Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

De tysta övergreppen börjar göra sig hörda

Maria i Sierra Leone blev könsstympad. Foto: Robban Andersson

LONDON. De könsstympade eleverna i Norrköping har blivit en världsnyhet.

Tidningar som brittiska Independent och amerikanska Daily News rapporterar om dem.

- Det är inte klokt att detta ska behöva bli en nyhet år 2014, säger Juno Blom på länsstyrelsen i Norrköping.

Men flickorna är långt ifrån ensamma om att drabbas.

Cirka 125 miljoner flickor och barn beräknas ha blivit könsstympade.

Hur reagerar du på nyheten att 30 flickor i en klass i norrköping blivit könsstympade?

Foto: Foto: Evelina Carborn Exp Foto: Foto: Evelina Carborn Exp "Jag är chockad. Det är fruktansvärt att unga flickor behöver utsättas för detta. Jag tycker att myndigheterna borde ordna samtal och diskussioner på skolorna."

Josefin Holmqvist, 21, student, Norrköping

 

"Det känns helt overkligt och otroligt obehagligt. Straffen för könsstympning borde vara mycket strängare."

Foto: Foto: Evelina Carborn Exp Nazanin Gharib, 23, student och Linda Opera, 23, jobbar på restaurang, båda från Norrköping

 

"Jag blev förskräckt. Det är oväntat att det förekommer så nära. Det krävs mer tillgång till psykologer. När jag gick i gymnasiet var det krångligt att ens få prata med någon."

Dennis Hult, 20, jobbar inom vården, Katrineholm

 

Foto: Foto: Evelina Carborn Exp "Vi blir både ledsna och arga. Man borde informera mer om hur farligt det är. Pränta in i människors huvuden att det är viktigt att man själv får bestämma över sitt liv. Men det är svårt för myndigheter att stifta lagar om det här, för att det har så mycket med religion att göra."

Amanda Andreasson, 23, student, Göteborg Julia Ripa, 23, student, Göteborg och Emma Sjöborg, 26, student Norrköping

Kvinnlig könsstympning

60 fall av könsstympning har upptäckts i Norrköping. 30 flickor i en och samma klass hade utsatts.

125 miljoner kvinnor och flickor beräknas enligt världshälosorganisationen WHO ha könsstympats i hela världen.

30 länder i Afrika och Mellanöstern är särskilt drabbade av kvinnlig könsstympning.

Sker oftast på flickor mellan fyra och fjorton år

■ Beteckningen "kvinnlig könsstympning" rymmer flera olika former av ingrepp. I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål.

■ Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket innebär att både klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas.

■ Huden sys sedan ihop och kvar lämnas endast en millimeterstor öppning, där urin och menstruationsblod ska passera.

■ Könsstympning utförs oftast på flickor mellan fyra och 14 år, men även spädbarn stympas. Ibland utförs det på kvinnor som precis ska gifta sig, på kvinnor som är gravida med sitt första barn eller som precis har fött sitt första barn. Källa: Unicef

Det började som frågor ställda under elevernas hälsosamtal i skolorna runtom i Norrköping. Sköterskorna frågade bland annat om symptom som att en elev kanske ofta hade huvudvärk, hade ont när hon kissade.

Det var frågor som tidigare sällan eller aldrig ställts i svenska skolor. Men i Norrköping så inledde Centrala elevhälsan förra hösten en utbildning av kommunens skolsköterskor, -läkare och -kuratorer.

Några månader senare fick Norrköping i uppdrag av regeringen att kartlägga hur man kan förhindra att barn könsstympas i Sverige. Sverige var ett av de första länderna som lagstiftade mot könstympning och sedan 1999 är det ett lagbrott, även om ingreppet ägt rum utomlands.

Siffrorna börjar nu komma in och det är dessa som fått även internationellt genomslag. I en första rapport framkom att tio könsstympade elever upptäckts i Norrköping, men det blev det inget större liv kring.

Men så i veckan skrev Norrköpings Tidningar att ett 60-tal könsstympade elever upptäckts i kommunen. Och i en klass med 30 flickor så hade alla könsstympats. Av dem hade 28 utsatts för den värsta formen då klitoris, yttre och inre blygdläppar skärs bort och underlivet sedan sys ihop.

Och plötsligt spreds nyheten. Inte bara inom Sverige, utan även långt utanför landets gränser.

"Kvinnlig omskärelse i Sverige: Skola där varenda flicka i en klass genomgått proceduren avslöjad" var exempelvis rubriken i brittiska Independent.

- Jag tycker det är fantastiskt bra att detta äntligen får den uppmärksamhet det förtjänar, säger Annica Hesser. Hon är reporter på Norrköpings Tidningar och har skrivit den serie om könsstympning som tidningen publicerade tidigare i år.

- I början var det rätt tyst, och det verkar vara först nu som resten av Sverige vaknat upp. Men det är bra. Det var vårt mål att bryta tystnaden kring detta.

Annica Hesser har bland annat intervjuat flera kvinnor som blivit könsstympade i sina ursprungsländer innan de flyttade till Sverige. Könsstympning förekommer framför allt i ett 30-tal länder i Afrika och Mellanöstern.

 

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns 125 miljoner flickor och kvinnor som könsstympats. Ingreppet utförs ofta när flickorna är små, mellan fyra och åtta år.

Det har ofta starka kulturella kopplingar och är inte knutet till någon bestämd religion, det förekommer exempelvis båda bland kristna och muslimer. Myterna är många, som att kvinnan är oren om hon inte stympas, eller att klitoris är en manlig rest som måste tas bort.

