Misslyckad offensiv tvingar fram ny plan

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Radarparet Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har båda suttit i regeringen sedan 2006.
Foto: Annika Af Klercker

STOCKHOLM/NORRKÖPING. Fredrik Reinfeldt har tonat ned skattesänkningarna och tänker i stället möta Stefan Löfven på hans egen planhalva: Välfärden.

Efter tio år som partiledare står han inför sitt livs största utmaning - att bli historisk och vinna valet en tredje gång.

Men redan nu spekulerar partikamraterna om vem som kan ta över Moderaterna den dag Fredrik Reinfeldt väljer att sluta.

Hetaste kandidaterna är Anna Kinberg Batra och Catharina Elmsäter-Svärd.

Expressen har genom samtal med en lång rad tunga M-källor på alla nivåer kartlagt framtiden i alliansens största parti.

Om en dryg vecka firar Fredrik Reinfeldt tio år som partiledare. Under hans ledarskap har Moderaterna genomgått den största förändringen i partiets historia. Men när arbetsstämman inleds i Norrköping i dag är det i ljuset av vikande opinionssiffror. Stämman är det stora avstampet inför valet nästa år. Den nedåtgående trenden ska brytas och den negativa rapporteringen ersättas med nyheter om den politiska förnyelsen.

Men vi börjar i Stockholm, i förrgår, tisdagen den 15 oktober. Klockan är strax före fyra på eftermiddagen när de moderata riksdagsledamöterna strömmar in i den pampiga trapphallen i riksdagens östra byggnad. En efter en slår de sig ned i trästolarna i förstakammarsalen. Det är dags för gruppmöte i Nya Moderaterna.

Finansmarknadsminister Peter Norman är på plats. Han pratar om det kommunala utjämningssystemet. Hans partikollegor verkar måttligt intresserade. Mötet fortsätter med en kort analys av oppositionspartiernas skuggbudgetar. Ledamöterna får också en uppdatering av den stora samtalskampanjen som pågår i partiet just nu. Partifolket ska ha pratat med minst 900 000 väljare fram till valdagen.

De drygt 100 000 samtal som hittills har förts har till stor del handlat om skattesänkningar. Sänkta inkomstskatter har alltid varit en huvudingrediens i nya Moderaternas strategi för fler jobb. Att målet är fler jobbskatteavdrag nästa mandatperiod slog Fredrik Reinfeldt och Anders Borg fast så sent som i våras, när de presenterade resultatet från partiets arbetsgrupp om jobb och ekonomi.

Men nu låter det annorlunda.

Fredrik Reinfeldt var inte på plats i förstakammarsalen i tisdags. Men bara timmar tidigare slog han fast en ny strategi under en träff med riksdagsjournalisterna i klubbrummet på sjunde våningen i riksdagens västra byggnad.

Då gjorde statsministern helt om och berättade att man inte längre tänker gå till val på ytterligare sänkningar av inkomstskatten. Det sjätte jobbskatteavdraget skjuts nu upp, med förklaringen att det inte finns ekonomiskt utrymme och att man måste prioritera ordning i finanserna.

I stället ska konflikten stå mellan oförändrade skatter från regeringen mot stora skattehöjningar med en rödgrön regering.

- Vi tycker skatterna är bra där de är, sade Fredrik Reinfeldt till journalisterna på plats.

Det kan tyckas märkligt, att Sveriges skattesänkarparti nummer ett inte ska gå till val på att sänka inkomstskatten. Men det ligger en väl genomtänkt strategi bakom kovändningen.

Folk i politikbranschen pratar redan om beskedet som en "game changer", ett taktiskt drag som helt ändrar förutsättningarna för det politiska spelet. Den nya valparollen tvingar nämligen motståndaren att byta strategi.

Stefan Löfvens attackplan, med formuleringen "välfärd mot sänkta skatter" som rubrik, är plötsligt daterad och svårare att använda. Källor inom Socialdemokraterna är nu oroliga för hur Löfvens strateger ska hantera Reinfeldts oväntade drag.

- Valorganisationen har ju suttit i möten, tagit fram den här strategin, övertalat distrikten att välfärd mot sänkta skatter är valets stora fråga, och så pyser alltihop som en sufflé över en natt. Frågan är om de klarar att ställa om, säger en tongivande socialdemokrat.

