Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Extremvädret hotar att översvämma 18 städer

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
ARVIKA ÅR 2000. 18 områden i Sverige riskerar drabbas av översvämningar med allvarliga konsekvenser.
Foto: Öyvind Lund
JÖNKÖPING 2007. Stora översvämningar följde efter kraftiga skyfall i Småland under högsommaren. Länsstyrelsen gör bedömningen att eventuella översvämningar kan komma att få stora konsekvenser. Bland annat kan räddningstjänsten, naturreservat och områden med förorenad mark översvämmas.
Foto: Kajsa Hallberg
ÄLVSBYN. Bland annat kan ett vattenskyddsområde och teknisk infrastruktur översvämmas. I Älvsbyn har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser.
Foto: Thor Lindgren
STOCKHOLM. Bland annat kan arkiv, museer, naturreservat, vattenskyddsområden och områden med förorenad mark översvämmas. I Stockholm har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser.
Foto: Walter C. Burton
FALUN. Bland annat hotas Världsarvet i Falun vid en översvämning. Falun har drabbats av flera översvämningar tidigare, bland annat i juli 2000, som medförst omfattande konsekvenser.
Foto: Jocke Berglund
GÖTEBORG. Har haft flera översvämningar under 2000-talet som fått stora konsekvenser och anses vara ett område där betydande konsekvenser kan inträffa vid en omfattande översvämning.
Foto: Lennart Rehnman
1 / 7

De senaste veckorna har Storbritanniens regnstormar orsakat allvarliga översvämningar.

Samma dramatiska scenario kan drabba Sverige.

Särskilt 18 områden i Sverige är i riskzonen för betydande översvämningar.

- Vi står inför sanslösa kostnader om detta sker, säger professor Sven Halldin vid Uppsala universitet.

Människor riskerar att dö, epidemier att spridas och hem att förstöras. Översvämningar kan orsaka förstörelse för miljarder kronor och skada infrastrukturen på allvarliga sätt.

Gigantiska översvämningar likt de vi i år har bevittnat i Storbritannien och västra Frankrike kan ske i Sverige också.

Sven Halldin, professor i hydrologi vid Uppsala universitet, säger att flera av de större översvämningar som genom åren drabbat Sverige varken varit obetydliga eller ofarliga.

- Sverige är lika potentiellt i riskzonen som England. Det som har hänt där skulle kunna hända här. Klimaten är ganska lika, säger han.


Vårt grannland Danmark drabbades sommaren 2011 av ett våldsamt skyfall. Under två timmar en kväll i juli föll lika mycket regn över Köpenhamn som normalt faller under tre sommarmånader.

Staden fullkomligt översvämmade och värden för miljardbelopp förstördes av allt vatten. Sedan dess har kommunerna i Danmark fått arbeta med att säkra upp planer ifall det skulle inträffa igen.

Den vanligaste orsaken till översvämningar i Sverige är långvarigt regn eller snösmältning. Översvämningar efter skyfall är också förhållandevis vanliga och kan leda till omfattande skador. Det är dock sällan en översvämning orsakat dödsfall i Sverige under modern tid, även om det har förekommit vid några tillfällen.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ringade 2011 in 18 områden i landet som kan få betydande konsekvenser om en omfattande översvämning inträffar.

De berörda orterna är Haparanda, Älvsbyn, Vännäsby, Edsbyn, Malung, Vansbro, Falun, Uppsala, Stockholm, Lindesberg, Örebro, Jönköping, Kristianstad, Karlstad, Lidköping, Värnamo, Göteborg och Kungsbacka. I december i fjol tog myndigheten fram nya unika kartor för dessa berörda områden.

- För varje område i Sverige, som identifierats som särskilt utsatt för översvämningar, finns nu detaljerade hotkartor som visar översvämningens utbredning och vattendjup vid olika flöden, berättar Barbro Näslund Landenmark, expert på naturolyckor på MSB.


Örebro är den tätort som har flest antal personer boende inom ett område för det beräknade högsta flödet. 28 657 antal personer skulle drabbas vid en översvämning.

Därefter kommer Karlstad där 26 649 personer skulle drabbas beräknat under ett längre flöde.

Professor Sven Halldin säger att det alltför ofta i debatten och nyhetssammanhang låter som att det är naturen som ställer till det för oss med katastrofer. Halldin menar att naturen varken är god eller ond "den är som den är". Anledningen till att situationer blir katastrofala beror till stor del på det människan skapat.

