Så lever de ökända brottslingarna i dag

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Niklas Lindgren, "Hagamannen", har nu avtjänat sitt straff och är en av de dömda personer som nu ska återanpassa sig till livet i frihet.
Tidigare polischefen Göran Lindberg släpptes efter fyra års fängelse efter att ha dömts för bland annat grov våldtäkt.
Foto: Anette Nantell
Mattias Flink sköt ihjäl sju personer i Falun. Han är nu fri efter ett långt fängelsestraff.

Göran Lindberg hyr ut stallplatser på sin gård i Småland.

Mattias Flink arbetar med trädfällning långt från hemstaden Falun.

"Hagamannen" Niklas Lindgren, som i flera år höll Umeå i skräck, återvände till Västerbottensregionen direkt efter frigivningen.

Expressen granskar hur några av landets mest kända brottslingar lever sina liv efter avtjänat straff.

I januari i fjol släpptes den tidigare polischefen Göran Lindberg ur fängelset efter att ha avtjänat två tredjedelar av sitt straff på sex års fängelse för bland annat grov våldtäkt.

Bara månader tidigare gjorde Kriminalvården bedömningen att Lindberg uppfyllde kriterierna för sexuell sadism och narcissistisk personlighetsstörning. Risken för återfall i sexuellt våld ansågs "klart förhöjd" "inom överskådlig framtid".

Niklas Långström är psykiatriprofessor vid Karolinska institutet och vetenskaplig rådgivare i Kriminalvården.

GÖRAN LINDBERG, 69

DÖMDES FÖR: Bland annat grov våldtäkt, misshandel, koppleri och köp av sexuell tjänst. Brotten fick stor uppmärksamhet eftersom den tidigare polischefen Lindberg gjort sig känd en förespråkare för jämställdhet. Tingsrätten gav honom 6 år och 6 månaders fängelse. Hovrätten sänkte straffet till 6 år. Under fängelsevistelsen hamnade han flera gånger i konflikt med personalen om förhållandena på anstalten.

FRIGAVS: Villkorligt frigiven i januari 2014 efter att ha avtjänat tvåtredjedelar av straffet. Detta trots att Kriminalvården bedömt att risken för återfall i sexuellt våld var hög. Ville att övervakningen av honom skulle upphöra i förtid men fick nej på grund av återfallsrisken.

GÖR I DAG: Bor på en gård utanför Vimmerby där han hyr ut stallplatser till hästägare i trakten.

– Sexuellt sadistiska tändningsmönster innebär inte alls automatiskt att man begår övergrepp. För detta krävs samtidigt fler riskfaktorer och färre skyddsfaktorer, skriver han i ett mejl till Expressen.

Bland de riskfaktorer som Kriminalvården och rättspsykiatrin tittar på finns ålder, omfattning och karaktär av tidigare brottslighet, attityder och tankemönster, sexuell upptagenhet och avvikande sexuella intressen.

– Ju fler riskfaktorer desto högre återfallsrisk, sammanfattar Niklas Långström.

Göran Lindberg själv vill inte kommentera återfallsrisken när Expressen når honom på telefon.

– Du får inget svar, säger han.

Lindberg svarar inte på några frågor alls, men fortsätter ändå samtalet i 16 minuter och ifrågasätter premisserna för alla de frågor som ställs. När Expressen frågar om hur hans sociala liv ser ut i dag svarar han:

– Har du många vänner? Kanske känner du många kvinnor också? Där blev det lite svårare, tydligen. Har du något att dölja där?

I dag bor Göran Lindberg på sin gård utanför Vimmerby i Småland. Sedan knappt ett år tillbaka han ut ett hus på gården till ett äldre par.

– Det fungerar bra, inga bekymmer alls, säger mannen som hyr huset av Lindberg.

– Han är väl som vilken annan människa som helst. Jag har inget ont att säga om honom, fortsätter hyresgästen.

Med tanke på de brott som han dömts för – kände ni någon tvekan inför att hyra av honom?

– Nej. Det som är gjort är gjort och straffet är avtjänat. Det lägger vi oss inte i.

Umgås ni?

– Vi har haft honom på middag här någon gång. Han är mycket trevlig faktiskt.

Innan han blev en av tidernas mest kända svenska sexualförbrytare hade Göran Lindberg en lång och framgångsrik karriär inom polisen. Han var länspolismästare i Uppsala, därefter rektor för Polishögskolan och avslutade sin bana som utredare på Rikspolisstyrelsen, bland annat med inriktning mot jämställdhet. Han var också en flitigt anlitad föreläsare på samma tema, något som gav honom öknamnet "Kapten Klänning".

Samtidigt ingick han i ett hemligt nätverk som ägnade sig åt grova sexuella övergrepp mot unga kvinnor och flickor. Efter en längre tids spaning greps han i januari 2010 vid en bensinmack i Dalarna när han var på väg till ett sexmöte med en 14-årig flicka.

