Hitlers hemliga plan att utrota Nordamerikas judar

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Adolf Hitler övade ofta in sitt fysiska utspel för att kunna fängsla sina åhörare.
Foto: Heinrich Hoffman, Hitlers ”hovfotograf”

En tidigare okänd bok ägd av Adolf Hitler sägs avslöja diktatorns planer på att utrota den judiska befolkningen i USA och Kanada.

Planen – en fortsättning på det som kallades för ”den slutgiltiga lösningen av judefrågan” – skulle ha verkställts om Nazityskland gick segrande ur andra världskriget. 

Stat för stat, provins för provins, stad för stad innehåller boken uppgifter om hur stor del av befolkningen som var judar.

Boken har varit helt okänd bland forskare och historiker fram till i somras då dess existens blev känd på sociala medier. 

Då tillhörde det 137-sidiga verket en handlare med inriktning på judendomen och judisk historia. 

Det som gör boken unik är dess bokägarmärke på insidan av omslaget med trycket ”EX LIBRIS ADOLF HITLER”. Märket pryddes också av en stiliserad örn och ett hakkors. 

Man tror att en amerikansk soldat tog boken som ett minne efter att ha plundrat Hitlers pompösa semesterhem och högkvarter Berghof i Berchtesgaden i tyska Bayern vid krigsslutet 1945. 

En tidigare okänd bok ägd av Adolf Hitler sägs avslöja diktatorns planer på att utrota den judiska befolkningen i USA och Kanada.

Hitlers hemliga bok

Bokens titel lyder med tidstypisk tysk vurm för noggrannhet ”Statistik, Presse und Organisationen des Judentums in den Vereinigten Staaten und Kanada”. 

Bakom den långa och krångliga titeln avslöjas nazisternas krav på organisation och metodik i industriell skala för att utplåna Nordamerikas judar. 

Verket var en beställning av nazisterna och sammanställdes 1944 av språkforskaren Heinz Kloss. Den var hemlig och inte avsedd för vidare spridning.

Sida för sida innehåller boken statistiska uppgifter om hur många judar som bor i de olika staterna, provinserna och städerna i USA och Kanada. 

Den redogör också för hur stora andelar av befolkningen som är judar och deras nationella eller etniska bakgrund.  

Adolf Hitlers personliga exemplar av boken om den judiska befolkningen i Nordamerika.
Foto: Library and Archives in Canada (LAC)

Här finns också de olika judiska organisationerna och när de grundades. 

Heinz Kloss arbetade ofta på uppdrag av den nazistiska regimen och hade själv bott i USA åren 1936-1937.

En teori är att han under den här tiden knöt kontakter med personer och organisationer som delade Tredje rikets idéer.

Amerikanska nazistsympatisörer

Nazism och antisemitism var inga okända företeelser under tiden före anfallet mot Pearl Harbor i Hawaii i december 1941, och Kloss behövde knappast anstränga sig för att rekrytera uppgiftslämnare.

I mitten av 1920-talet hade rasistiska Ku Klux Klan runt fyra miljoner medlemmar. 

De nazistvänliga organisationerna The German American Bund och Friends of New Germany, med invandrade tyskar och tyskättlingar, samlade stora skaror i Amerika. 

I februari 1939 deltog 20 000 medlemmar i den förra organisationen i en massdemonstration i Madison Square Garden, där man gick till angrepp med antisemitisk retorik mot den sittande presidenten Franklin D Roosevelt som här kallades ”Frank D Rosenfeld” och det ekonomiska programmet New Deal som fick heta ”Jew Deal”.

När bokens existens blev känd för Library and Archives in Canada (LAC), en sorts motsvarighet till vårt eget riksarkiv och kungliga bibliotek, beslöt man att lägga ett bud på boken.

Priset bestämdes till cirka 40 000 kronor varav olika donatorer stod för 80 procent av kostnaden.

Bokens kartläggning skulle ligga till grund för ännu en Förintelse i USA och Kanada om Nazityskland vann kriget.
Foto: Library and Archives in Canada (LAC)

Känsligt köpa nazistföremål

Att köpa föremål med anknytning till nazisterna och Tredje riket är inte okontroversiellt. Många känner både avsky och förfäran inför kommersen. Det gäller inte minst överlevare från Förintelsen och anhöriga. 

United States Holocaust Memorial Museum till exempel vägrar att befatta sig med objekt som tillhört nazister.

Men för kanadensiska LAC så var det här en sådan viktig pusselbit i nationens historia att man fullföljde köpet. 

Boken kändes dessutom särskilt viktig i dag, resonerade man, då många förnekar Förintelsens existens eller spelar ner den och antisemitism blir allt vanligare. 

LAC fick även stöd av Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies, vars chef Avi  Benlolo tyckte att det var bättre att boken hamnade hos en myndighet där den kunde studeras av forskare än att den hamnade hos nynazistiska grupper.

– Vi kände inte till den här biten av historien och nu gör vi det därför att biblioteket köpte den, säger Avi Benlolo till CNC News.

Enligt LAC:s intendent Michael Kent tvekade man aldrig att förvärva boken.

– Trots att det i allra högsta grad är ett kusligt objekt så var beslutet att köpa den enkelt mot bakgrund av vårt uppdrag, säger han.

Hitler gillade vilda västern-böcker

I dag är boken digitaliserad och finns tillgänglig på Internet för den som vill studera den närmare.

Boken färdigställdes som sagt 1944 och då var Adolf Hitler och Nazityskland redan på defensiven. Man hade gått på flera tunga nederlag. I början av februari 1943 tvingades generalen och fältmarskalken Friedrich Paulus erkänna sig besegrad under slaget vid Stalingrad. Då vände krigslyckan definitivt för tyskarna. 

Egentligen kan Adolf Hitlers tankar på att förgöra Nordamerikas judar kännas lite främmande.

Hitler var en stor beundrare av Amerika. I sin ungdom hängav han sig åt tyske författaren Karl Mays äventyrsböcker i vilda västern-miljö. 

Särskilt lockande var berättelserna om nybyggarna som fördrev den amerikanska ursprungsbefolkningen.

1928 skrev Hitler uppskattande om hur de vita nybyggarna ”sköt ihjäl miljoner rödskinn till bara ett fåtal hundra tusen”.

Enligt forskarna så var det Amerika han hade i tankarna när han pratade om Lebensraum, det livsrum som den tyska ariska rasen - ”herrefolket” – skulle bereda sig i östra Europa och Sovjetunionen genom att fördriva slaverna.

Några dagar efter japanernas angrepp på den amerikanska marinbasen Pearl Harbor den 7 december 1941, förklarade Adolf Hitler krig mot USA. 

Några strider utkämpades aldrig på den nordamerikanska kontinenten. 

Nazistsympatisörerna i USA tystnade också efter den tyska krigsförklaringen. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.