Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Sverige inför utökade ID-kontroller 4 januari

Morgan Johansson, S. Foto: Pelle T Nilsson
Jonas Sjöstedt, V. Foto: Anna-Karin Nilsson
Beatrice Ask, M. Foto: Anna-Karin Nilsson
Poliskontroll. Foto: Tomas LePrince

Riksdagen antog lagen som ger regeringen rätt att införa id-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige under tre år. Röstsiffrorna blev 175 för och 39 mot.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna röstade för lagen. Centerpartiet och Vänsterpartiet och Miljöpartiets Rasmus Ling röstade emot medan Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod.

– Det är en svart dag i svensk politik, säger Rasmus Ling efter röstningen.

Några av regeringens beslut de senaste två månaderna:

5 november: En särskild utredare får i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända.

12 november: Föreslår ökade utgifter med 11 miljarder kronor, merparten som stöd till kommunerna och det civila samhället.

12 november: Beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns.

19 november: Gränskontrollen vid inre gräns förlängs från 22 november till 11 december.

26 november: Föreslår införa en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning.

8 december: Regeringen tvingas till en helomvändning och överger idén att kunna stänga Öresundsbron, men överger inte tanken.

10 december: Beslutar om förlängd gränskontroll vid inre gräns från 12 december till 20 december.

17 december: Den nya lagen som ger regeringen befogenhet att i vissa fall vidta åtgärder för att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet behandlas i riksdagen. Regeringen ska "vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet" få utfärda föreskrifter om id-kontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Lagen träder i kraft den 21 december och föreskrifter utfärdas som innebär att id-kontrollerna startar den 4 januari. Lagen upphör att gälla 21 december 2018.

Under torsdagen fattade riksdagen beslut om utökade ID-kontroller på tåg, buss och fartyg som kommer från utlandet. Förslaget syftar till att ytterligare minska antalet asylsökande i Sverige.

Efter regeringens skärpta asylpolitik har antalet asylsökande minskat jämfört med hösten. Den senaste veckan har drygt 3000 personer sökt asyl i Sverige.

Lagen träder i kraft den 21 december och föreskrifter utfärdas som innebär att id-kontrollerna startar den 4 januari. Föreskrifterna får bara gälla i sex månader. Sedan kan regeringen förlänga dem efter två veckor.

Röstsiffrorna blev 175 för och 39 mot.

Bara Miljöpartiets Rasmus Ling, som tidigare sagt att han ska rösta emot förslaget, röstade emot lagen om id-kontroller. Ling avstod senare att rösta avseende om lagen skulle gälla i tre år. Karin Svensson Smith som varit kritisk mot lagen röstade ja. Carl Schlyter, även han en kritiker inom MP, avstod att rösta.

I Socialdemokraterna var det bara Sara Karlsson som röstade emot lagen. Hon avstod även i frågan om tiden.

Morgan Johansson: De spelar teater

De tre borgerliga partierna röstar dock för införandet av id-kontroller men med ett annat förslag som innebär att lagen bara ska gälla i sex månader och inte i tre år som regeringens förslag innebär. Förslaget från M, L och KD innebär också att id-kontrollerna bara skulle gälla en månad i taget och att regeringen därefter skulle behöva besluta om nya föreskrifter för varje ny månad.

Beskedet fick justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, S, att beskylla de borgerliga partierna för att "spela teater".

– Vi fick ett klart besked från moderater, kristdemokrater och liberaler kvällen före vi la propositionen. Då lämnade de klartecken till propositionen. I samtalen vi hade lyfte de aldrig frågan om lagens giltighetstid, säger Morgan Johansson.

Om risken för dominoeffekt säger migrationsministern.

– Vi får väl se hur danskarna agerar. I grunden måste alla länder ha enligt Schengen-regelverket det man kallar för inre utlänningskontroll.

Beatrice Ask backar beslutet

Moderaternas rättspolitiska talesperson Beatrice Ask, M, sa innan att hon kommer att backa upp förslaget men påpekade flera gånger hur hastigt regeringen tagit fram förslaget.

– Så här får det inte gå till, säger hon.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt kommer ut för att prata med Expressen under debatten. Han är upprörd och starkt kritisk till regeringens agerande.

– Hela syftet är att förhindra människor från att komma till Sverige för att söka asyl, säger Sjöstedt och fortsätter:

– Vi tycker att vi är förpliktigade vid att hålla fast vid asylrätten för att kunna se om människor behöver skydd, säger han och betonar att antalet flyktingar sjunkit kraftigt de senaste veckorna.

Sjöstedt varnar för ökad flyktingsmuggling och menar att Sveriges beslut kan få en dominoeffekt i övriga Europa.

– Danmark kommer att följa efter snabbt, kanske fler länder. Vi får en kedjereaktion som stänger möjligheten för flyktingar att söka skydd.

Men regeringen menar att situationen är ohållbar, till exempel för många kommuner. Håller du inte med om det?

– Det är en alarmistiskt bild. Det finns stora utmaningar, det finns de som gör stora ansträngningar men också de som inte gjort nästan någonting. Det handlar om organisering och rättvis fördelning, säger han.

Johan Hedin, C, stöder Sjöstedt

Sjöstedt får också stöd av Johan Hedin, C, rättspolitisk talesperson.

– Ens hem kanske har blivit bombat då säger regeringen att nä ni måste in i de här spillrorna för att leta efter era legitimationer, säger han under debatten.

Regeringen väntas få igenom sitt förslag med stöd från M, KD, L och SD. Vänsterpartiet och Centerpartiet kommer att rösta mot. Men även i regeringen finns en splittring i Miljöpartiet.

Flera ledamöter har sagt att man kommer att rösta nej, bland andra Karin Svensson Smith och Carl Schlyter.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!