När Göran Lindbergs sexbrott blev kända hyrde han ut stallplatser till ett 20-tal unga flickor från Vimmerbytrakten, skrev Aftonbladet 2010.

– Jag kan inte tro att det är sant. Nu känns det som att man inte vill vara kvar här längre, sa en mamma till en av hästtjejerna till tidningen.

Men Göran Lindberg har fortsatt att hyra ut stallplatser.

– Jag vet inte hur många flickor det är som sköter om det där, men det är tio, tolv hästar här just nu, säger hyresgästen på Lindbergs gård.

NIKLAS LINDGREN, "HAGAMANNEN", 43

DÖMDES FÖR: Försök till mord, grov våldtäkt, våldtäkt och försök till våldtäkt. Lindgren, mer känd som Hagamannen, dömdes 2006 av hovrätten för Övre Norrland till fängelse 14 år.

FRIGAVS: Villkorligt frigiven den 28 juli 2015. Övervakningsnämnden hade beslutat att han inte skulle få vistas i närheten av hemstaden Umeå under prövotiden. Som skäl anfördes hotbilden mot honom och att risken för återfall i sexualbrott är hög. Men Lindgren överklagade beslutet till tingsrätten, som upphävde de geografiska restriktionerna. "Risken för återfall finns var än Niklas Lindgren avser att bosätta sig", skrev tingsrätten i sitt beslut.

GÖR I DAG: Har återvänt till Västerbotten. Ålagd att delta i Relation- och samlevnadsprogrammet vid frivården samt alkoholbehandling under prövotiden.

Hagamannen släppt från fängelse

Niklas Lindgren, mer känd som Hagamannen efter stadsdelen Haga i Umeå, är den senaste i raden av rikskända brottslingar som släppts ut efter långa fängelsestraff.

Den 28 juli i år frigavs han villkorligt. Övervakningsnämnden hade tidigare beslutat att han inte skulle få vistas i närheten av hemstaden Umeå under prövotiden. Som skäl anfördes den hotbild som finns mot honom och att risken för återfall i sexualbrott är hög.

Men Lindgren överklagade beslutet till tingsrätten, som upphävde de geografiska restriktionerna. "Risken för återfall finns var än Niklas Lindgren avser att bosätta sig", skrev tingsrätten i sitt beslut. Att det finns en hotbild mot Lindgren är i sig inte ett tillräckligt skäl för att förbjuda honom att vistas i området, enligt rätten.

Förre överåklagaren Sven-Erik Alhem menar att lagen bör ses över så att större hänsyn tas till brottsoffrens situation.

– Det är fullkomligt orimligt att någon som drabbats så fruktansvärt hårt av honom ska behöva riskera att träffa på honom i en alldaglig situation. I alla fall i närtid efter att han har kommit ut. Det gäller också de anhöriga till brottsoffren, sa Sven-Erik Alhem till Expressen den 4 augusti.

Niklas Lindgren överklagade också beslutet att han ska tvingas delta i relations- och samlevnadsprogrammet hos frivården samt i alkoholbehandling. Men det överklagandet avslog tingsrätten. "Utifrån det underlag som presenterats i ärendet delar tingsrätten Kriminalvårdens bedömning att det fortfarande föreligger en hög risk för återfall i sexualbrott", skrev rätten.

Niklas Lindgren har avböjt att avböjt att kommentera sitt liv i frihet.

Börje Svensson är legitimerad psykoterapeut med stor erfarenhet av arbete med sexualbrottslingar. Han menar att risken för återfall i brott är mycket svår att bedöma.

– Det finns en tendens att övervärdera riskbedömningar, som är ett ganska trubbigt instrument. En person som har låg återfallsrisk enligt testerna kan återfalla i brott medan någon med hög risk klarar sig utmärkt. Människor är alltid mer komplexa än riskbedömningar, säger han.

MATTIAS FLINK, 45

DÖMDES FÖR: Sköt ihjäl sju personer och skadade tre i Falun natten mot den 11 juni 1994. Flink, som var fänrik vid Dalregementet I 13, hade vid gärningstillfället bråkat med sin flickvän och var kraftigt berusad. Bedömdes av domstolen inte vara allvarligt psykiskt störd. Dömdes till livstids fängelse. Satt först på Norrköpingsanstalten men flyttades till Beatebergsanstalten utanför Stockholm 2004 och anstalten i Haparanda 2012. 2011 tidsbestämdes hans straff av Högsta domstolen till 30 år.

FRIGAVS: Villkorligt frigiven i juni 2014. Han hade då skött sig utan anmärkningar under hela fängelsevistelsen. Enligt Rättsmedicinalverket är risken liten att Flink begår nya allvarliga våldsbrott.

GÖR I DAG: Arbetar med trädfällning i en stad långt från hemorten Falun.

Enligt frivården skötte han sig exemplariskt under sitt första år i frihet, då han regelbundet träffade en lekmannaövervakare. "Inget som tyder på problematiska alkoholvanor, kriminella värderingar eller kriminellt umgänge har framkommit under övervakningstiden", står det i frivårdens slutanteckning från den 11 juni i år.

