Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hemliga sällskapen – där inga kvinnor är välkomna

Riddarsalen i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm påminner på många sätt om en kyrka.
Foto: Mats Gärdfors/Svenska Frimurare Orden
Ingmar Börjesson är sigillbevarare och kansler på svenska Frimurareorden - och därmed administrativ chef.
Foto: Nicole Fältlöv-Amiri

Sverige har flest hemliga sällskap per invånare i Europa.

Och de absolut flesta är enbart för män. 

Under kungens beskydd och med högt uppsatta politiker som medlemmar fortsätter sällskapen att locka män – även i spåren av #Metoo-rörelsen.

– Vi tvingar ingen att gå med i klubben. De som söker får acceptera de regler vi har, säger Anders Björck, ordförande i exklusiva herrklubben Sällskapet, och tidigare försvarsminister. 

Riddarsalen i Bååtska palatset på Blasieholmen i Stockholm ser ut som en kyrka, med sina pelare, sitt altare och sina rosettfönster. 

Men salen står också för mycket klassisk symbolik kopplad till slutna sällskap för män. Troner, riddarskyltar, de många symbolerna.

Försöker man föreställa sig ett slutet sällskap är det lätt att tänka sig just det här rummet. Alternativt ett inrökt rum med stora fåtöljer och kungaporträtt på väggarna. Ett sådant rum finns så klart också, här i Frimurareordens stamhus, uppkallat efter Sveriges nuvarande kung, Carl XVI Gustaf.

Endast inbjudna får se rummen, utöver medlemmarna. Lokalerna utstrålar gammal makt. Hissen i huset är till exempel byggd efter hur lång kung Gustav V var när han bar hatt.

Ingmar Börjesson, sigillbevarare och kansler, i riddarsalen i Bååtska palaset.
Foto: Nicole Fältlöv-Amiri

Men frågan är vad sällskapen egentligen fyller för roll i dag.

– Vi är ingen maktfaktor i dag. Vi erbjuder personlig utveckling för våra medlemmar, säger Ingmar Börjesson, som visar oss runt.

Han är sigillbevarare och kansler på svenska Frimurareorden - och därmed administrativ chef. Han är också riddare, "av sann vänskap", och innehar grad elva i orden, den högsta graden i Sverige.

Vi ska återkomma till honom.

#Metoo

Hösten 2017 i Sverige har präglats av #Metoo-rörelsen. Strukturer och erfarenheter lyftes under hösten fram av miljontals kvinnor världen över, och den kollektiva kraften blev stark. 

Vittnesmålen, uppropen och konsekvenserna av dem har under en lång tid präglat debatten och nyheterna.

Annie Lööf, Centerledaren, beskrev exempelvis #Metoo som en revolution för jämställdhet, och jämförde uppropen med när kvinnor fick rösträtt.

– Jag tror att det här kommer att ha en bestående förändringskraft, sa hon.

Annie Lööf har beskrivit #metoo-upproret som en revolution för jämställdhet.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Från flera håll har röster höjts om att män behöver förändras, att mansrollen behöver diskuteras.

Men har detta påverkat slutna manliga sällskap, som stått till synes orörliga i flera hundra år? Herrklubbarna, ordenssällskapen och studentordnarna?

Sverige unikt i Europa

Sverige har många slutna sällskap, och så har det varit i många hundra år.

Sverige är rentav det land i Europa som har flest slutna sällskap per invånare, enligt Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Det finns ordenssällskap på gymnasienivå på vissa orter. Sedan tar studentordnarna vid, framför allt i studentstäder med äldre anor.

Framför allt där kan det finnas en förminskande syn på kvinnor, enligt Andreas Önnerfors.

– De ordnarna kan bli riktigt unkna. När jag var aktiv i Lund i slutet av 90-talet fanns det en order, Hincus Medicus för manliga medicinarstudenter, som hyrde in strippor och så, säger han.

Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, menar att Sverige har flest slutna sällskap per invånare i Europa.
Foto: Göteborgs universitet

Utöver det finns stora och små ordenssällskap med olika inriktningar, inte sällan med en kristen grund. Dessutom finns herrklubbarna, som skippar ritualerna och fokuserar mer på umgänget.

– Jag tror att kvinnosynen i allmänhet är gammaldags, men gammaldags hederlig. Med en syn på en slags positiv patriark, säger Andreas Önnerfors.