- Man var programmerad att det skulle ske, berättade 31-åriga Khadra Seerar, i en av artiklarna i Norrköpings Tidningars serie.

- Man visste att man skulle bli stympad, det var inget negativt eller som skrämde då.

Hon konfronterade senare som vuxen sin mamma och frågade varför hon utsatt sina döttrar för det. Alla flickor i familjen - de kommer från Somalia - hade könsstympats.

- Okunskap, svarade min mamma. Hade hon haft den kunskap hon fått i dag, så hade hon inte gjort det.

Det är sommarlov nu i de svenska skolorna. Det är samtidigt den tid på året då många flickor är riskzonen. Många av dem som nu upptäckts har antagligen könsstympats innan de kom till Sverige, andra familjer reser hem på "semester" och genomför det då. I en del fall kan övergreppen även ha ägt rum i Sverige.

Men ingen vet hur många elever på svenska skolor som utsatts för könsstympning. Det ovanliga med Norrköping är att tystnaden kring övergreppen har börjat brytas, att skolpersonal och andra ställer de frågor som tidigare ansetts för jobbiga eller känsliga att ställa.

- Elevhälsan har spelat en mycket viktig roll, säger Juno Blom som arbetar som utvecklingsledare på Länsstyrelsens sociala enhet.

- Många av eleverna har upptäckts vid elevhälsosamtal där frågor som kan avslöja om de blivit könsstympade byggs in i ett batteri av frågor.

Hon är liksom så många förfärad över de siffror som nu kommit fram. Men liksom Annica Hesser glad över den uppmärksamhet det slutligen fått. På frågan om hon är överraskad över siffrorna svarar hon:

- Det är ett skamfyllt uppvaknande. Jag får ont i magen över att vi inte gjort mer och gjort det tidigare. Det är inte klokt att det ska behöva se ut så här år 2014.

- Det värsta är att bara för några månader sedan visste vi inte om att de här eleverna fanns.

Det är inte minst arbetet inom Centrala elevhälsan som har ökat medvetenheten kring problemet. Flera utbildningsdagar har arrangerats inte bara för dem som arbetar med skolhälsan utan även personal som arbetar inom socialtjänst, polis, hälso-och sjuvård.

- Mest framgång har vi haft i grundskolan, berättar elevhälsans samordnare Petra Blom Andersson för Norrköpings Tidningar.

Det handlar bland annat om att lära känna igen symptomen på flickor som har fysiska problem efter könsstympningen. En flicka i Norrköping hade exempelvis så svåra menssmärtor att hon fick föras med ambulans till kvinnokliniken.

På en del skolor har det också blivit vanligare bland eleverna själva att prata om det och självmant ta upp ämnet.

- De som blivit ihopsydda lider mest men är också lättast att upptäcka, säger Annica Hesser. Det kan exempelvis ta flera timmar att tömma urinblåsan.

- Men det är ju ett lika stort övergrepp även om du inte blivit ihopsydd. Fast folk har varit handfallna, tycker det är känsligt och vågar inte ställa frågorna.

 

Artikelserien i Norrköpings Tidningar har tryckts upp i särtryck och distribuerades bland annat under Nordiskt Forum Malmö 2014 där toppolitiker, näringslivschefer, aktivister och andra samlades till en internationell kvinnokonferens nyligen.

Under Almedalsveckan så arrangeras också ett seminarium om könsstympning, bland annat med flera deltagare från Norrköping.

- Det är så viktigt att detta inte bara blir ett tomtebloss som snabbt slocknar, säger Juno Blom.

- Vi måste integrera de här frågorna överallt. Det handlar om våra barn. Alla barn i Sverige ska ha lika rättigheter, oavsett bakgrund.

Samtidigt medger hon en viss kluvenhet inför uppmärksamheten om klassen med alla könsstympade elever. En rädsla att det ska utnyttjas av främlingsfientliga krafter, att det ska öka motsättningar.

- Gud, vad händer nu? känner jag. Men vi måste ha en debatt om detta. Jag skäms verkligen över att detta är en fråga 2014 och att vi fortfarande vet så lite om utbredningen.

 

Det är inte bara i Norrköping som kampen mot könsstympning sker. Den brittiska tidningen the Guardian bedriver exempelvis sedan tidigare i år en kampanj som även FN-chefen Ban Ki-Moon ställt sig bakom.

- Jag kommer att mobilisera alla FN:s krafter för att hjälpa denna kampanj, sa han tidigare i år.

En stor namninsamling har genomförts i Storbritannien och även i USA pågår något liknande. Även i USA är problemet utbrett, men okunskapen är stor.

Över 200 000 namnunderskrifter har samlats in med krav på Obama administrationen att göra mer. Det finns minst 228 000 drabbade i USA säger statistiken, men siffrorna kommer från år 2000.

- Varför studerar vi siffror från 2000? Vi lever ju i år 2014, säger doktor Crista Johnson-Agbakwu till Guardian. Hon behandlar könsstympade från 43 länder vid sin klinik i Phoenix, Arizona.

 

Journalisten Annica Hesser har fått ta emot många samtal från utlandet denna midsommarhelg efter all den uppmärksamhet som nyheten från Norrköping fått. Hon är väldigt engagerad själv och diskuterade det med vänner och bekanta under ledigheten.

- Men jag märker att folk tycker det är jobbigt att lyssna på. Men det är så viktigt att vi lyssnar. De här barnen tvingas leva med dessa övergrepp.