Skötte sig utan anmärkningar

En tredje känd brottsling som nyligen återfått friheten är Mattias Flink. I juni förra året frigavs han villkorligt, på dagen 20 år efter att han sköt ihjäl sju personer och skadade tre i Falun. Flink, som var fänrik vid Dalregementet I 13, hade vid gärningstillfället bråkat med sin flickvän och var kraftigt berusad. Han bedömdes av domstolen inte ha varit allvarligt psykiskt störd när han begick brottet.

Flink skötte sig utan anmärkningar under hela fängelsevistelsen och enligt ett utlåtande från Rättsmedicinalverket i samband med att hans straff tidsbestämdes är risken liten att Flink begår nya allvarliga våldsbrott.

Även under sitt första år i frihet har han skött sig väl, enligt frivården. "Inget som tyder på problematiska alkoholvanor, kriminella värderingar eller kriminellt umgänge har framkommit under övervakningstiden", står det i Frivårdens slutanteckning från den 11 juni i år.

I dag arbetar Mattias Flink med trädfällning i en stad långt från hemstaden Falun.

– Jag har ingenting kvar där. Och jag vill inte utsätta folk för att stöta ihop med mig på stan, har han tidigare sagt till TT.

Han arbetar med trädfällning, berättar hans pappa, som har regelbunden kontakt med sonen. Han hälsar att Mattias Flink inte är intresserad av att kommentera sitt liv i frihet.

– Han vill inte, säger pappan. 

NIINA ÄIKIÄ, 39

DÖMDES FÖR: Att tillsammans med sin dåvarande sambo Eddy Larsson ha torterat sin tioårige son Bobby till döds i januari 2006 utanför Nässjö. Efter pojkens död sänkte Äikia och Larsson ner kroppen i en isvak och försökte lura polisen att Bobby försvunnit från parkeringen på en stormarknad. De deltog också i sökandet.

Dömdes till tio års fängelse av Göta hovrätt i september 2006. Rubriceringen var grov misshandel, vållande till annans död, olaga frihetsberövande, olaga tvång, medhjälp till olaga tvång, brott mot griftefriden och falskt larm. Avtjänade sitt straff på kvinnofängelset Hinseberg.

FRIGAVS: Villkorligt frigiven i oktober 2012, efter en tid på ett familjehem i södra Sverige.

GÖR IDAG: Enligt uppgifter från frivården var hon de första månaderna bostadslös. Hon ska därefter ha fått arbetsträna på en handelsträdgård i Västsverige, där hon sedan fick anställning. Boende i området uppger att hon ofta syns i den lokala matbutiken. Enligt frivården har hon förutsättningar för en god återanpassning i samhället.

EDDY LARSSON, 48

DÖMDES FÖR: Grov misshandel, vållande till annans död, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga tvång, brott mot griftefriden och falskt larm. (Se faktaruta om Niina Äikiä.)

Dömdes till tio års fängelse. Avtjänade sitt straff på anstalterna Salberga och Kumla

FRIGAVS: Oktober 2012.

GÖR IDAG: Lever efter frigivningen ett kringflackande liv. Efter en tid som bostadslös bosatte han sig på en camping i Trollhättan. Fick jobb som skogsarbetare men hann aldrig börja arbeta, då han blev igenkänd och hotades på nätet.

Larsson flydde från området. Under tiden fick han inte ut något socialbidrag och situationen beskrevs som akut av Frivården eftersom han saknade mat och mediciner.

I september 2013 påträffades han berusad och knivbeväpnad vid en pizzeria i Oxelösund och dömdes till böter för brott mot knivlagen. Han uppgav i samband med brottet för frivården att han ville flytta till en plats där ingen känner igen honom.

– Det går hyfsat för honom, säger hans advokat Per Oehme.

GUILLERMO MARQUEZ JARA, 44

DÖMDES FÖR: Delaktighet i Stureplansmorden 1994, då fyra personer dödades och tjugoen skottskadades vid en nattklubb. Jara, Tommy Zethraeus och en tredje person hade tidigare under kvällen hamnat i bråk med en krogvakt. De hämtade ett automatvapen och återvände till Stureplan för att hämnas.

Jara dömdes 1996 av Högsta domstolen till 6 års fängelse för medhjälp till grovt vållande till annans död och medhjälp till grovt vållande till kroppsskada. Kumpanen Tommy Zethraeus fick livstids fängelse för mord och mordförsök och sitter fortfarande inne.

Jara dömdes även 1997 för ett grovt rån som skedde före massakern på Stureplan.

FRIGAVS: Villkorligt frigiven från Hallanstalten år 2000. Flyttade en tid därefter utomlands.

GÖR I DAG: Skatteverket har registrerat honom som "försvunnen". Men enligt uppgifter till Expressen bor han i Chiles huvudstad Santiago, där han är huvudtränare på en thaiboxningsklubb. Jara är även delägare i ett företag som har utbildning som verksamhetsområde.