Hur ska ni stoppa våld i skolan?

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Lovisa Velita, 15, Elina Crozzoli Helsing, 16, och Jonathan Wahlberg, 16, har precis börjat första året på Brännkyrka gymnasium. Alla tre har sett mobbning och kränkningar på sina tidigare skolor. Nu vill de veta vad politikerna tänker göra åt saken.
Foto: Axel Öberg

Expressen har under veckan berättat om den nya, hårda skolan där 140000 barn går till skolan med en klump  i magen. Var tionde elev blir slagen och var tjugonde utfryst.  

Så många som 2000 niondeklassare måste uppsöka sjukhus till följd av våld i skolan. Maktlekar, mobbning och utpressning har blivit en del av barnens vardag.  

Nu har eleverna fått nog.  

Expressen lät tre ungdomar ställa politikerna till svars. 

Utibildningsminister Jan Björklund, FP och Ylva Johansson, S, välfärdspolitisk talesperson, svarar.

Vad ska ni göra för att stoppa mobbning våld och kränkningar i skolan?

 Jan Björklund (JB): "Vuxenvärlden måste tidigt och tydligt säga ifrån och visa att mobbning är oacceptabelt. Alliansregeringen genomför just nu den största satsningen mot mobbning någonsin. I den satsningen ingår bland annat att ge lärarna ökade kunskaper om mobbning och jag vill fortsätta denna satsning. Vi har också ökat  lärarnas befogenheter och gett skolorna rätten att flytta på mobbare."

 Ylva Johansson (YJ): "Vi vill ge mer pengar till skolan och  anställa fler lärare så att klasserna blir mindre. De behövs även mer fritidspersonal. Den borgerliga regeringen har prioriterat skattesänkningar vilket gjort att 3000 sagts upp det senaste året."


Hur ska lärarna bli bättre på att hantera elever som skadar sig på grund av våld i skolan? Kan man inte sjukvårdsutbilda lärarna?

 JB: "Nej, lärarna ska undervisa. Elevhälsan har i detta avseende en mycket viktigare roll. I Folkpartiet anser vi att elevhälsan behöver förstärkas och vi behöver fler skolsköterskor och kuratorer i skolorna."

 YJ: "Lärarna måste först och främst bli fler. Det ska också finnas skolsköterskor och skolkuratorer och elevhälsan ska ha fler mottagningstider."


I dag får ofta den som är mobbad flytta på sig. Vad gör ni med mobbaren?

 JB: "Det är fel att den som är mobbad ska flytta på sig. Alliansregeringen har därför gett skolorna rätt att flytta på den  eller de som mobbar. Mobbaren måste samtidigt ges stöd för att komma ur sitt destruktiva beteende."

 YJ: "Är det en som mobbar kan man flytta på mobbaren, men om nästan alla på skolan mobbar en elev kan man inte flytta alla skolans elever. Skolan har ett absolut ansvar att förhindra mobbning genom åtgärder på skolan."


Hur hjälper ni den som råkat illa ut?

 JB: "Till BEO (Barn- och elevombudet) kan man vända sig och få hjälp om man har utsatts för mobbning. BEO kan hjälpa till att kräva kommunen på skadestånd om inte tillräckligt gjorts för att förhindra mobbning. Vi har gett BEO ökade resurser. Vi behöver också satsa mer på elevhälsan.

 YJ: "Inget barn som har råkat illa ut ska bli lämnat ensam. Man ska få fullt stöd av skolan och elevhälsan, få prata om vad som hänt. Man måste lyssna på eleven som drabbats -  samtidigt som det är skolan som ska ta det fulla ansvaret. För att lyckas med detta krävs att man satsar mer pengar på skolan och inte fortsätter med skattesänkningar som den borgerliga regeringen gör."


Många lärare låtsas att de inte ser vad som händer, hur ska de bli bättre på att reagera?

 JB: "Lärarna måste våga visa civilkurage och de behöver känna stöd från sina chefer, såväl från skolledning som politiker. I den stora satsningen som vi nu genomför ingår bland annat högskolekurser för lärare  i hur man upptäcker och förebygger mobbning. Vi har också gett skolverket i uppdrag att sprida information om bra  metoder för att förebygga mobbning.

 YJ: "Jag tror inte det finns många lärare som medvetet struntar i att barn far illa, men det finns säkert lärare som inte ser, eller inte vågar eller orkar ta tag i det. Då måste det till fler lärare och andra vuxna så att de orkar och vågar ingripa direkt och de måste ha bra träning och utbildning i hur man ska ingripa.

FAKTA

På varje skola borde det finnas ett antimobbingteam som syns och hörs. Det är svårt för läraren att hantera den typen av frågor själv. Youb1 Bra att ni skriver och ber vuxna vara vakna, inte säga 'nej det finns ingen mobbning'. De måste lyssna när de ser att barnen inte mår bra.Mvh anonym Jag vet hur många barn känner sig. I tio år gick jag till mitt helvete.Dag in och dag ut fick jag lyssna på hur fet och äcklig jag var. Jag blev knivskuren utan att någon lärare gjorde något. Att gå med brutna revben var inget ovanligt. Även om mina föräldrar visste att jag var mobbad och försökte hjälpa mig, så började jag hålla allt inom mig. Det var inte förrän förra året jag fick frid, då dömdes min gamla skola för att inte ha gjort något åt min situation. Jag fick inget skadestånd, men jag fick upprättelse. Min barndom blev förstörd och jag vill uppmana föräldrar att anmäla skolorna, förhoppningsvis hjälper det kommande elever att få ett bättre liv.Sarah Fors

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.