Det nya beskedet från Fredrik Reinfeldt var alltså ett sätt att slå ett vapen ur händerna på oppositionen.

- Han försvårar för Stefan Löfvens angrepp om ständiga skattesänkningar, säger en känd moderat.

En annan bidragande orsak till att M-ledningen nu väljer att inte lova ett sjätte jobbskatteavdrag är debatten som fördes när man lanserade det femte jobbskatteavdraget i höstbudgeten, då Socialdemokraterna tog varje chans att påpeka att regeringen lånar till skattesänkningar.

Den debatten vill man inte ha tillbaka mitt i en valrörelse.

- Det argumentet var ju ett stick rakt in i vad som har varit hjärtat i nya Moderaternas profil, nämligen ordning i statsfinanserna överordnat allting annat. Den styrkan kan urvattnas om man öppnar upp för att Socialdemokraterna ska kunna prata om skattesänkningar för lånade pengar. Så det är nog helt rätt att inte riskera en sådan valdebatt, säger en moderat riksdagsledamot.

Men det räcker inte att släppa inkomstskatten. Partiet måste fylla ut det stora tomrum i kommunikationen med väljarna som det nya beskedet skapar. Efter jobbskatteavdragets sorti måste Moderaterna hitta nya profilfrågor att lyfta i valrörelsen.

Då väljer man att oblygt klampa in på allianskollegan Jan Björklunds revir. Den nya huvudfrågan är skolan. Arbetet med att flytta fram positionerna i skolfrågan har pågått sedan förra våren när framtidsnamnet Tomas Tobé tog över som ordförande i utbildningsutskottet. Partistrategernas analys var att Socialdemokraterna hade fått ökat förtroende i skolfrågan och eftersom det är en fråga som kan få de 300 000 lättrörliga väljarna att byta block var Moderaterna tvungna att agera. FP räckte inte till, särskilt inte eftersom Björklund fått klä skott för de försämrade skolresultaten.

- Kan vi få en diskussion om skolan, som ju Björklund inte har något förtroende i längre, så är det positivt för oss, säger en M-källa.

Enligt uppgift till Expressen kan Folkpartiet inte ens räkna med att få styra utbildningsdepartementet under nästa mandatperiod vid en alliansseger.

En annan profilfråga som partiet vill ge nytt liv är rättspolitiken. Att Beatrice Ask kommer att få lämna över stafettpinnen anses givet.

Enligt Expressens källor är migrationsminister Tobias Billström en het kandidat till hennes jobb. Fredrik Reinfeldt har länge haft tankar om att göra honom till justitieminister. Ett bevis för det anses vara att Billström, trots klavertramp i migrationspolitiken, har fått behålla jobbet.

Att Billström själv är sugen råder det ingen tvekan om.

- Det är definitivt hans ambition, säger en källa i partiet.

Moderaterna vill också förbättra den stundtals frostiga relationen med näringslivet. Att Fredrik Reinfeldt benämnde Svenskt Näringsliv som ett särintresse fick Sveriges direktörer att gå i taket. Men den sänkta bolagsskatten med 16 miljarder i förra höstbudgeten var välkommen, även om priset blev minskade möjligheter att skatteplanera med hjälp av ränteavdrag.

Fler skattelättnader för näringslivet är att vänta, enligt Expressens källor. I vår ska den stora bolagsskatteutredningen, under ledning av Reinfeldts forna statssekreterare HG Wessberg, vara klar. Förslagen kan sedan gå rakt in i alliansens valmanifest. Dessutom väntas förbättringar vad gäller ägarskatterna, vilket näringslivet länge efterfrågat.

Företagarna kan dock även i fortsättningen glömma generella sänkningar av arbetsgivaravgiften och uppluckring av LAS om nya Moderaterna får bestämma.

Men politiken är en otacksam bransch.

Det hjälper inte hur bra idéer man har om man inte lyckas sätta agendan. Medierna, väljarna, motståndarna, alla måste prata om partiets frågor, partiets politiska förslag. Annars finns de inte.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har behärskat konsten att sätta den politiska agendan mycket väl ända sedan de tog över Moderaterna. Fokuset på utanförskapet anses vara huvudförklaringen till valsegern 2006.

