Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

I Göteborg växer var femte barn upp fattig

Foto: Jan Düsing

Nästan var femte barn i Göteborg växer upp i fattigdom.

Det visar Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport.

- Det här är oroväckande siffror och beslutsfattarna måste ta ett grepp om det här. Det går inte att blunda längre, säger Åsa Ekman vid Rädda Barnen i Göteborg.

Det är alarmerande siffror som Rädda Barnens årliga barnfattigdomsrapport visar. 17 891 barn i Göteborg, eller 18,8 procent, lever i familjer som antingen har låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd. Det är en ökning med 1 712 barn i jämförelse med förra rapporten.

- Det är oroväckande att se hur det ökar i princip alla kommuner i Sverige, säger Åsa Ekman.

Inom Rädda Barnen har de bland annat märkt av utvecklingen genom att efterfrågan på läxhjälp okat markant.

- Det är flera skolor som hört av sig till oss trots att det här är något kommunen borde erbjuda, säger Åsa Ekman.

Hon fortsätter:

- Och det ska gälla alla barn, oavsett vilken stadsdel man bor i.

Är det några stadsdelar som sticker ut extra mycket i rapporten, som är mer drabbade än andra?

- Ja, stadsdelar som Bergsjön, Lärjedalen och Gunnared.

Glappet ökar

Det är dessutom väldigt stora kontraster mellan stadsdelarna. Medan 57,7 procent av barnen i Bergsjön lever i fattigdom är siffran i Torslanda endast 2,1 procent. De grupper som är mest utsatta är barn med utländsk bakgrund och barn med ensamstående föräldrar.

- Och vi kan se hur glappet blir större hela tiden. De som har det svårt har fått det ännu svårare och de som har det bra har fått det ännu bättre, säger Åsa Ekman.

- Det kan kanske låta lite med en ökning från 17,2 procent från förra rapporten till 18,8 procent nu men det här är barn vi pratar om. Och det räcker med att det är ett barn som alltid säger att han eller hon inte kan följa med och göra saker för att man inte har råd, och den oro och ångest det barnet måste känna.

"Går inte att blunda längre"

Redan nu har Rädda Barnen en grupp medlemmar som tagit kontakt med de olika stadsdelarna för att se vad de gör åt problemet, ett arbete som ska vara klart till sommaren.

Vad ser ni att kommunen kan göra redan nu för att komma tillrätta med barnfattigdomen i Göteborg?

- Det här är ett arbete som måste göras på flera nivåer. Det handlar om direkt stöd till de här utsatta barnen men även om ett långtidsperspektiv. Ett tidigt barnperspektiv i försörjningsstödet är en sak. Att man tar in barnet redan där och frågar; vad vill du göra men inte kan göra i dag?, säger Åsa Ekman.

Hon ser också gärna att kommunen ser till så att det inte finns några avgifter i skolan, gratis lärarledd läxhjälp till alla, avgiftsfria och meningsfulla fritidsaktiviteter och fler förskolor som har öppet på obekväma tider.

- Det finns mycket att göra som inte är så svårt. Och beslutsfattarna måste verkligen ta ett grepp om det här nu. Det går inte att blunda längre.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!