Billy Butt ger inte upp kampen för upprättelse

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Tionde gången gillt för Billy Butt. Bilden är tagen när Billy Butt lämnade in sin nionde resningsansökan till högsta domstolen.
Foto: Cornelia Nordström

1992 anmäls Billy Butt för 23 våldtäkter. 

Han döms till fem års fängelse för nio av dem och ett försök till våldtäkt. 

Sedan dess har han envist hävdat sin oskuld. 

Nu lämnar Billy Butt in sin tionde resningsansökan till högsta domstolen. 

Både advokaten Björn Hurtig och han själv är optimistiska: 

- Vi har denna gång nytt och bra material, säger Hurtig. 

Men chansen till resning är fortsatt liten. 

Så här har Billy Butts 16 år långa jakt på upprättelse sett ut.

Billy Butt är i dag 63 år.

 Från början av 80-talet var han en stjärna i den svenska nöjesbranschen.

 Han producerade de mest folkkära artisterna och hade ett eget tv-program i TV3: "Billys värld.

 1992 sprack allt. Under kort tid anmälde 23 unga kvinnor Billy Butt för våldtäkt. Åklagaren åtalade Butt på uppgifter från nio av dem. Uppmärksamheten i media blev enorm. Tings-rätten dömde Butt till fyra års fängelse för våldtäkt i nio fall och försök till våldtäkt i ett fall.

 Hovrätten höjde straffet till fem år.

 Butt och hans advokater har genom åren haft följande försvarslinjer:

 4 Det var inte fråga om våldtäkter. Det var fråga om "fula raggningsknep", Butts egen formulering.

 4 Den då mycket kände Butt lovade de unga kvinnorna jobb i nöjesindustrin om de gick med på att ha sex med honom. Att de anmälde honom för våldtäkt var en hämnd, säger Butt, för att de inte fick de utlovade jobben.

 4 De omfattande utredningarna kring Butt, både i samband med åtalet och i samband med de hittills nio ansökningarna om resning till HD, visar att flera av kvinnorna rekommenderade Butt för sina väninnor omedelbart efter våldtäkterna, då de ansåg att han var en person man kunde lita på.

 En av de anmälande kvinnorna träffade Butt på tu man hand i London, tre veckor efter våldtäkten.

 En annan av kvinnorna lämnade självmant den säng hon och Butt låg i för att ta ut sin tampong. Först därefter, sedan hon återvänt till sängen, kunde våldtäkten fullbordas.

 Butt anser att de anmälande kvinnorna pratat ihop sig sedan den första anmälan om våldtäkt uppmärksammades av medier. Han poängterar att det inte fanns teknisk bevisning, eller vittnen. Målet avgjordes enbart på kvinnornas berättelser.

 Advokat Björn Hurtig anser att denna tionde ansökning om resning innehåller nytt material som talar för att Butt borde få en ny rättegång.

 Högsta domstolen har alltså avslagit nio resningsansökningar från Billy Butt. Det senaste beslutet kom hösten 2006.

 Att Butt då fick avslag berodde på tveksamheter kring ett årtal.

 En av kvinnorna, "F", anmälde Billy Butt först flera år efter den sexuella handlingen. Några år efter domen kontaktades Billy Butt av en före detta arbetskamrat till "F", som uppgav att "F" under en kafferast 1992 skrutit om att hon haft sex med Billy Butt, utan att nämnda ordet våldtäkt. "F" hävdade emellertid att hon inte jobbade på företaget tillsammans med kvinnan 1992, utan något av åren 1994-1996. Då årtalet inte kunde bekräftas valde HD att avslå Butts resningsansökan.

 Nu har advokaten hittat ett dokument som styrker att det var under 1992 som de två arbetade ihop. Det menar advokaten talar emot "F":s trovärdighet.

 Advokatens andra argument för resning gäller en omständighet gällande den kvinna som kallades "I".

 "I" påstod att Butt i samband med våldtäkten smittat henne med klamydia. En sådan sjukdom ska anmälas till smittskyddsläkaren för smittspårning. Enligt advokaten finns inga anteckningar om Billy Butt i smittskyddsinstitutets register.

 - Butt har inte kallats till smittskyddsspårning, konstaterar Hurtig.

 Butts chans att få resning och därmed en ny domstolsprövning är inte stor, indikerar HD:s egen statistik.

 Kanslichefen Unto Komujärvi:

 - Varje år får vi in mellan 300 och 400 ansökningar om resning. Vi bifaller högst tio av dem innebärande att ärendet skickas tillbaka till underinstanser.