- Det är inte klimatet som har förändrats, utan sårbarheten som vi människor själva skapat. Samhället är mycket mer sårbart i dag jämfört med för 100 år sedan. En översvämning i dag kan i princip stoppa hela samhället. Elen slås ut, bankerna fungerar inte och telekommunikationen slutar fungera, säger han.

Ytterligare en orsak till att översvämningar skapar större skador än nödvändigt är vår egen fåfänga som gör att vi helst låter bli att tänka på konsekvenser.

- För 100 år sedan visste bönderna att man inte bygger hus på sankmark eller nära vatten. I dag är det attraktivt att få bo nära sjöar och hav och de dyraste husen ligger nära vatten. Detta beteende får givetvis ödesdigra konsekvenser, säger Sven Halldin.


Som exempel på motsatsen tar Halldin upp den ofta översvämningsdrabbade staden Brisbane i Australien. Där är det svårt att ens få teckna en försäkring om man bor nära havet. Där bor också de fattigaste eftersom husen är billigast där.

MSB:s arbete med hotkartor är en del i ett EU-direktiv om översvämningsrisker och syftar till att stödja det regionala och lokala arbetet för att minska konsekvenserna av översvämningar.

Under 2014 ska länsstyrelserna ta fram riskhanteringsplaner som en vidare del i arbetet.

EU-direktivet kräver att varje medlemsland identifierar områden med betydande översvämningsrisk och kartlägger riskerna för dessa områden. Planer för att hantera riskerna ska tas fram och färdigställas 2015.

- Sedan börjar man om, jobbet går i cykler. Generellt sett är förebyggande arbete mycket viktigt, då kan man reducera riskerna och öka förmågan till återhämtning i samhället, säger Barbro Näslund Landenmark.


Det talas ofta om att klimatförändringar påverkar vädret. Bland annat har det hävdats från vissa håll att antal skyfall har tilltagit. Något som enligt Sven Halldin inte stämmer.

- Antal skyfall har inte ökat. Det finns en risk att klimatförändringarna kan leda till detta, men det är dumt att lägga kraft på sådant som kan ske om 50-100 år när dagens situation är så pass allvarlig. Snarare döljer diskussionen om klimatförändringar de akuta problem som finns i dag, att vi gör vårt samhälle mer och mer sårbart, säger Sven Halldin och fortsätter:

- Drabbas Sverige av en allvarlig översvämning pratar vi inte miljoner, inte miljarder - utan triljoner kronor i kostnader.

Så kan städerna drabbas

• VÄNNÄSBY

Bland annat kan teknisk infrastruktur översvämmas. I Vännäsby har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser.

• EDSBYN

I Edsbyn, som ligger vid Voxnan, har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser. MSB bedömer det vara ett område som kan få betydande följder vid en större översvämning.

• MALUNG

Bland annat kan ett vattenskyddsområde översvämmas. I Malung har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser.

• LINDESBERG

Bland annat så kan ett naturreservat, teknisk infrastruktur, fornminnen och miljöfarlig verksamhet översvämmas. I Lindesberg har det inträffat stora översvämningar tidigare.

• ÖREBRO

Bland annat riskerar ett vattenskyddsområde, ett kulturreservat och ett naturreservat översvämmas. I Örebro har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser.

• KRISTIANSTAD

Länsstyrelsen gör bedömningen att eventuella översvämningar kan komma att få stora konsekvenser. Bland annat kan räddningstjänsten, naturreservat och områden med förorenad mark översvämmas.

KARLSTAD

Här har det förekommit flera översvämningar med stora konsekvenser. Bland annat kan en larmcentral och räddningstjänstens lokaler översvämmas.

• KUNGSBACKA

I Kungsbacka har det inträffat flera historiska översvämningar med omfattande konsekvenser. Vid en betydande översvämning kan fornminnen och teknisk infrastruktur skadas.

• LIDKÖPING

Finns risk att ett sjukhus och naturreservat översvämmas.

• VÄRNAMO

Bland annat kan ett vattenskyddsområde och teknisk infrastruktur översvämmas. I Värnamo har det inträffat historiska översvämningar med stora konsekvenser.

