Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

HD lindrar hovättens dom mot Expressen

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Diamant Salihu, Thomas Mattsson och Andreas Johansson får sin dom lindrad i Högsta Domstolen. Det uppmärksammade vapenreportaget gjordes 2010.
Foto: Tomas Leprince

Högsta domstolen lindrar hovrättsdomen om det uppmärksammade vapenreportaget i Expressen. Två justitieråd ville till och med bedöma fallet som ringa brott och halvera bötesbeloppen.

Chefredaktören Thomas Mattsson, reportern Diamant Salihu och dåvarande nyhetschefen Andreas Johansson slipper ändå den villkorliga domen och får endast dagsböter.

– De får ett lindrigare straff. Att man tar bort den villkorliga domen är viktigt, säger advokaten Esa Kymäläinen.

Nu överväger Expressen att begära prövning i Europadomstolen.

"Detta var ett ämne av allmänt samhälleligt intresse", slår Högsta domstolen (HD) fast om den undersökande journalistiken i oktober 2010 om den illegala vapenhandeln i Malmö.

Publiceringen gjordes när ett flertal skottlossningar på öppen gata, varav flera med dödlig utgång, blev till en världsnyhet eftersom attackerna riktades mot invandrare. Senare dömdes serieskytten Peter Mangs för flera av dåden.

Som en del av sin granskning undersökte Expressen om det var så enkelt att köpa ett illegalt vapen i Malmö som poliser och politiker påstod när de krävde lagskärpningar. Reportern Diamant Salihu hade till uppdrag att omedelbart lämna över ett eventuellt förvärvat vapen till polisen, och så skedde också.

Lindrar straffet

Men reportaget – där bland andra dåvarande justitieministern Beatrice Ask uttalade sig – fick polisen att inleda en förundersökning om brott och i tingsrätten fälldes chefredaktör Thomas Mattsson för anstiftan till vapenbrott, dåvarande nyhetschefen Andreas Johansson för medhjälp till vapenbrott och skribenten Diamant Salihu för vapenbrott.

Domen överklagades till hovrätten som fastställde den, men konstaterade att Expressen-medarbetarna "begränsat de skadliga verkningarna" genom att polisen fått det illegala vapnet.

Högsta domstolen meddelade i dag att "straffvärdet blir lägre än vad som kommit till uttryck i hovrättens dom".

Samhälleligt intresse

HD betonar också att vapeninnehavet gjordes för ett publicistiskt ändamål:

"Detta var ett ämne av allmänt samhälleligt intresse. Frågan om det var lätt att köpa vapen har dock kunnat belysas på andra sätt. Tyngden av det publicistiska intresset har inte motiverat att ett erbjudande om vapenköp fullföljdes."

HD skriver samtidigt att vapeninnehavet är av en annan karaktär än det som lagstiftaren normalt har att ta ställning till:

"Straffvärdet av de aktuella brotten är alltså avsevärt lägre än för det typiska olagliga innehavet av vapen eller medverkan till sådant brott."

"Tämligen lågt straffvärde"

HD skriver att "det är fråga om brott med ett tämligen lågt straffvärde", och tar bort den villkorliga domen. Böterna fastställs till 42 400 kronor för Diamant Salihu, 80 000 kronor för Thomas Mattsson och 53 600 kronor för Andreas Johansson.

– Genom att Högsta domstolen tog bort den villkorliga domen bekräftar domstolen att straffvärdet inte ligger på fängelsenivå, säger advokaten Esa Kymäläinen.

Alla tre inblandade hade var för sig yrkat på att Högsta domstolen skulle frikänna dem alternativt att påföljden skulle lindras.

– Högsta domstolen ger trots allt ett erkännande för reportaget giltighet. Givet den utgångspunkten tycker jag att det hade funnits utrymme för än ännu mer djuplodande analys, säger Esa Kymäläinen.

Ledamöter var skiljaktiga

Två av rättens ledamöter var skiljaktiga i frågan om brottets rubricering och påföljd. De menade att vapenbrotten borde rubriceras som ringa brott och att bötesbeloppet skulle ha halverats.

Chefredaktör Thomas Mattsson:

– Jag har inte läst domskälen men fallet är ju väl känt: Diamant Salihu gjorde en utmärkt granskning som rättmättigt har berömts av alla stora publicistiska organisationer i Sverige. "Vapenreportaget" var ett exempel på en samhällsviktig journalistik som tydliggör skillnaden mellan publicistik och juridik och jag delar HD:s uppfattning, som jag fått referererad, om att lagstiftaren inte hade förutsett en sådan här situation.

Och kanske är inte sista ordet sagt om vapenreportaget. Nu överväger Expressen att begära prövning i Europadomstolen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.