Hjärtsjuka äldre får billigare och sämre läkemedel än yngre

En stroke var tjugonde minut.
Foto: © Photo Tomas Sodergren / © Foto Tomas Södergren +46 70 020 9150 tomas@sod

Äldre med hjärtflimmer får sämre behandling och äldre och billigare läkemedel än yngre. Det visar en ny studie som SPF Seniorerna låtit göra.  

Ren åldersdiskriminering, anser organisationens sakkunnige Thony Björk.

– Äldre får inte den effektivaste behandlingen, vilket kan innebära en ökad risk att drabbas av stroke och dö, säger han.

Åldersdiskriminering, ålderism, är förbjudet enligt svensk lag. För sju år sedan utvidgades skyddet från arbete och utbildning till fler områden, exempelvis hälso- och sjukvård. 

Ålder ska inte få vara avgörande i vem som får tillgång till viss vård och behandling. Det är också något som Socialstyrelsen lyfter fram i sina nationella riktlinjer för hur vården ska prioritera. Trots detta har äldre sämre tillgång till nya och effektiva läkemedel. 

– Ju äldre man blir, desto mindre är sannolikheten att man ska få tillgång till nya och effektiva läkemedel, säger Thony Björk, läkemedelssakkunnig hos SPF Seniorerna. 

Åldersdiskrimineringen gäller bland annat blodtryckssänkande ACE-hämmare. Det är basbehandling vid hjärtsvikt som både förbättrar livskvaliteten och förlänger livet. Mer än två av tre hjärtsviktspatienter under 64 år får ACE-hämmare, jämfört med omkring hälften av dem som är 75 eller äldre. 

Äldre män med spridd prostatacancer får mer sällan nya och effektiva cancermediciner, så kallade novel antiandrogens, som förlänger livet. Nästan var tredje man under 70 år, men mindre än var tionde över 80 år får de nya medlen, enligt en studie från 2018. 

– Livet är inte mindre värdefullt för att man fyllt 80 år. Vi vill lyfta fakta. Vi måste våga prata öppet om att vi inte har en jämlik vård och behandling, säger Thony Björk. 

Får onödig medicin som inte skyddar mot stroke 

Nu har organisationen studerat behandlingen av förmaksflimmer. Omkring 300 000 svenskar är drabbade. Sjukdomen ökar risken för proppar och stroke och är vanligare ju äldre man blir. 

Den gamla standardbehandlingen vid förmaksflimmer är blodförtunnande warfarin, som är effektiv men lite mer komplicerad eftersom den kräver tät provtagning. De senaste åren har det kommit flera nya blodförtunnande mediciner, så kallade NOAK - nya orala antikoagulantia. De skyddar mot stroke minst lika bra som warfarin men är mycket enklare använda. 

– De nya medicinerna är enklare att dosera, man slipper gå på så många kontroller. Men de har högre pris, säger Thony Björk. 

Ibland ges också acetylsalicylsyra, exempelvis Trombyl eller Aspirin. Men de medicinerna skyddar dåligt mot proppar och stroke. Socialstyrelsen avråder därför från acetylsalicylsyra, ASA, vid förmaksflimmer, det är onödig och irrationell behandling.

SPF Seniorernas nya studie visar att mer än var femte patient med förmaksflimmer som är över 80 år fick sådan irrationell behandling med ASA, dubbelt så ofta som äldre mellan 65 och 79 år.

Skiljer sig beroende på var man bor 

Yngre med hjärtflimmer får oftare de nyaste blodförtunnande medicinerna. Enligt SPF Seniorernas studie fick 58 procent av patienterna mellan 65 och 79 år de nya NOAK-läkemedlen, men endast 46 procent av flimmerpatienterna som var 80 år eller äldre.

– De äldsta får oftare felaktig behandling och får i lägre grad de nyaste läkemedlen. De utsätts därför för större risker att drabbas av stroke, med den mänskliga katastrof det kan innebära, säger Thony Björk.

Behandlingen skiljer sig också åt mellan regionerna på ett sätt som inte är rationellt, enligt Thony Björk. I Västmanland var åldersfördelningen när det gäller de nya medicinerna som mest jämlik, medan Jönköping och Västernorrland hade störst åldersskillnad. 

– Det finns inga skäl till att man inte ska ha samma effektiva behandling oavsett hur gammal man är eller var man bor, säger Thony Björk. 

Så behandlas äldre med hjärtflimmer i din region

Andelen patienter 65-79 år respektive 80+ som behandlas med NOAK vid diagnosen förmaksflimmer. 

Region/ålder 65-79 år 80+

Jönköping 52 % 37 %

Västernorrland 45 % 32 %

Gävleborg 50 % 37 %

Skåne 59 % 44 %

Kalmar 52 % 39 %

Örebro 61 % 47 %

Östergötland 51 % 39 %

Värmland 64 % 50 %

Stockholm 57 % 45 %

Blekinge 57 % 45 %

Västerbotten 54 % 43 %

Södermanland 59 % 47 %

Västra Götaland 59 % 48 %

Norrbotten 46 % 37 %

Uppsala 65 % 54 %

Halland 73 % 60 %

Kronoberg 58 % 48 %

Dalarna 66 % 56 %

Jämtland 55 % 46 %

Gotland 52 % 44 %

Västmanland 72 % 64 %


Källa: SPF Seniorerna


SE MER: Åsas stroke missades på akuten:

"Jag är arg på sjukvården. Jag tror stroken missades för jag var så ung".

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.