• HAPARANDA

Har haft flera historiska översvämningar med omfattande konsekvenser. Haparanda har dessutom en speciell situation med risk för översvämning vid isproppar utöver risken med höga flöden.

• UPPSALA

Bland annat kan arkiv, museer, vattenskyddsområde och områden med förorenad mark översvämmas. Uppsala har haft historiska översvämningar med stora konsekvenser.

• VANSBRO

Bland annat kan en brandstation och ett område med förorenad mark drabbas av översvämning. I Vansbro har det tidigare inträffat översvämningar med stora konsekvenser.

SÅ DRABBAS STÄDERNA AV ÖVERSVÄMNINGAR

Stad • Boende där högst flöden beräknas • Arbetstillfällen som berörs

Haparanda • 1326 • 103

Älvsbyn • 2295  • 202

Vännäsby • 985 • 118

Edsbyn • 224 • 32

Malung • 716 • 152

Vansbro • 923 • 142

Falun • 2481 • 549

Uppsala • 14184 • 2528

Stockholm • 2641 • 562

Lindesberg • 375 • 17

Örebro • 28657 • 2975

Jönköping • 7105 • 1121

Kristianstad • 3402 • 312

Karlstad • 26649 • 3720

Lidköping • 165 • 282

Värnamo • 1641 • 203

Göteborg • 3151 • 1776

Kungsbacka • 2197 • 559

•••

FOTNOT: Flöden som används är 50-, 100- och 200-årsflöden och ett beräknat högsta flöde. Ett 100-årsflöde inträffar i genomsnitt en gång på 100 år. Beräknat högsta flöde är ett värsta tänkbara scenario där modellen matats med maximalt ogynnsamma förutsättningar.

Källa: MSB och Länsstyrelsen.

STORA SVENSKA ÖVERSVÄMNINGAR

• Kraftig vårflod i Dalälven 1916.

• Översvämningar i Mälardalen 1924.

• Översvämning i Östra Spöland, Västerbotten 1938.

• Vårflod i Kvismaredalen, Örebro län, 1951.

• Höga flöden i Bergslagsåarna våren 1977.

• Höstregn i Dalarna 1985.

• Extrema sommarflöden i Norrlandsälvar 1993.

• Höga vårflöden i norra Sverige 1995.

• Extrem nederbörd i Piteåtrakten 1997.

• Åskoväder på Fulufjället i Dalarna 1997.

• Översvämning Arvika 2000.

• Översvämning i Mälaren 2000.

• Vänern 2000.

• Översvämning södra Götaland under vintern 2002.

• Skyfall över Orust 2002.

• Sommarflöden i Småland 2003.

• Översvämningar i Västra Götaland 2006.

• Översvämningar i Götaland under högsommaren 2007.

• Höga flöden i Västra Götaland 2011.

• Vårflod i södra Sverige och Norrland 2011.

• Sommaröversvämningar i Småland 2012.

• Vid sju tillfällen har dödsfall inträffat i samband med betydande översvämningar i Sverige. En till tre personer har omkommit vid dessa tillfällen. I världen förolyckas i genomsnitt 5 400 personer varje år i samband med översvämningar.

Källa: MSB och SMHI

SÅ SKYDDAR DU DITT HEM

Gustav Jonsson, jurist hos Konsumenternas försäkringsbyrå, säger att med översvämning menas minst en millimeter per minut eller 50 millimeter per dygn.

- Oftast har man en kombinerad villa- och hemförsäkring där hemförsäkringen står för lösöret. I en standard villaförsäkring brukar det ingå ett översvämningsskydd som avser skyfall, snösmältning samt stigande sjö eller vattendrag.

Generellt är självrisken högre - runt 10 000 kronor.

Var man bor påverkar också försäkringspremien. enligt Folksam:

- Är det ett område som återkommande under en längre period drabbats av skador på grund av stigande sjö eller snösmältning så kan det påverka premien. Enbart att man bor i ett riskområde påverkar dock inte premien.

SÅ SKYDDAR DU DIG SJÄLV

Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då.

Följ väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar.

Din kommun kan ge information om hur vattenläget ser ut och när en eventuell översvämning beräknas nå ditt område.

Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Man kan också använda sandsäckar.

Kontrollera med din länsstyrelse så att åtgärderna inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga, enligt miljöbalken.

Hyr eller köp gärna pumpar i god tid innan en översvämning hotar och träna på att hantera dem i förväg.

Källa: MSB