Ingen förundersökning om SD:s affischer

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Sverigedemokraternas uppmärksammade kampanj i tunnelbanan väckte starka reaktioner.
Foto: Johan Jeppsson
Men JK, som fick in ett stort antal anmälningar, har beslutat att inte inleda en förundersökning.
Foto: Johan Jeppsson

Justitiekanslern har beslutat inte inleda förundersökning mot Sverigedemokraterna efter den uppmärksammade affischeringen på Östermalms t-banestation. 

På en banderoll, som anmälts till JK, stod det: "We have a serious problem with forced begging."

Justitiekanslern, JK, fick ta emot ett stort antal anmälningar som riktats mot affischer och banderoller i Östermalms tunnelbanestation i Stockholm. 

De hade satts upp som ett led i den uppmärksammade kampanj som drivs av sd. 

Nu har justitiekanslern alltså beslutat att förundersökning inte ska inledas, då innehållet inte kan uppfattas som ett tryckfrihetsfribrott, enligt JK.

På ett av anslagen, som sattes upp, fanns en kvinna avbildad som sov utomhus. Intill stod det en text: "Sweden should do better than this!”

Det fanns också separata reklambanderoller uppsatta med texten: "Sorry about the mess here in Sweden" och "we have a serious problem with forced begging."

Många anmälde reklamen

Enligt JK uttryckte flera av de som anmälde reklamkampanjen ilska över innehållet på affischer och banderoller. 

Flera av anmälarna ställde också frågor om vad som är tillåtet – och inte tillåtet – att uttrycka på allmän plats.  

Så här skriver JK på sin hemsida under fredagen:

"Justitiekanslerns bedömning: De uttalanden som görs på anmälda affischer och banderoller innefattar inte något tryckfrihetsbrott."

Så här skriver JK i sitt beslut:

"Det är tveksamt om de uttalanden som finns på affischerna och banderollerna kan anses riktade mot en viss folkgrupp eller grupp av personer i den mening som straffstadgandet kräver. Även om så skulle vara fallet når uttalandena, med beaktande av de yttrandefrihetsrättsliga hänsyn som beskrivits ovan, inte upp till en sådan nivå av missaktning som krävs för att brott ska föreligga."

"Inte något straffbart"

"De aktuella affischerna och banderollerna innefattar således inte något straffbart hets mot folkgrupp. De kan inte heller, såvitt kan bedömas, innefatta något annat tryckfrihetsbrott. Förundersökning ska därför inte inledas."

SL har tidigare tagit beslut om att tillåta Sverigedemokraterna att sätta upp nya affischer och banderoller sedan de tidigare blivit nedrivna och förstörda av meningsmotståndare. Dock får de inte sättas upp på samma plats som tidigare, det vill säga i takbjälkarna, då det föreligger en säkerhetsrisk. Allt enligt SL.


Läs JK:s beslut här.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.