Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Elbolagens gröna bluff

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Smutsigt? "Om vi lyckades minska vår användning skulle vi kunna påverka utecklingen av förnybar energi. Annars medverkar vi till att hålla kolkraften i gång", säger professor Björn Karlsson.
Foto: Thinkstock

Konkurrensen om elkunderna hårdnar. Elbolagen lockar med kaffemaskiner och värdecheckar, men framför allt: Förnybar el.

Sedan i somras ska all el ursprungsmärkas. Problemet är bara att konsumenterna inte har tillgång till en rättvis jämförelse mellan aktörerna. Och energiprofessor Björn Karlsson vid Linköpings universitet dömer ut hela systemet.

- Vi får ändå betala för europeisk kolkraft. Det är falsk marknadsföring.

På hallgolvet, nedanför brevinkastet, ligger ett vitt kuvert från Fortum. Innehållet skvallrar om att elbolaget vill värva nya kunder. Hur? Genom att erbjuda gratis kaffemaskiner om kunderna tecknar upp sig för "rent" elpris där energin enbart kommer från vattenkraft. Konkurrenten Eon å sin sida lockar nya kunder med värdecheckar om flera hundra kronor.

Förutom presenter finns det ett annat särskilt attraktivt lockbete. I takt med att fler konsumenter värnar om grön el, det vill säga el från förnybara energikällor, har det blivit allt viktigare för elhandelsbolagen att skryta om hur miljövänliga de är.

Från och med den första juli i år måste alla elbolag redovisa vilka energikällor elen de sålde föregående år kommer ifrån. Märkningen, som kallas för ursprungsgaranti, går ofta att hitta både på företagens hemsida och på varje enskild faktura som skickas ut till kunderna. Kravet kommer från Energimarknadsinspektionen och syftet är att tydliggöra för alla svenska elkunder hur de kan välja elbolag utifrån klimatpåverkan, inte bara utifrån pris.

Telge Energi, baserat i Södertälje, insåg snabbt konkurrensfördelarna med att framställa sig som "Det rena elbolaget". På företagets hemsida står: Vi vet att det kan vara svårt att veta om du får ren el eller smutsig el. Flera elbolag pratar om klimatet men få satsar på mer förnybar el. Hos oss kan du känna dig säker, vi har bara ren el.

När konsumenterna jämför elbolagen i Smutselskollen, som har lanserats i samarbete med Världsnaturfonden, framkommer att Telge Energi enbart sålde grön el i fjol.

Det är emellertid en sanning med modifikation.

Telge Energi, som ägs av Telge AB, exkluderar stora företagskunder i sin redovisade ursprungsmärkning. Dessa hanteras i stället i systerföretaget Telge Kraft. Om dessa företagskunder, det vill säga hela koncernen, inkluderades skulle bolaget inte kunna redovisa hundra procent ren el i den egna webbsatsningen Smutselskollen.

- Vi anser att det är olyckligt att en aktör på marknaden framhäver sig själv på det här sättet. Telge Energi har avgränsat hur de beräknar deras ursprungsmärkning, vilket visar att deras jämförelse inte har lika spelregler för alla bolag, säger Catherine Lillo, ansvarig för säljetik på branschorganisationen Svensk Energi.

Inleder granskning

Svensk Energi har länge drivit frågan om gemensamma regler för ursprungsmärkning. I en debattartikel på Second Opinion skriver branschorganisationens vd Kjell Jansson: "Med smutselskollen fortsätter Telge Energi på sin inslagna linje, att misskreditera kolleger i branschen. Telge Energi påpekar att de både redovisar privatkunds- och företagsförsäljningen men väljer att själva inte redovisa ursprungsmixen för systerföretaget Telge Krafts företagsförsäljning".

Kritiken bland Svensk Energis medlemmar bubblar och nu har branschorganisationen tagit upp frågan med Energimarknadsinspektionen som denna vecka inleder en granskning av några aktörer på marknaden. Dessa bolag ska enligt Energimarknadsinspektionen vara medelstora bolag som har en grön profil som en del av sin försäljning. Granskningen beräknas ta några månader.

- Det finns 120 elhandlare på den svenska marknaden. Vi har valt ut några av dessa för att granska hur deras ursprungsmärkning ser ut, säger Sara Sundberg som är chef för konsumenträtt på Energimarknadsinspektionen.

Hittills har över 100 000 svenskar granskat sitt elbolag på Smutselskollen och Telge Energi menar att miljöfrågan står allt högre upp på elkundernas agenda och att allt fler vill vara med och påverka. Telge Energi har aktivt valt att inte vara medlemmar i Svensk Energi som de anser sakna klimatfokus och springer eljättarnas ärende.

