Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Skola måste ersätta student – utbildningen var för dålig

Mälardalens högskola. Foto: HÅKAN WIKSTRÖM

En amerikansk student menade att utbildningen inte höll tillräcklig kvalité – och krävde tillbaka pengar för sin studieavgift.

I dag föll Högsta Domstolens dom – som ger henne rätt mot Mälardalens högskola, skriver VLT.

Den amerikanska studenten Connie Askenbäck studerade för en kandidatutbildning i matematik vid Mälardalens högskola – men var inte nöjd med kvalitén på utbildningen.

Hon valde därtill att stämma högskolan för att få tillbaka studieavgiften på 170 812 kronor, då hon ansåg att ett avtalsbrott begåtts, och i juni 2016 dömde Västmanlands tingsrätt till hennes fördel – vilket Västmanlands tidning berättade om. 

Högskolan skulle dessutom stå för Askenbäcks rättegångskostnader på 63 000 kronor.

Domen överklagades till Hovrätten

I april 2017 valde Mälardalens högskola att överklaga domen till Svea hovrätt, eftersom de ansåg att statliga myndigheter inte har rätt att betala tillbaka avgifter.

Men Svea hovrätt gick på tingsrättens linje, och gav Askenbäck rätt till återbetalningen.

Beslutet motiverades med att utbildningen inte levt upp till de krav på kvalitet som högskolelagen kräver. Hovrätten beslutade däremot att studenten endast var berättigad halva studieavgiften på totalt 85 000 kronor, då hon haft "viss nytta" av utbildningen.

Högsta domstolen ger student rätt

Domen överklagades på nytt, till Högsta domstolen som nu alltså ger Askenbäck rätt i tvisten.

Mälardalens högskola förpliktas till att betala Connie Askenbäck 114 000 kronor jämte ränta, från den 25 maj 2015.

Högskolan ska dessutom ersätta Askenbäck för rättegångskostnader på 41 360 kronor jämte ränta, från dagen för domen.

"Connie Askenbäck anses ha rätt till ett avdrag på den studieavgift som hon har erlagt. Hon har begärt att hela studieavgiften ska återbetalas. Ett bifall till Connie Askenbäcks talan förutsätter att den utbildning som hon genomgått och tillgodogjort sig ska anses vara helt utan värde. Den bevisning som hon har åberopat för inte så långt. Det råder dock inte någon tvekan om att det har funnits betydande kvalitetsbrister i utbildningen som krävt omfattande åtgärder för att rättas till. Mot denna bakgrund bör avdraget skäligen bestämmas till två tredjedelar av den erlagda studieavgiften eller avrundat till 114 000 kr. Hovrättens domslut ska alltså ändras i enlighet därmed", skriver Högsta domstolen i sin dom.

Fanns inte stolar till alla studenter

Det var för snart fyra år sedan som den amerikanska studenten Connie Askenbäck hoppade av den treåriga utbildningen "Analytical finance" på Mälardalens högskola. 

Studenten har berättat att undervisningen successivt försämrades, att lärarna varken kunde tala svenska eller engelska och att det under perioder inte ens fanns stolar som räckte till alla studenter.

Även Universitetskanslerämbetet har tidigare riktat kritik mot utbildningen för bristande kvalitet.

Från och med hösten 2011 omfattar avgiftsfriheten för utbildning vid universitet och högskolor i Sverige endast studenter från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområden eller från Schweiz.

Då Askenbäck inte hade rätt till en avgiftsfri utbildning betalade hon därför en studieavgift på 55 000 kronor per termin.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!