I förra valet lyckades man delvis återanvända den frågan, men med den nya S-ledningen på motståndarsidan har debatten plötsligt kommit att handla om skattesänkningar kontra välfärdssatsningar.

Nu tar Reinfeldt steget över mittlinjen och ställer sig på Löfvens planhalva. Han tänker prata välfärd. Fokus är välfärdens kärna, det vill säga satsningar på skola, vård och omsorg.

- Det är kommunikativt klokt. Samhällsdiskussionen förs på Socialdemokraternas planhalva just nu. De har varit väldigt duktiga på att ge en bild av välfärden som det stora samhällsproblemet och vi har inte riktigt lyckats svara upp mot det, säger en moderat.

Orsaken till den nya strategin finns också att finna i den senaste tidens misslyckade offensiv från Moderaterna och alliansen. Höstbudgeten skulle bli den stora vändningen. 17,5 miljarder i skattesänkningar rätt ner i svenskarnas plånböcker.

Men den här gången lyckades inte Reinfeldt och Borg sätta agendan. Jobbskatteavdrag nummer fem gav inte den förväntade utdelningen i opinionen. En förklaring inom Moderaterna är att man så hårt fokuserade på hundralapparna i sänkt skatt, snarare än sysselsättningseffekten av jobbskatteavdraget.

Under flera år har ledande M-företrädare pekat på att det är 200 000 fler sysselsatta jämfört med 2006. Men när Reinfeldt presenterade ambitionen att införa ett femte jobbskatteavdrag i sitt sommartal handlade det främst om att ge människor mer pengar i plånboken - inte om jobb kontra bidrag. Jobbskatteavdraget står på två kommunikativa ben. Utan det ena benet blir det en vinglig idé att vinna väljare på.

- Det var lite förvånande att deras retorik främst handlade om mer pengar i plånboken inte om jobbskatteavdragets sysselsättningseffekter, säger en ledande moderat.

Så vem sätter agendan i svensk politik just nu? Enligt Kristoffer Tamsons, tidigare planeringschef hos Fredrik Reinfeldt och numera valledare och kanslichef för Moderaterna i Stockholms läns landsting, är det en öppen fråga.

- Nu är det ju match om agendan, vilket gör svensk politik mer vital än vad den varit på många år, säger han till Expressen.

Det gäller alltså att vara först på bollen. Under partiledardebatten i riksdagen i går gjorde Fredrik Reinfeldt ett försök att ta det initiativet. Fokuset på välfärdens kärna märktes tydligt. Han framhöll bland annat att regeringen lagt mellan 40-70 miljarder på vård, skola och omsorg. Efter debatten slog han fast att välfärden är intakt, till och med starkare, i dag jämfört med hans tillträde 2006.

- Mitt huvudargument är att vi har sänkt skattetrycket med fyra procentenheter, men vi har ändå, tack vare en växande ekonomi, större skatteinkomster i dag jämfört med 2006. Vi har en snabbare BNP-tillväxt jämfört med vår omvärld, säger han till Expressen.

Att möta väljarna med välfärdsfrågorna är dock en riskfull strategi för Moderaterna. Det är en vedertagen sanning i politiska kretsar att ett välfärdsval gynnar Socialdemokraterna.

Fredrik Reinfeldts plan är att koppla samman välfärdsfrågan med jobbfrågan. Det politiska alternativ som bäst skapar jobb, skapar också mest resurser till välfärden, vill Reinfeldt få väljarna att förstå. Med hjälp av en fråga där Moderaterna har högt förtroende, jobben, ska de på så sätt vinna väljarnas gunst även i välfärdsfrågan.

- Till slut är det Moderaterna som vill att det ska handla om jobben, som tycker att de är viktigast. Jag kommer att se till att det blir huvudfrågan i valet 2014, säger Reinfeldt.

Om strategin fungerar återstår att se, men klart är att något måste göras. Opinionsläget för alliansen har varit dåligt under lång tid och nu är inte ens Moderaterna, som brukar stå starka när alliansen tappar i opinionen, förskonade längre. I början av året låg partiet på närmare 30 procent i mätningarna. De senaste månaderna har man tappat och i september fick partiet runt 25 procent i nästan varenda opinionsundersökning.

Trots det finns det ingen utbredd oro över opinionsläget i partiet. Man minns förra mandatperioden, då Moderaterna länge låg på 20-25 procent, men kom tillbaka med besked och fick över 30 procent i valet.

