Utredaren slår tillbaka mot Löfven: ”Håller inte med”

Arbetsmarknadsministern anser att utredningen inte visar balans.
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Centerpartiet har varit drivande i frågan om arbetsrätten.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / MEDIABILD/IBL
Även Liberalerna har tagit strid för att genomföra reformen av Las.
Foto: OLLE SPORRONG
Stefan Löfven (S).
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN
”Jag hyser största respekt för att man kan se olika på detta och någonstans ytterst är det en bedömningsfråga”, säger utredaren Gudmund Toijer.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, och statsminister Stefan Löfven, S, sågar utredningen om arbetsrätten.

De kallar den obalanserad.

Men utredaren Gudmund Toijer håller inte med.

– Följer jag direktiven punkt för punkt är balansen uppnådd, säger han.

Las-utredningen, som öppnar för stora förändringar i arbetsrätten, var Stefan Löfvens tyngsta eftergift i regeringsförhandlingarna med C och L.

Under måndagen släpptes utredningen – och statsministern är kritisk. 

– Vi har bett om en utredning, där står både om turordning, balans mellan parterna och att vi inte ska ha godtyckliga uppsägningar. Sedan får en utredare ett uppdrag och lägger sitt förslag, och nu konstaterar vi, att balansen mellan parterna har man inte lyckats upprätthålla, säger han till Aftonbladet. 

Stefan Löfven menar dock att det inte är januariavtalet som gör att utredningen ser ut som den gör:

– Titta på januariavtalet, det står i och för sig om turodningsreglerna att de ska utökas, men sedan står det också både om att undvika godtyckliga uppsägningar och arbetsgivarens ansvar för omställning och utbildning, och att det ska bibehållas balansen mellan parterna.

Utredarens svar på kritiken

Regeringens utredare Gudmund Toijer slår tillbaka mot kritiken om obalans.

– Jag håller inte med om det. Jag respekterar naturligtvis att man har olika uppfattning i den här frågan, det är i stor utsträckning bedömningsfrågor och det är svårt att hitta objektiva kriterier för hur man ska vikta olika ändringar, säger han.

Utredaren fortsätter:

– Jag har arbetat mig igenom direktiven punkt för punkt, det finns ju fyra huvudpunkter (se faktaruta nedan), och får väl ha den bedömningen att följer jag direktiven på alla fyra punkter så är balansen uppnådd.

Enligt Gudmund Toijer är också förslaget om kompetensutveckling, ”som i första hand går till arbetstagarsidans förmån”, underskattat.

– Jag bedömer att det går ganska långt i och med att det inkluderar alla som har minst sex månaders sammanlagt anställningstid, säger han.

– Sen kanske man inte ska se anställningsförslagen isolerat utan ett fungerande system kräver kanske också att man ser över reglerna om arbetslöshetsförsäkring och utbildningsfrågor, men det har legat utanför mina direktiv.

Eva Nordmark: ”Kraftig slagsida”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är, liksom statsministern, missnöjd. Hon anser att det finns en obalans mellan arbetsgivare och facket, vilket enligt henne strider mot direktivet. 

– Jag ser en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel. Vi kommer att behöva justera de här förslagen, om det är så att vi går vidare med dem. Det beror på om parterna lyckas med sina förhandlingar, säger hon.

Eva Nordmark har också tonat ned betydelsen av utredningen och gjort klart att den mer är att betrakta som ett underlag för de ”hårda förhandlingar” med C och L som enligt henne nu väntar.

Las-frågan hotar regeringen 

Men Liberalernas ledare Nyamko Sabuni avfärdar bestämt Nordmarks kommentarer. 

– Jag beklagar att Eva Nordmark känner sig tvungen att ha den typen av retorik för att tillfredsställa LO. Från vårt perspektiv uppfyller den här utredningen den överenskommelse vi har inom januariavtalet, säger hon. 

Hon understryker också att las-frågan enligt L är färdigförhandlad och att utredningens förslag ska genomföras om inte arbetsmarknadens parter kommer överens.

L vill inte säga vad som händer om regeringen vägrar gå vidare med utredningsförslaget. Det vill inte heller Centerpartiet. Men las-frågan har, enligt flera med insyn, potential att spräcka januarisamarbetet.

LO: ”Ganska dramatiskt”

Samtidigt har Vänsterpartiets avgående partiledare Jonas Sjöstedt hotat med att fälla regeringen om förslagen i utredningen blir verklighet.

– Det är bra att Eva Nordmark är tydlig med att det är en obalanserad utredning som inte lever upp till de direktiv man hade, säger han.

Även LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är kritisk.

– Det här skulle i ett enda slag försämra anställningsskyddet för ungefär 750 000 människor i Sverige. Det är ganska dramatiskt, säger han.

– Vår huvudkritik är att man blir otrygg i sin anställning.

Utredningens förslag i korthet

Turordningsregler

• Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.

• Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför.

• Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.

• Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling

• Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

• Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.

• Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning

• Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras.

• Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar.

• De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar

• De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.

• En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås. 

Liberalerna räknar med att nya förslaget om förändringarna i arbetsrätten genomförs.
V-ledarens skarpa kritik mot Las-utredningen: ”Skapar rättslöshet och godtycke, man slår sönder den trygghet som har byggts upp”.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.