och hatbrott mot judar i Malmö.

Ett år senare, i februari 2010, krävde han i en intervju i Skånska Dagbladet att Malmös judar skulle ta avstånd från Israels politik i Gaza. Han lät också förstå att judarnas utsatta ställning i staden hade med läget i Mellanöstern att göra och drog paralleller mellan antisemitism, som betyder judehat, och sionism, som är idén om en judisk stat.

Den gången grep hans partiledare Mona Sahlin in. Hon träffade ledare för judiska församlingen i Malmö som berättade om den rädsla judar i staden kände, hur de trakasserades i skolan och på gatan. De förklarade att de kände brist på stöd från Reepalu och kommunledningen. Församlingen har 650 medlemmar, i Malmö med omnejd bor cirka 3 000 judar.

- Trakasserierna av Malmös judar är helt oacceptabla. Kampen mot antisemitismen är en helt egen fråga och har inget att göra med konflikten i Mellanöstern, sade Mona Sahlin till Skånska Dagbladet efter mötet.

- Jag hoppas att man kan få en bättre dialog här i Malmö med den politiska ledningen. Det ska jag se till att Ilmar Reepalu vet och tar initiativ till, sade hon.


Men inget tycks ha ändrats på två år. Nu är det dags igen. I en intervju i tidskriften Neo förra veckan säger Reepalu att "SD:are har infiltrerat den judiska församlingen för att på så vis driva sitt muslimhat". Och tillägger att det finns släktband mellan SD:are och församlingens ledning.

- Fria fantasier. Det är oerhört tråkigt att han, utan att ha belägg, uttalar sig på det viset, säger Malmöförsamlingens ordförande Fred Kahn till Dagens Nyheter.

Reepalu har snabbt backat från påståendet om infiltration.

- Det är fel uttryckt. Det har jag inte belägg för. Jag borde inte ha sagt det på det sättet, säger han till Dagens Nyheter.

Han förklarar att han menade att han blev "väldigt förvånad" när SD:are uttalade sig på ett möte han "trodde var församlingens".

Judiska församlingarnas centralråd i Sverige har skickat ett skarpt formulerat protestbrev till Stefan Löfven efter Reepalus senaste övertramp.

"Vi har ständigt förvånats över att ansvarig politiker i Malmö, Ilmar Reepalu, anklagar den judiska gruppen för att själva ha ansvar för de problem vi möter i form av hat och hot. Han har då hänvisat till konflikten i Mellanöstern och ansett att judar som grupp i Sverige borde ta avstånd från Israel. Det är alltså vårt eget fel när vi blir utsatta för dödshot, våld och trakasserier", skriver Centralrådet.

"Efter sina märkliga och ibland hemska uttalanden har Reepalu ofta tagit tillbaka det sagda och förklarat att det inte "var så jag menade". Med detta noterat har dock Ilmar Reepalu nu överträtt alla gränser. Vi är mer än upprörda när vi i dag tar del av intervjun i tidningen NEO där han så flagrant anklagar judar för samröre med Sverigedemokraterna", heter det vidare.

Medan Reepalu i ett uttalande för TT säger att de svenska judarna "inte lyssnar" på honom, svarar Löfven att han har "förståelse" för de judiska församlingarnas reaktion och att det är viktigt att bibehålla goda relationer mellan partiet och församlingarna.

- Jag vill vara tydlig. Det är aldrig okej när våra företrädare uppfattas som otydliga när det gäller alla människors lika värde, säger Stefan Löfven i ett pressmeddelande.


Ilmar Reepalu möter i dag massiv kritik över hela fältet. Hemma i Skåne och i övriga landet. I det egna partiet och bland politiska motståndare. I medier och hos opinionsbildare från vänster till höger.

"Ilmar Reepalu måste retirera", lyder ledarrubriken i Kvällsposten, Expressens sydsvenska edition. "Problemet Reepalu: Så svagt, starke man", rubricerar Malmötidningen Sydsvenska Dagbladet sin ledare.

Hans partivän Katrin Stjernfeldt Jammeh, S, kommunalråd och vice ordförande i Malmös kommunstyrelse, säger till DN:

- Hans uttalanden har skapat misstro. Och skadat relationer, som vi nu måste försöka bygga upp igen.

Den politiska oppositionen i Malmö anser att Reepalus uttalanden skadar staden, att de hindrar det viktiga arbetet för att lösa alla integrations- och andra problem i Malmö som lider av svår kriminalitet och interna motsättningar.

- Malmö är en segregerad stad med motsättningar. Reepalus uppgift är att kämpa mot motsättningarna. Men han gör tvärtom, fördjupar dem. Han är en del av problemet, inte av lösningen, säger Anja Sonesson, oppositionsledare, M, i Malmö, till Expressen.

- Malmö behöver hjälp utifrån. Men Reepalu saknar trovärdighet. Varför skulle man lyssna på honom när han talar föraktfullt om en grupp invånare i staden, säger hon.

Expressen har utan framgång sökt Ilmar Reepalu, som enligt sin pressekreterare var "på hemväg från Kina" i går.

Antisemitismforskaren Lars M Andersson säger att Reepalus kollektiva skuldbeläggande av judar ingår i en antisemitisk tradition. Där liksom i alla gruppfördomar ingår uppfattningen att alla i en grupp kan kritiseras för vad någon i gruppen gör. Han säger att den malmöitiske S-ledaren "gör samma misstag om och om igen" - men att uppmärksamheten kring Reepalu trots allt kan föra något gott med sig.


- Paradoxalt nog kan uttalandena få positiv effekt eftersom de väcker uppmärksamhet och fördöms. Här finns ett tydligt avståndstagande från höger till vänster. Det kan innebära att folk blir mer på det klara om vad som är antisemitism, säger Lars M Andersson, universitetslektor i Uppsala.

- Om man exponerar den här typen av antisemitiska föreställningar och de möter motstånd kan det ge en viss vaccination. Det kan skapa ökad medvetenhet om problemet, säger Lars M Andersson.