Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Högskoleprovet 2018 – facit och resultat här

Foto: TT NYHETSBYRÅN

I dag har tusentals gjort högskoleprovet 2018 – och många har fått tänka flera varv för att klara de kluriga frågorna.

Men här kommer resultat och facit från höstens orddel på provet – testa om du kan!

I faktarutan längst ned hittar du svaren på frågorna.
Vill du inte bara prova höstens orddel, utan även vårens, finns den här.

Högskoleprovet 2018 – här är orddelen: 

Moralisera

A ta ställning för något

B uppmuntra

C följa regler

D godkänna

E predika rätt och fel

 

Okular

A stativ

B lins

C platta

D lock

E kapsel

 

På måfå

A oaktsamt

B vanemässigt

C fumligt

D slumpmässigt

E tankspritt

 

Mausoleum

A gravbyggnad

B kyrkoarkiv

C slottsruin

D pelargång

E vapenförråd

 

Inskränkt

A fokuserad

B utesluten

C begränsad

D ihopslagen

E invecklad

 

Skenrättegång

A utdragen rättegång

B rättegång utan domare

C direktsänd rättegång

D rättegång avgjord på förhand

E snabb rättegång

 

Vara under uppsegling

A närma sig

B vara bevakad

C vänta på sin tur

D vara på sin vakt

E lära sig

 

Signum

A framtoning

B klartecken

C särmärke

D föreskrift

E täcknamn

 

Avart

A orättvis kritik

B falskt rykte

C tung börda

D snabbt slut

E sämre variant

 

Enahanda

A ensam

B enväldig

C enig

D enformig

E enkel

 

Febril

A lugn

B envis

C målinriktad

D konstig

E hektisk

 

Metabolism

A blodcirkulation

B vitaminbrist

C immunförsvar

D ämnesomsättning

E livsduglighet

 

Puritan

A filosof

B enstöring

C renlevnadsmänniska

D bedragare

E överstepräst

 

Försumma

A lista ut

B missunna

C sammanfatta

D strunta i

E avlägsna

 

Dubier

A glädjeämnen

B tvivel

C rikedomar

D sorger

E förhoppningar

 

Blott

A endast

B nästan

C öppet

D svagt

E enkelt

 

Uppsjö

A positiv trend

B motstånd

C stor mängd

D variation

E oväntad ökning

 

Kurant

A glad

B kraftig

C syrlig

D kvicktänkt

E frisk

 

Inkonsekvens

A tveksamhet

B självmotsägelse

C taktlöshet

D missförhållande

E inblandning

 

Kokettera

A göra sig intressant

B skämma ut sig

C umgås förtroligt

D ta hand om sig

E göra upp planer

 

Facit och resultat till ordelen på Högskoleprovet 2018:

1: E 

2: B 

3: D

4: A 

5: C 

6: D 

7: A 

8: C 

9: E 

10: D

11: E

12: D

13: C

14: D

15: B

16: A

17: C

18: E

19: B

20: A