- Vi befinner oss i viss mån fortfarande i en mellanvalsperiod, där det är lätt att ställning för eller mot regeringen. Men det är ganska få som tar ställning för eller emot alternativet eftersom alternativet är inte så tydligt ännu. När alternativen ställs mot varandra, när vi når den punkten, så är lärdomen att opinionen brukar jämnas ut, säger Kristoffer Tamsons.

En känd moderat kommunpolitiker beskriver hur partifolket på ett naivt och förnekande sätt är helt obekymrade över opinionssiffrorna.

- Man vill inte lyssna in att det håller på att gå åt pipan, men vägrar att se det. Det är lite tragiskt, säger M-politikern.

Flera av de moderata politikerna nämner däremot det utbredda missnöjet över hur medierna behandlar partiet.

- Partifolket gnäller väldigt mycket på medierna, tycker att de är jobbiga och orättvisa. Det där möter man överallt i partiet nu, säger en känd moderat.

Stämman som börjar i dag är avstampet inför supervalåret nästa år, men det finns en framtid även efter 2014. Fredrik Reinfeldt har varit partiledare för Moderaterna i nästan tio år. Frågan är om han sitter på samma post i valrörelsen 2018. Kristoffer Tamsons, som jobbat nära M-ledaren i flera år och känner honom väl, tror det.

- Känner jag honom rätt så är det en person som tar det politiska förtroendet på allvar. Jag upplever att han har fått upp ångan, att det finns en kämparglöd i honom i viljan att vinna valet 2014. Och gör han det, då är det ju med sikte på att han ska vara statsminister nästa mandatperiod, säger han till Expressen.

Det finns dock olika åsikter i partiet. Flera av Expressens källor menar att han kommer att avgå - oavsett valutgång.

Stämman 2015 anges som den tidigaste tidpunkten.

- Han kommer att gå under nästa mandatperiod. Förmodligen lite tidigare om han förlorar valet men det skiljer ett år eller så, säger en tung M-källa.

Följdfrågan är given: Vem blir partiledare efter Reinfeldt? Ingen vill öppet spekulera i vem som kan tänkas ta över den dag Fredrik Reinfeldt väljer att kasta in handduken. Ändå skvallras det om kandidater på alla nivåer i partiet.

En som alltid finns med i spekulationerna är Anders Borg.

- Om Fredrik Reinfeldt avgår och Anders Borg säger att han står till förfogande, så kan jag inte tänka mig att han inte får jobbet. Han har en extremt stark ställning och otroligt populär i partiet, säger en riksdagsledamot.

Frågan är dock om han vill. Även han har haft ett osedvanligt tung uppdrag under många år. Flera personer som Expressen har talat med menar också att han inte är road av att resa runt i landet och hålla ombudsmän och lokalpolitiker på gott humör.

- Min magkänsla säger mig att han inte vill, utan att han i stället söker sig till finanssektorn eller någon internationell organisation, säger en M-ledamot.

I stället lyfter nästan alla som Expressen pratat med fram två andra namn: gruppledaren Anna Kinberg Batra och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Den förstnämnda hamnade i rampljuset redan 1998, efter att hon sagt att "stockholmare är smartare än lantisar" - ett uttalande hon senare tvingades be om ursäkt för. Men det är 15 år sedan nu och efter att ha byggt upp en stark position som gruppledare i riksdagen tror många att hon kan stå näst på tur.

- Hon har blivit ett allt starkare namn. Förut trodde jag inte hon hade den tyngden, men jag börjar mer och mer luta åt att hon faktiskt skulle kunna få det förtroendet från partiet. Hon har varit extremt uppskattad som gruppledare. Efter hon fick den rollen har hon växt väldigt mycket i folks ögon, säger en moderat riksdagsledamot.

Det andra namnet, Catharina Elmsäter-Svärd, har också en stark utgångspunkt. Hon är särskilt populär bland kommunalråd och ombudsmän ute i landet.

- Hon är en av fåtal ministrar som skulle kunna komma på tal. Hon har lång erfarenhet och uppfattas som en väldigt sympatisk person, säger en M-ledamot.