 - Vi har ingen statistik när det gäller hovrättsprövningarna, men jag uppskattar att endast en handfull av dessa högst tio ärenden leder till att den berörda personen når framgång.

 Att en dömd begär resning för tionde gången i ett och samma mål, är mycket ovanligt, säger Komujärvi.

 Allt sedan hovrättsdomen 17 november 1993 har Butt kämpat för att få den uppriven.

 Närmast maniskt har han skrivit inlagor och resningsansökningar, han har bearbetat massmedier, han har polisanmält hovrättsledamöter för tjänstefel, han har polisanmält Stockholms tingsrätt för saknade handlingar, han har JK-anmält tre justitieråd i HD för tjänstefel.

 I dag lever Billy Butt ensam i sin bostad utanför Stockholm.

 Han säger:

 - Jag har inte längre något socialt liv. Jag går mycket sällan ut, jag är nästan alltid här hemma. Jag läser väldigt mycket, flera dagstidningar varje dag, jag läser böcker, jag tittar på dokumentärer på tv.

 Det var länge sedan Butt hade ett ordentligt jobb.

 På min fråga vad han lever på svarar han:

 - Jag är indier och tillhör en muslimsk familj. Vi har stark sammanhållning och stöttar varandra. Jag har fyra syskon och de har hjälpt mig väldigt mycket på olika sätt. Dessutom har en känd svensk artist givit mig ett ganska stort lån för att jag ska kunna överleva.

 Butt deklarerade 0 kronor i inkomst senaste taxeringsåret. Fyra bolag han hade tidigare har avregistrerats. Ett bolag gick i konkurs.

 På DN Debatt den 24 augusti 2006 skrev nio advokater ett gemensamt inlägg om Butt-målet: Charlotte Bokelund, Stig Centerwall, Hans Fredriksson, Jöran Gundmark, Peter Haglund, Thomas Johansson, Per E Samuelson, Kerstin Sandels och Pelle Svensson.

 De krävde alla att HD ska ge Butt resning.

 Tingsrätts- och hovrättsdomarna mot Billy Butt har orsakat starka reaktioner bland advokater och andra jurister, bland annat för formuleringarna i domskälen.

 Tingsrätten diskuterar Butts utseende i domen:

 "Hans särpräglade utseende är inte precis ägnat åt att väcka sinnesro hos en ensam, ung, säkerligen ganska oerfaren flicka hemma hos honom."

 De nio advokater som nämndes nyss skriver:

 "Detta uttalande från tingsrätten om Butts utseende är oförskämt och otillständigt och visar på domstolens fördomsfulla och nära nog rasistiska inställning mot den tilltalade."

 Och vidare ur tingsrättens dom:

 "Det är sålunda ställt utom rimligt tvivel att flickorna blivit skrämda av Butt till följd av hans lynneskastningar, vilka han för övrigt demonstrerat i rättssalen."

 Advokat Per E Samuelson säger i dag:

 - Det är alldeles tydligt att domarna lider av rasfördomar.

 Hovrätten skriver i sin dom mot Butt att det inte är sannolikt att unga kvinnor frivilligt skulle vilja ha sex med en medelålders man.

 Advokat Elisabeth Massi Fritz har företrätt många brottsoffer och majoriteten har varit kvinnor.

 Hon säger i dag om Butts tionde resningsansökan:

 - Att de kvinnor som var målsägare vid domarna 1993 gång på gång får läsa i tidningar att Butt begär resning innebär att sår rivs upp på nytt. De här kvinnorna kommer ju inte vidare i den mentala processen så länge Butt fortsätter att begära resning. De har ju drabbats av ett trauma och det underlättar inte när de ser att han begär resning på nytt.

 - Men man ska komma i håg att hovrättens dom står fast, denna dom är tydlig. Frågan är om inte detta mål är uttömt nu. HD har ju avvisat hans resningsansökningar nio gånger.

 Billy Butt säger i dag:

 - Jag måste ha resning, jag måste få en ny rättegång, jag kommer aldrig att ge mig. Aldrig.

 - Den där domen har kostat mig 17 år av mitt liv, men det kom en bra sak ur det hela. Jag blev en bättre människa, och det var på sätt och vis värt det. Jag har för länge sen kommit till insikt med mitt moraliska brott men det finns ingen domstol i världen som har befogenhet att döma mig för min dåliga moral.