- Vi är förvånade över hur Svensk Energi agerar. Vi är ett litet kommunalt bolag som blir påhoppade av branschorganisationen som företräder stora jättar som Fortum och Vattenfall, säger Anna Albinsson, kundchef på Telge Energi.

Hon förklarar att kampanjsajten enbart visar upp de cirkeldiagram som syns på privatkunders fakturor från respektive bolag.

- Även vi har företagskunder inkluderade i sammanställningen. Ungefär 15 000 företagskunder ingår i vårt cirkeldiagram. Däremot är de närmare hundra större företag som Telge Kraft säljer till inte inkluderade eftersom Telge Kraft är ett helt annat bolag, säger Anna Albinsson.

Ursprungsmärkningen är en garanti som är framtagen av Svenska Kraftnät. Trots en ökad efterfrågan på förnybar energi exporterar Sverige i dag ursprungsgarantier till andra europeiska länder. Svenska elhandelsbolag har samtidigt möjlighet att köpa ursprungsgarantier på marknaden för att täcka kundernas behov utifall det ökar. Bland andra norska Statkraft säljer ursprungsgarantier till svenska företag.

Ren el är falsk

Hela debatten kring ursprungsgarantier retar Björn Karlsson, energiprofessor vid Linköpings universitet. Han pekar på att elproduktionen är gemensam inom hela Europa och att dessa ursprungsgarantier är en "låtsaslek".

- Hälften av all elproduktion i Europa är fossil och denna produktion av el handlas mellan alla länder. Det regnar inte mer för att du tänder en lampa och på så sätt gynnar vattenkraften, säger Björn Karlsson och syftar på att det är väldigt svårt att påverka elhandeln som privatkund.

Att elhandelsbolagen skryter om sin rena el hävdar Björn Karlsson är falsk marknadsföring och ursprungsgarantierna "gör ingen nytta", menar han.

- Största bekymret är att vi använder tre gånger så mycket ström i Sverige som många andra länder i Europa. Om vi lyckades minska vår användning skulle vi kunna påverka utvecklingen av förnybar energi. Annars medverkar vi till att hålla kolkraften i gång, säger han.

Björn Karlsson menar att det finns tre sätt för privatkunder att bidra till en bättre miljö och ökad produktion av förnybar energi.

- Om vi minskar elanvändningen kan svenska elbolag exportera vattenkraft till Tyskland som i sin tur kan minska sin kolproduktion. Egenproducenter av vind- eller solenergi kan också påverka den globala miljön genom att använda mindre el. Dessutom kan konsumenterna jämföra hur mycket producenterna av el investerar i förnybara energikällor. Det är aldrig motiverat med hög elanvändning.

I övrigt är han skeptisk och han kan inte förstå varför politikerna inte gör mer för att minska den svenska elanvändningen.

Vad regeringen dock har lagt in i budgeten för nästa år är att subventionera egenproducerad el. Investeringsstödet till solceller kommer att förlängas i fyra år fram till och med 2016. Och privata elkonsumenter som satsar på egenproducerad förnybar el från solceller på taket eller ett eget litet vindkraftverk kan tjäna omkring 18 000 kronor per år i skattereduktioner.

Men medan Björn Karlsson riktar skarp kritik mot de nya reglerna kring ursprungsgarantier hoppas Svensk Energi att systemet bidrar till att fler elkunder gör ett medvetet val.

- Ju fler kunder som blir medvetna om var deras el kommer ifrån desto mer kan produktionen av förnybar energi öka. Vi tror på systemet med ursprungsgarantier, säger Catherine Lillo.

Däremot önskar hon att en oberoende part genomför en granskning av elhandelsbolagen, liknande den som Telge Energi gjort - inte en aktör som vill göra reklam för sig själv.

"Ingenting att dölja"

Hennes önskan delas av flera aktörer på marknaden som också påpekar hur privatkunder i allt större utsträckning efterfrågar förnybara energikällor.

Hos Fortum kan privatkunder välja att köpa 100 procent vattenkraft. Däremot består företagets elhandelsportfölj enbast av 13 procent förnybar energi, resterande kärnkraft.

- Det är viktigt för oss att kunna erbjuda förnybar energi. Vi märker att kunderna vill ha det. Men man måste förstå att det är skillnad mellan bolag som sköter både produktion, distribution och handel jämfört med de som enbart säljer el. Hållbarhet är en viktig fråga och det finns tydliga fördelar för konsumenterna om det görs en granskning, säger Fredrik Landahl, chef för Fortums elhandelsbolag i Sverige.

Även Eon önskar en opartisk jämförelse.