Att hon reser mycket ute i landet i sin roll som infrastrukturminister har triggat i gång skvaller om att hon aspirerar på att ta över. Det var just genom resor ut till partidistrikten som Fredrik Reinfeldt en gång lade grunden för att kunna ta över efter Bo Lundgren.

- Det har uppfattats som att hon är ute på en partiledarturné, säger en moderat.

En dark horse är socialförsäkringsminister Ulf Kristerson.

- Han är inte en person som ständigt syns och hörs, men han finns i bakgrunden av folks medvetanden. Ser man bara till vilka som skulle göra ett bra jobb så hamnar han nog i den absoluta toppen, säger en riksdagsledamot.

När Reinfeldt kliver av blir det slutet för en framgångsrik epok i partiets historia, oavsett hur det går i valet nästa år. Ett nytt gäng som ska förvalta och utveckla Nya Moderaterna kommer successivt att formeras kring den nya M-ledaren.

Så förutom nästa partiledare, vilka är partiets framtid?

Tomas Tobé pekas ut som en person som kommer finnas med i toppen även när Reinfeldt har klivit av. Även riksdagsledamoten Jessika Wilhelmsson nämns som ett namn som står på tillväxt.

- Hon är advokat, levererar stabilt, får nytt förtroende hela tiden. Hon är en person som sakta men säkert växer, säger en moderatkälla.

En annan, för de flesta helt okänd, M-politiker som har framtiden för sig i partiet är Peter Danielsson, framgångsrikt kommunalråd i Helsingborg.

- Han fick förtroendet att skriva Moderaternas handlingsprogram, vilket inte är en slump. Alla vet att han är hur jäkla bra som helst, säger en högt uppsatt moderat.

Ytterligare en doldis som kan kliva ut ur skuggan och bli en tongivande del av nästa ledande M-generation är Fredrik Ahlstedt, kommunalråd i Uppsala.

- Han har kunnat sätta sig i riksdagen 100 gånger om, men fick ett välbetalt jobb i näringslivet i stället. I dag är han kommunalråd i Sveriges fjärde största stad, där han gör ett strålande jobb, säger en M-politiker.

Samtidigt har flera av framtidshoppen deklarerat att de tänker hoppa av.

- Det är tråkigt att Oskar Öholm och Henrik von Sydow slutar. De skulle ha varit framtidsnamn. Men de kan säkert komma tillbaka framöver, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner.

Kända eller okända, framtidnamn eller föredettingar, ministrar eller fritidspolitiker, i dag samlas de alla på Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping.

De politiska förslagen inför stämman är kända sedan länge. De har mejslats fram i arbetsgrupper sedan mars förra året. Diskussioner väntar om skolan, arbetsförmedlingen och lagen om valfrihet, LOV.

Men några stora drabbningar lär det inte bli. Den energin sparar partiet till den stora striden den 14 september nästa år.

FAKTA

MODERATERNAS SENASTE VALRESULTAT

1991: 21,92% (Carl Bildt)

1994: 22,38% (Carl Bildt)

1998: 22,90% (Carl Bildt)

2002: 15,26% (Bo Lundgren)

2006: 26,23% (Fredrik Reinfeldt)

2010: 30,06% (Fredrik Reinfeldt)

PROGRAM I DAG

11.00: Stämman inleds och öppnas av Fredrik Reinfeldt, som håller tal till ombuden och alla andra moderater på plats.

13.00: Utskottsarbete.

19.00: Delegationsmiddagar.

21.00: Partitopparna, ombuden, journalisterna och alla andra samlas till ett stort mingel.

PROGRAM FREDAG

09.00: Förhandlingarna återupptas. Stämman tar beslut om propositioner som rör ekonomin och full sysselsättning, sjukvården, EU- och utrikespolitik samt organisationsfrågor.

20.00: Nomineringsstämma med fastställande av valsedel till EU-valet nästa år.

PROGRAM LÖRDAG

09.00: Förhandlingarna återupptas. Stämman tar beslut om propositioner som rör skolan och rättsväsendet.

14.00: Paneldiskussion.

15.30: Utdelande av stipendium till Per Unckels minne.

19.30: Stämmomiddag och fest.

PROGRAM SÖNDAG

09.00: Förhandlingarna återupptas. Stämman tar beslut om propositioner som rör klimat och hållbarhet.

12.00: Stämman avslutas med tal av Fredrik Reinfeldt.