Oavsett vilken typ av slutna sällskap det rör sig om är de absolut flesta ursprungligen avsedda för just män.

– I många sydeuropeiska länder finns det exempelvis kvinnliga frimurarordnar, kvinnliga loger och även könsblandade ordnar. Men det är inte aktuellt i Sverige, säger Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria.

Han är själv medlem i just Frimurareorden. Och han är en av få svenska akademiker som studerat hemliga, eller slutna, sällskap.

För att svara på frågan varför svenska män tycks ha ett sådant behov av slutna manliga sällskap tar han hjälp av en tysk som var i landet på 1800-talet, Ernst Moritz Arndt.

– Han tänkte att det hade med klimatet att göra. Eftersom det är så kallt på vintern och sommaren är så kort så ville svensken skapa sig en anledning till att träffas, genom att göra det i den här organiserade formen, säger Andreas Önnerfors.

Frimurarna

Ordenssällskapet som Andreas Önnerfors själv är medlem i, Frimurarorden, är det kanske mest kända exemplet på ett slutet sällskap, enbart för män. 

Med cirka 14 000 aktiva medlemmar i Sverige är orden i dag större än någonsin. Kända medlemmar är bland andra Lasse Berghagen och Hasse Aro.

Lasse Berghagen är en av Frimurarordens mest kända medlemmar.
Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Numera går det att ansöka om medlemskap via ordens hemsida. Men det vanligaste sättet att bli medlem är fortfarande att två medlemmar, så kallade faddrar, föreslår en.

Orden är också betydligt mer öppen med sin verksamhet nu, med egen hemsida och medlemstidning. I senaste numret hittar vi bland annat resereportage från Rom, en bokrecension av Dan Browns senaste och en artikel med rubriken "Martin Luther - vem var han?". 

Passare och vinkelhake är en vanligt förekommande frimurarsymbol. Intill ett svärd.
Foto: Nicole Fältlöv-Amiri

Men också inblickar i verksamheten. Medelåldern ser ut att vara hög bland medlemmarna.

– Det som är hemligt i dag är våra ritualer, alltså hur medlemmarna får del av innehållet i vår verksamhet som ska leda till en personlig utveckling, säger Ingmar Börjesson.

Avger tysthetslöfte

Vid invigningsceremonin avger varje medlem ett tysthetslöfte. Men uppgifter från avhoppare och forskare återkommer ofta i rapporteringen.

Likkistor, dödsskallar och benknotor nämns.

– Vi varken bekräftar eller dementerar någonting. Det leder bara till fler frågor, säger Ingmar Börjesson och kliver in i Oscarssalen.

Oscarssalen i Bååtska palatset.
Foto: Mats Gärdfors/Svenska Frimurare Orden

På väggarna där hänger porträtt av kungligheter som har varit stormästare, högst i rang, däribland Gustav V och Oscar II. Men inget porträtt av den nuvarande kungen, Carl XVI Gustaf.

1997 valde han att inte ta över prins Bertils roll som stormästare, och bröt därmed en månghundraårig tradition. I stället leds orden nuförtiden av en "världslig" stormästare, som det står på Frimurarordens hemsida. 

Sedan 2012 innehas rollen av juristen Anders Strömberg.

Men kung Carl Gustaf är fortfarande ordens "höge beskyddare". Samma roll har han också för bland annat herrklubben Sällskapet och ordenssällskapet Par Bricole.

– Vi håller honom informerad. Men han har ingen aktiv roll i dag, säger Ingmar Börjesson om kungen och Frimurarorden.

Kung Carl Gustaf. I bakgrunden drottning Silvia.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

I rummet intill, mellan Oscarssalen och Johannessalen, står en byst av Arvid Lindman. Han var statsminister under två perioder och partiledare för Allmänna Valmansförbundet, föregångare till Moderaterna.

Lindman hade också samma roll som Ingmar Börjesson i Frimurarorden under tio år, sigillbevarare och kansler. Mellan 1928 och 1930 var han samtidigt statsminister. 

Frimurarorden hade då tydliga och täta kopplingar till både kungamakten och den politiska makten.

– Den här kopplingen mellan frimureri och statsmakten har framför allt varit väldigt tydlig i de nordeuropeiska länderna. I Sydeuropa har frimureriet varit en mer progressiv kraft, säger Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

En byst av Arvid Lindman, tidigare svensk statsminister, står uppställd i Bååtska palatset.
Foto: Filip Johansson

Kungens beslut att inte bli stormästare 1997 menar han var en viktig markering för frimureriets minskade inflytande.

