Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Gåtan: Har nazistskatten hittats på havets botten?

SS porta, systerfartyg till SS Minden. De tyska nazisternas SS Minden sägs ha haft en guldskatt ombord. Foto: Wikimedia commons

Ett brittiskt företag kan ha funnit en sjunken nazistisk guldskatt utanför Islands kust.

Värdet uppskattas till drygt en miljard kronor. 

Nu väntar en juridisk tvist mellan britterna som gör anspråk på skatten och islänningarna som anser att lagar har kringgåtts.

Vi börjar bli vana vid historier om naziguld som folk tror sig ha upptäckt både här och där. 

Många gånger slutar det med besvikelse eller ren skadeglädje.

Men möjligen har det brittiska dykeriföretaget Advance Marine Services, AMS, funnit en äkta guldskatt från det Tredje riket.

Det är i alla fall vad de själva tror och tänker ta strid för.

Sant är i alla fall att det tyska fraktfartyget ”SS Minden” satte kurs mot Brasilien den 6 september 1939, bara en knapp vecka efter det att Nazityskland hade gått in i Polen.

Adolf Hitler ska själv ha gett order om att sänka fartyget så att guldet ombord inte skulle hamna i händerna på den brittiska flottan. Foto: Wikimedia Commons

Gulddepå i Sydamerika 

Syftet med resan var att hämta guld som deponerats hos Banco Germanico, som då var en filial till tyska Dresdner Bank. 

Guldet var ett säkert betalningsmedel under osäkra tider då valutor inte var mycket att lita på. 

Nazisterna skulle senare stjäla mängder av guld från judar och även beslagta guldreserverna i de ockuperade länderna. 

Den 24 september var ”SS Minden” på väg tillbaka till Tyskland med den värdefulla lasten när besättningen fick syn på två brittiska kryssare som patrullerade farvattnen mellan Skottland och Island.

De brittiska ytstridsfartygen ”HMS Calypso” och ”HMS Dunedin”- båda sjösatta under det första världskriget och sänkta av ubåtar under det andra - hade till uppgift att förhindra transporter till det krigförande Tyskland.

Det ska ha varit Führern själv, Adolf Hitler, som beordrade befälet ombord på ”SS Minden” att hellre låta sänka skeppet än att det, och därmed guldet, hamnade hos den brittiska flottan.   

Fartyget sänktes och den tyska besättningen räddades och fördes i säkerhet till den brittiska örlogshamnen Scapa Flow vid Orkneyöarna. 

 

SS Minden ska enligt Daily Mail ha sänkts sydost om Islands kust. Foto: Montage/Colourbox

"Vagt med varierande förklaringar"

Under drygt 75 år tycks hela historien ha legat begravd på botten tillsammans med det sjunkna skeppet ”SS Minden”. 

Historiker har avfärdat tanken på att fraktfartyget bar på en värdefull guldlast. 

Men när det brittiska företaget AMS, som normalt ägnar sig åt undervattensarbete med bland annat oljeplattformar, hyrde det 115 meter långa norska fartyget Seabed Constructor med hemmahamn i Bergen och befann sig utanför Islands kust, var det inte bara de isländska myndigheterna som började undra över deras syfte. 

Den isländska kustbevakningen begav sig ut till platsen och frågade britterna vad det var de sysslade med egentligen. 

Svaret de fick var ”vagt och med varierande förklaringar”, enligt sajten Iceland Monitor. 

– De första svaren vi fick var att de letade efter ett ”intressant föremål” från andra världskriget men de kunde inte utveckla det närmare, sa chefen för den isländska kustbevakningen, Georg Lárusson, till sajten.

Georg Lárusson, chef för den isländska kustbevakningen. Foto: / MC1(SW/AW) Nathan Laird

Förhördes av polis

Den brittiska besättningen beordrades att bege sig till hamnen i Reykjavik för att förhöras närmare av polis.

Där uppdagades det egentliga syftet med britternas närvaro.

AMS menade att man funnit en kista full med värdefulla metaller i postrummet på det sjunkna fartyget.

Guldet skulle vara värt motsvarande drygt en miljard kronor. Hur man kommit fram till just det beloppet är osäkert. 

Nu ansökte bolaget om att få borra upp ett stort hål i skrovet på ”SS Minden” för att bärga kistan. 

När kistan väl var bärgad skulle den fraktas hem till Storbritannien. Enligt AMS är skatten deras då det är företaget som hittat den.

Kustbevakningen menade att britterna saknade tillstånd för att söka i de isländska vattnen.

Guldet ombord på SS Minden uppges vara värt drygt en miljard kronor. Bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Colourbox

Släpper inte guldet

Till saken hör att fyndet gjordes cirka 120 nautiska mil (drygt 22 landmil) utanför Islands kust. Så långt sträcker sig inte Islands territorialvatten däremot ligger det inom landets ekonomiska zon. 

Enligt internationella lagar kan inte Island göra anspråk på skatten men man kan hindra AMS från att borra upp ett stort hål i skrovet då det kan orsaka allvarliga miljöproblem runt fyndplatsen. 

AMS har genom en företrädare för bolaget förklarat att man ”samarbetar fullt ut” med de isländska myndigheterna samt att man ”hållit sig inom den internationella sjörätten och att man inte under någon tid agerat utan de erforderliga tillstånden”. 

Än så länge är det oklart hur Island kommer ställa sig till britternas begäran om att få borra hål i skrovet.

Isländska tjänstemän ska inom kort komma med ett besked. Om de säger nej kan man förvänta sig en segdragen juridisk process. 

Bärnstensrummet är en annan mytomspunnen skatt. Det monterades ned av nazisterna under belägringen av Leningrad – ingen har sett det sedan dess. Foto: Wikimedia Commons

Guld, konst och juveler 

Jakten på Tredje rikets skatter fortsätter att fascinera. Det är inte bara historiker och författare som ägnar sin tid åt att jaga de försvunna skatterna. Även besatta privatpersoner röjer i arkiven för att kunna spåra rikedomarna. 

Under de senaste åren har det skrivits mycket om det försvunna guldtåget som nazisterna ska ha gömt i en tunnel i Walbrzych i sydvästra Polen under andra världskrigets slutskede 1945. 

Enligt de knappa och ifrågasatta dokumenten innehöll tåget även ädelstenar, dyrbara smycken och andra ovärderliga konstföremål.

Många satte dessutom ett frågetecken inför de vittnesmål som pekade ut platsen där tåget skulle ha gömts.

Bärnstensrummet

Andra skatter som ännu inte upptäckts är det mytomspunna Bärnstensrummet som nazisterna monterade ner under belägringen av Leningrad. 

Och vart tog det tyska riksbanksguldet egentligen vägen? Ligger det nedgrävt någonstans och i så fall var? Är det överhuvudtaget möjligt att en sådan stor mängd guld, nazisternas guldreserv, kunde gömmas utan att avslöjas?

Det torde ha krävt en ganska stor operation med mängder av soldater inblandade. 

Varje erfaren utredare av organiserad brottslighet vet att ju fler inblandade det är i ett brott, desto större är risken för läckage.