Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ingen förundersökning mot Dan Eliasson

Det blir ingen förundersökning mot Dan Eliasson. Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Det var i september som Ekot och P4 Stockholm avslöjade att rikspolischefen Dan Eliasson under 2015 beslutade att ge ett privat företag åtkomst till hemlig och känslig information från Polismyndighetens personal- och lönesystem. Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES - PELLE T NILSSON

Det blir ingen förundersökning mot rikspolischef Dan Eliasson efter att ett externt företag fick tillgång till polisens personal- och lönesystem eftersom inga uppgifter kom att lämnas ut.

Det har överåklagare Anders Jakobsson nu beslutat.

– Ingen person har lidit skada, säger Jakobsson.

Han konstaterar dock att rikspolischefen bröt mot säkerhetsskyddsförordningen när han fattade beslut om att strunta i kryptering.

Det var i september som Ekot och P4 Stockholm avslöjade att rikspolischefen Dan Eliasson under 2015 beslutade att ge ett privat företag åtkomst till hemlig och känslig information från Polismyndighetens personal- och lönesystem.

"Strider mot säkerhetsskyddsförordningen"

Polisen valde att inte använda sig av Försvarsmaktens kryptosystem.

Enligt SR bröt beslutet mot säkerhetsskyddsförordningen.

Och det konstaterar även överåklagare Anders Jakobsson.

– Rikspolischefen har enligt min uppfattning inte haft rätt att ta det beslutet att man ska ha ett krypteringssystem som inte är godkänt av Försvarsmakten. Det är i strid mot säkerhetsskyddsförordningen, uppger Anders Jakobsson.

Dan Eliassons beslut hann inte orsaka någon skada

Åklagaren har granskat fallet och kommer fram till att förundersökning ändå inte ska inledas mot rikspolischef Dan Eliasson eftersom beslutet inte hann orsaka någon skada.

– Av det material jag som tagit del av framgår att Polismyndigheten inte har sänt eller röjt några hemliga uppgifter eller annan information ur systemet till den externa leverantören. Ingen person har därmed lidit skada, säger överåklagare Anders Jakobsson vid särskilda åklagarkammaren.

Har du hållit förhör med Dan Eliasson?

– Nej, det har inte varit aktuellt eftersom det inte inletts någon förundersökning, svarar Anders Jakobsson.

Expressen har sökt rikspolischefen för en kommentar. Dan Eliasson kommenterade nyligen sitt agerande i fallet för Ekot.

– Vi har inte skickat hemliga uppgifter till någon annan aktör. Vi har hanterat all hemlig information och känslig information på ett sätt som är förenligt med Säkerhetsskyddsförordningen.

"En arbetsrättslig bedömning av de berörda"

Lotta Gustavson, chefsjurist vid polismyndigheten, uppger att man nu ska göra en arbetsrättslig bedömning av ärendet.

– En arbetsrättslig bedömning av dem som berörs av åklagarens beslut kommer nu att göras i sedvanlig ordning, säger Gustavson.