– Redan när monarkin fick ett minskat politiskt inflytande i 1973 års regeringsform fick också frimureriet en minskad politisk betydelse. Och när nuvarande kungen inte gick med i frimurarna försvann den kungliga inblandning som funnits sedan orden grundades.

Framstående politiker medlemmar

Men även nuförtiden är framstående politiker med i slutna sällskap. År 2007 uppmärksammades i Metro att dåvarande migrationsministern Tobias Billström, M, var medlem i Frimurarorden. 

Senare samma år avslöjade Aftonbladet att Sven Otto Littorin, M, dåvarande arbetsmarknadsminister, var medlem i herrklubben Sällskapet. 

Rubriken: "Kvinnor, nej tack! Ministern medlem i elitens maktklubb – som bara är för män".

2007 avslöjade Aftonbladet att Sven Otto Littorin, M, dåvarande arbetsmarknadsminister, var medlem i herrklubben Sällskapet.
Foto: JAN DÜSING

Förra året, 2016, granskade Västerbottens-Kuriren Frimurarorden i en stor granskningsserie. De visade att flera tunga och inflytelserika politiker var medlemmar.

– Frimureriet påverkar politiken i Umeå, sa en politiker, som själv inte var medlem, enligt tidningen.

Lokala politiker, båda anonyma och med namn, berättade om täta band mellan frimurarna, även över blockgränsen. 

– Jag upplever den här manliga jargongen väldigt tydligt, det är "handskaksavtal" och täta band, sa en högt uppsatt politiker enligt Västerbottens-Kuriren.

Docent Andreas Önnerfors pekar på att det demokratiska problemet kan vara stort i mindre städer.

– Det finns en risk att folk som hamnar i samma ordenssällskap favoriserar varandra i politiken.

Sällskapet

En central gestalt i slutna herrsällskap är Anders Björck, moderat, tidigare riksdagsledamot i 33 år samt försvarsminister i början av 1990-talet.

Anders Björck, ordförande för herrklubben Sällskapet. Här med frun Py-Lotte Beckman på vimmel 2014.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Han är medlem i bland annat Sällskapet och Frimurarna. I herrklubben Sällskapet är han dessutom ordförande sedan flera år tillbaka.

– Jag kommer själv ihåg när jag kom in och såg Herbert Tingsten (chefredaktör för DN) och Vilhelm Moberg (folkkär författare) sitta i ett hörn i Sällskapets lokaler och diskutera. De var båda medlemmar. Och det var många från medierna där, säger han.

Sällskapet har närmare 2 000 medlemmar. För att bli medlem krävs att tre ledamöter föreslår en. 

Kung Carl Gustaf och prins Carl Philip är hedersledamöter i klubben, som huserar i exklusiva lokaler på Arsenalsgatan 7 på Blasieholmen i centrala Stockholm, bara en kort promenad från Bååtska palatset och frimurarna.

Prins Carl Philip är en av hedersledamöterna i Sällskapet.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sällskapet erbjuder medlemmarna en restaurang och ett stort bibliotek. Till restaurangen får ledamöter bjuda med gäster, även kvinnor, och om du är gift med en ledamot är det också fritt fram.

"En tradition"

Men medlemskapet har varit förbehållet män sedan klubben grundades år 1800, och så kommer det antagligen att förbli, om man ska tro Anders Björck.

– Det är ett sätt att träffa olika människor, det är ett sätt att läsa tidningar och böcker eller äta lunch och middag. Det är en del av Stockholms tradition, helt enkelt.

Den här hösten har mycket handlat om #Metoo, och frågor om jämställdhet och mansroller har stått i centrum. Är det något ni har tagit intryck av i herrklubben?

– Det har alltid förekommit en diskussion om sådana här saker. Klubben har varit en herrklubb under hela sin existens och vi har föreningsfrihet i Sverige. När frågan om kvinnliga medlemmar har diskuterats så har ledamöterna velat ha det på det här sättet.

Anders Björck.
Foto: TOMMY PEDERSEN / TOMMY PEDERSEN EXPRESSEN

Han påpekar att det finns "gott om klubbar" som är exklusiva för kvinnor.

