Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Franciskus den förste latinamerikanen

FÖRST. Jorge Mario Bergoglio är den förste påven någonsin från Latinamerika, han är den förste jesuiten på posten och den förste utomeuropeiske påven på tusen år. Och han är den förste som tar namnet Franciskus. Foto: Peter Macdiarmid

Ska den nye påven bli en förkämpe för jordens fattiga och förtryckta?

Hans val av namn är i alla fall en tydlig programförklaring.

Han kallar sig Franciskus efter det dyrkade barfotahelgonet med detta namn.

- Intressant att han valde Franciskus, namnet står för förnyelse och solidaritet med de fattiga, säger Philip Geister, jesuitpräst i Uppsala.

Lyssna på poddversionen av artikeln via iTunes eller ladda ner avsnittet här.

Påve Franciskus är den förste påven någonsin från Latinamerika där 40 procent av världens katoliker bor. Han är den förste jesuiten på posten och den förste utomeuropeiske påven på tusen år. Och han är den förste som tar namnet Franciskus.

Namnvalet är ingen slump. Den helige Franciskus av Assisi levde i Italien för 800 år sedan. Han kom från en rik familj, men avlade fattigdomslöfte efter en uppenbarelse och vigde sitt liv åt att hjälpa fattiga och utstötta. Han levde bland spetälska och tiggare - och kallas "Guds lille fattige". Franciskus anses vara en av de mest Kristuslika gestalterna bland helgonen.

Detta populära helgon, som grundade en tiggarorden, tycks vara ett föredöme för den nye påven som har anklagat andra katolska präster för hyckleri och för att glömma att Jesus tvättade spetälska och åt med prostituerade.

- Jesus lär oss en annan väg. Gå ut. Gå ut och dela ditt vittnesbörd, gå ut och samtala med dina bröder, gå ut och dela, gå ut och fråga, sade den dåvarande kardinal Jorge Mario Bergoglio till Argentinas präster förra året.

Enligt samstämmiga uppgifter är 76-åringen en mycket anspråkslös man som står fjärran från Vatikanens överdåd. Som kardinal i Argentina bodde han till skillnad från sina företrädare aldrig i kyrkans palatsliknade byggnad i Buenos Aires. Han föredrog ett enklare hus med sparsam uppvärmning.

Han tog ofta bussen till jobbet, han lagade sin mat själv och han besökte ofta slumkvarteren i den argentinska huvudstaden.

Den nye påven anses vara mycket liberal i sociala frågor. Däremot är han mycket konservativ när det gäller familjefrågor och sexualitet. Han motsätter sig abort och samkönade äktenskap.

- Vi lever i den mest ojämlika delen av världen, som har vuxit mest men trots detta minskat fattigdomen minst, sade han vid ett möte med latinamerikanska biskopar 2007.

- Den orättvisa fördelningen av tillgångar kvarstår och skapar en situation av himmelsskriande samhällelig synd och begränsar möjligheterna till ett mera fullvärdigt liv för så många av våra bröder, sade han den gången.

Philip Geister, jesuitpräst och rektor för den katolska högskolan Newmaninstitutet i Uppsala, ser hoppfullt på den nye påven - som dessutom tillhör samma sammanslutning som han själv, den inflytelserika jesuitorden.

- Det är jätteroligt att vi tillhör samma ordensgemenskap. Jesuiterna är en självstyrande enhet inom kyrkan. Orden lägger tyngdpunkten på utbildning och andliga övningar, säger Philip Geister.

- Påven har säkert upplevt fattigdom. Han vill säkert lyfta fram detta. Namnet Franciskus är en påminnelse om kyrkans kallelse till fattigdom.

- Som påve från Latinamerika måste han orientera sig mot kyrkans roll i fattiga länder och ta ställning till hur kyrkan ska förhålla sig till social orättvisa, säger han.

Geister påpekar att den nye påven valdes ovanligt snabbt, vilket tyder på att han sågs som en relativt självklar kandidat. Han var inte favorittippad, men uppges ha kommit tvåa förra gången då han fick näst flest röster i den konklav som 2005 valde påve Benedictus XVI. De mera liberala kardinalerna stödde honom i flera valomgångar, tills han insåg att han inte hade någon chans och sade åt sina anhängare att i stället stödja den blivande påven.

Franciskus är med sina 76 år bara två år yngre än vad Benedictus var den gången. Han föddes i Buenos Aires 1936 som son till en italiensk järnvägsarbetare.

Han tog universitetsexamen i kemi innan han blev prästvigd 1969 och utnämnd till biskop av Buenos Aires 1969. Påve Johannes Paulus II upphöjde honom till kardinal 2001.

Franciskus har bara ena lungan kvar sedan den andra opererades bort på grund av en infektion när han var ung. Men folk som känner bonom säger till medier att han detta handikapp inte sätter ned hans arbetsförmåga.

Bergoglio gick en försiktig balansgång i militärdiktaturens Argentina 1976-1983. Kyrkan stödde officiellt militärjuntan, men många jesuiter anslöt sig en radikal opposition inom kyrkan och kallade sig "befrielseteologer". Bergoglio försökte övertala präster att inte engagera sig politiskt och har fått mycket kritik för detta. Han har också anklagats för att inte ha hjälpt politiskt förföljda under juntatiden, då han var den argentinska jesuitordens överhuvud.

Men han har berättat att han regelbundet gömde regimmotståndare i kyrkliga lokaler och också hjälpte människor att fly över gränsen.

- Bergoglio var mycket kritisk mot brott mot de mänskliga rättigheterna under diktaturen, men han kritiserade också alltid vänstergerillan. Han glömmer inte den sidan, säger Sergio Rubin, som skrivit en bok om den nye påven, till nyhetsbyrån AP.

Bergoglio utnyttjade också flera gånger sin rätt att vägra vittna när kyrkans ledare senare förhördes om vad de visste om övergreppen under juntatiden.

Häromåret bad den argentinska kyrkan under Bergoglios ledning folket om ursäkt för kyrkans hållning under de svåra åren. Men kritiker anser att hans och andra kyrkoledares vittnesmål visar att de på ett tidigt stadium visste att juntan torterade och dödade människor - och att de trots detta stödde regimen.

- Diktaturen kunde inte ha agerat på det här sättet utan det viktiga stödet (från kyrkan), säger den argentinska människorättsadvokaten Myriam Bregman till AP.

Efter juntatiden ledde Bergoglio arbetet med att försöka återupprätta kyrkans skamfilade anseende i Argentina. Han blev populär för sina insatser för de fattiga och utsatta, men många argentinare har än i dag inte förlåtit kyrkans agerande under de mörka åren.

Lika uppskattad som den nye påven är för sitt sociala engagemang lika kontroversiell är han i hemlandet för sin benhårda motstånd mot p-piller, abort och gay-rättigheter. Han frontalkrockade flera gånger med landets president som ville införa reformer på dessa områden.

När Argentina 2010 blev det första latinamerikanska landet som godkände samkönade äktenskap protesterade Bergoglio skarpt och kallade lagen ett försök att "förstöra Guds plan". President Cristina Fernández de Kirchner ansåg att hans tongångar påminde om "medeltiden och inkvisitionen", men Sergio Rubin, författare till boken "Jesuiten" som är en biografi över Bergoglio, tycker att liknelsen är orättvis.

Rubin sammanfattar den nye påvens inställning så här:

- Är Bergoglio progressiv, till och med befrielseteolog? Nej. Han är ingen tredjevärldenpräst.

- Kritiserar han Internationella valutafonden och nyliberalismen? Ja. Tillbringar han en massa tid i slummen? Ja.