- Vi har ingenting att dölja. Hos oss får alla privatkunder vattenkraft utan extra kostnad. Och vi investerar i vindkraft för vår egen produktion. De senaste åren har vi ser ett successivt ökat intresse från kunderna kring miljövänlig el, säger Lars Ohlsson, ansvarig för verksamhetsstyrning inom försäljning på Eon.

Så räknas din elkostnad ut

Din elkostnad består av tre delar: elhandel, elnät och skatt. Du kan påverka alla dessa tre delar.

Kostnaden för elhandeln kan du minska genom att jämföra elbolag och se över din förbrukning.

De flesta elnätsföretag baserar en del av elnätsavgiften på hur mycket du förbrukar. Det betyder att om du minskar din förbrukning så minskar du även din elnätsavgift.

Skatten läggs på elhandeln och moms läggs på både elhandeln och elnätsavgiften. Sänker du kostnaden för elhandel och elnät så kommer du även att betala mindre skatt och moms. Källa: Elpriskollen.se

10 största elbolagen svarar: Varför ska en kund som önskar förnybar energi välja just er?

Lars Ohlsson, pressekreterare Eon, med 676 000 privatkunder:

- Om du som kund vill ha grön el tycker jag att en första fråga kan vara: Hur mycket producerar just det här bolaget? Väljer du Eon, väljer du ett företag som tar ansvar för alla delar; inte bara försäljning, utan även produktion och distribution av energi.


Markus Fischer, chef verksamhetsstyrning Vattenfall, med 900 000 privatkunder:

- Våra kunder kan välja om elen ska komma från enbart vind- eller vattenkraft. Vi säljer och installerar även kompletta solcellspaket för dem som önskar producera egen grön el och hjälper kunder att minska sin miljöbelastning genom kundanpassad energirådgivning.

Christina Almgren, presschef Fortum, med 624 000 privatkunder:

- Vi är genom åren Sveriges största leverantör av bra miljövalmärkt el. Den är certifierad och uppfyller alla de krav som Naturskyddsföreningen ställer. Dessutom har vi en miljöfond, där vi bland annat finansierar ett antal projekt som bidrar till miljöförbättringar i och kring vattenkraften.

Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, med 300 000 privatkunder:

- I dag räcker inte den förnybara elen till alla. Därför driver vi på utbyggnaden av vind-, sol- och vattenkraft för att se till att det produceras mer förnybar el i Sverige. Vi är också det bolag som köper in störst andel förnybar el direkt från lokala elproducenter.

Roger Sundemo, vd Din El, med 280 000 privatkunder:

- Vi har alltid ursprungsmärkt el till privatkunder. Dessutom erbjuder vi som tillägg lokal vatten- eller vindel alternativt Bra miljöval för den som vill vara med och bidra på ett ännu tydligare sätt till det hållbara samhället.

Kristina Andersson, pressansvarig Jämtkraft, med 235 840 privatkunder:

- Genom att välja förnybar el bidrar du till utbyggnaden av förnybar energi i Sverige och därmed kan andelen kolkraft och andra fossila energikällor minskas. I alla Jämtkrafts elavtal till privatkunder ingår 100 procent förnybar energi. Sedan Jämtkraft startade 1889 har vi producerat enbart energi från skog, sol, vind och vatten.

Anna Albinsson, kundchef Telge Energi, med 170 000 privatkunder:

- Om man som enskild elkund vill vara med och påverka den förnybara utvecklingen via sin elräkning är det viktigast att välja ett helt rent bolag, det vill säga ett bolag som enbart säljer el från förnybara energikällor. Som kund hos oss stöder du utbyggnaden av solkraft via små mikroproducenter.

Daniel Stendahl, kommunikationschef Kraftringen, med 158 369 privatkunder:

- Till kunder som vill ha förnybar el köper vi in el som är uteslutande producerad med förnybara bränslen. Vi arbetar aktivt med förnybar elproduktion till exempel genom vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Örtofta.

Johan Lövqvist, marknadsansvarig Mälarenergi, med 147 000 privatkunder:

- Vi jobbar bland annat med sol-, vind- och vattenkraft. Om en privatkund tecknar ett elavtal och inte väljer en specifik ursprungsmärkning så får den automatiskt 100 procent vattenkraftsel av oss. Vi producerar el från vind, vatten- och solenergikällor.

Therese Wärme, pressansvarig Energibolaget i Sverige, med 135 000 privatkunder:

- Vi på Energibolaget i Sverige håller oss till enkla, prisvärda och tydliga elavtal, att elen dessutom är märkt Bra Miljöval ser vi som en självklarhet. Det ska inte kosta att bry sig om miljön.