– Vi tvingar ingen att gå med i klubben. De som söker får acceptera de regler vi har. Sen är vi en klubb i tiden, vi försöker alltid förnya oss, säger han och tillägger:

– Ingen hindrar kvinnor från att starta egna klubbar.

Anders Björck har suttit länge i riksdagen, varit minister i en regering och landshövding i många år. Samtidigt har han varit medlem i dessa sällskap. 

– Sällskapen har ingen makt alls. De är inte politiska i något avseende.

Kan nätverkandet påverka då?

– Det finns betydligt bättre ställen att nätverka på i så fall. Sverige vimlar av olika former av träffpunkter. Jag vill inte gå in på alla, men jag har aldrig varit med om att något sådant har skett här, och jag har varit med länge, säger Anders Björck.

Har det varit något problem för dig med dubbla roller?

– Absolut inte. 

Nya Sällskapet

400 meters promenad från Sällskapet, på andra sidan Kungsträdgården, ligger Nya Sällskapet, med adressen Västra Trädgårdsgatan 6. 

Nya Sällskapet har färre medlemmar än samarbetsklubben Sällskapet, men det är medvetet. Klubben tillåter endast 400 medlemmar. Bara män är tillåtna, även här.

Som medlemmar i alla fall.

– Vi har lunchverksamhet varje vardag och damer är välkomna som gäster här. Så det har inte varit något problem, säger Johan Ihre, vd på Nya Sällskapet i telefon.

Bååtska palatset på Blasieholmsgatan 6 i Stockholm.
Foto: MAGNUS JÖNSSON

Egentligen är det bara vid årsmötet som kvinnor inte är tillåtna, enligt honom.

Hur kommer det sig då, om kvinnor tillåts vara med så mycket, varför får bara män vara medlemmar?

– Det finns inget i stadgarna som säger att kvinnor inte får vara med. Men det finns inga kvinnor som har blivit ledamöter, säger Johan Ihre.

Och hur kommer det sig?

– Jag är lite på språng, men kan vi utveckla det närmare vid ett senare tillfälle?

Någon tid till det ges dock inte förrän en dryg vecka in i januari.

Royal Bachelors Club

Göteborgs motsvarighet till Stockholms exklusiva herrklubbar Sällskapet och Nya Sällskapet heter The Royal Bachelors’ Club. 

Här är toppskiktet av näringslivet i Sverige medlemmar. Klubben grundades redan 1769 och har sedan 1969 funnits i skeppsredaränkan Anna-Ida Broströms tidigare villa på 1 200 kvadratmeter i Lorensbergs villastad.

Knappt 1 200 personer är medlemmar i klubben. En av dem är tidningsägaren Peter Hjörne, som nyligen uppmärksammades i ett granskning i GT/Expressen.

Peter Hjörne, GP:s ägare.
Foto: MARIA GREDESKOG

I samband med den sa en person som brukar vistas på klubben så här till tidningen:

 – Alla betydelsefulla personer är medlemmar här.

Tillbaks till frimurarna

Tillbaka till Frimurarna på Bååtska palatset. Och till hösten 2017.

Har diskussionen från #Metoo, om jämställdhet, kvinnors utsatthet för trakasserier och mansrollen, nått in till de slutna rummen, där bara män finns?

–  I talmanstal och tal av ordförande mästare har man under hösten uppmärksammat företeelsen #Metoo och reflekterat över vad det är som händer i samhället och hur vi ska förhålla oss i olika sammanhang, säger Ingmar Börjesson i Frimurarorden.

Tusentals samlades vid "metoo-manifestationen på Sergels torg i Stockholm i slutet av oktober. På bild: Jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) talar.
Foto: / TT NYHETSBYRÅN

– Lyssnar man på de enskilda vittnesmålen om vad man har utsatts för så finns det all anledning för alla att reflektera över hur vi uppför oss och vilka värderingar vi faktiskt bär på, fortsätter han.

Men, några kvinnliga medlemmar kommer det aldrig bli tal om i Frimurarorden, enligt Ingmar Börjesson.

– Det är vår historia. Vi vårdar ett historiskt arv från 17- och 1800-tal. Vi tror också att den pedagogik som ligger till grund för vår verksamhet bygger på att det är män som träffas. Det är inte något annat fokus än din egen tillvaro och din egen utveckling och vilja till förändring, säger han.

Blir det lättare att utvecklas om man är i sammanhang med andra män?

– Vi har inte testat alternativet.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.