Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Harriet Wallberg får nobben av JO

Harriet Wallberg var rektor då skandalkirurgen Paolo Macchiarini anställdes och fram till och med 2012. Foto: Roger Vikström
Juristen Sten Heckscher har utrett KI:s agerande i Macchiarinifallet. Foto: Fredrik Sandberg/TT
"Det hade varit fullt möjligt för JO att granska vad Sten Heckscher egentligen har gjort. Det är tydligt att JO uppenbarligen inte vill utnyttja den möjligheten", säger Harriet Wallbergs ombud Jesper Grünbaum. Foto: Knut Koivisto / © KNUT KOIVISTO 2011

Tidigare KI-rektor Harriet Wallberg fick för tuff kritik i granskningen av Macchiarinihärvan.

Hon kände sig orättvist behandlad och JO-anmälde Karolinska institutet och externe utredaren Sten Heckscher.

Nu får Harriet Wallberg nobben av JO. Hennes klagan tas inte upp.

Juristen Sten Heckscher, tidigare bland annat näringsminister och rikspolischef, ledde utredningen av Karolinska institutets agerande i Macchiarinifallet. Utredningen, som kom i september förra året, lägger stort ansvar på de tidigare rektorerna, Harriet Wallberg och Anders Hamsten.

Harriet Wallberg var rektor då skandalkirurgen Paolo Macchiarini anställdes och fram till och med 2012. Anders Hamsten var rektor från och med 2013. Enligt Heckschers utredning hade båda rektorerna egna direktkontakter med gästprofessorn vilket gav "Macchiarini en unik tillgång till Karolinska institutets högsta ledning som skapade osäkerhet längre ned i organisationen." Utredningen anklagar också båda rektorerna för att aktivt agerat för att förlänga Paolo Macchiarinis anställning 2013 och 2015.

Granskningen ledde till att utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson gav Harriet Wallberg sparken som universitetskansler. Harriet Wallberg hamnade sedan på "elefantkyrkogården" i regeringskansliet.

Wallberg öppet kritisk till Sten Heckschers utredning

Harriet Wallberg har varit skarpt och öppet kritisk till Sten Heckschers utredning. I januari skickade hon in en diger anmälan av sin tidigare arbetsgivare KI och utredaren Sten Heckscher till JO, justitieombudsmannen. Med hjälp av Setterwalls advokatbyrå presenterar hon en diger lista över påstådda faktafel i utredningen.

JO påpekar också att Sten Heckschers utredning riktade allvarlig kritik mot KI. Foto: Lisa Mattisson

Hon kritiserar också hur Sten Heckscher tillsatts och hur han valt att arbeta. Wallberg är kritisk till att Heckscher inte lämnat någon egen jävsdeklaration. Enligt anmälan är det särskilt allvarligt då Sten Heckscher och Anders Hamsten "enligt muntlig information” har ”umgåtts privat”.

Harriet Wallberg ifrågasätter också att utredarna inte intervjuat de fyra visselblåsarna som slog larm om forskningsfusket.

Kan inte granskas av JO

Men Harriet Wallberg har inget för sin långa klagan till JO. I ett brev till Harriet Wallbergs advokat förklarar JO Stefan Holgersson att Sten Heckscher inte är knuten till KI på sådant sätt att han kan anses vara befattningshavare på KI. Därmed kan han inte granskas av JO.

JO påpekar också att Sten Heckschers utredning riktade allvarlig kritik mot KI, bland annat hur institutet hanterat offentliga handlingar och diarieföring.

"Jag förutsätter att KI arbetar aktivt med att komma till rätta med de konstaterade bristerna." skriver JO som också tillägger att det inte finns skäl att granska KI just nu men att det kan finnas anledning att återkomma till det i "ett annat sammanhang". Wallbergs klagan avslutas därmed.

"Det hade varit fullt möjligt"

Harriet Wallbergs ombud, advokat Jesper Grünbaum, kommenterar:

– Det hade varit fullt möjligt för JO att granska vad Sten Heckscher egentligen har gjort. Det är tydligt att JO uppenbarligen inte vill utnyttja den möjligheten. Lika tydligt är det att JO av något skäl inte vill granska KI:s egen hantering av uppdraget till Heckscher. Således är det förvisso säkert riktigt att KI nu säger sig önska åtgärda sina egna brister avseende hanteringen av allmänna handlingar och diarieföring men det vi pekat på är ju även andra brister, såsom frånvaron av ett skriftligt uppdragsavtal mellan KI och Heckscher samt att KI inte inhämtat en jävsdeklaration från Heckscher.

JO:s beslut går inte att överklaga.

– Det är som det är, säger Jesper Grünbaum.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!