Här integreras de ensamkommande

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Shafa Mahmoud, 22, kom som ensamkommande flyktingbarn. I dag jobbar han inom hemtjänsten och drömmer om att plugga till ambulanssjukvårdare.
Foto: Privat / PRIVAT
Bengt-Olov Eriksson (S) är kommunalråd i Tierp - och kritisk till regeringens nedskärningar som drabbar de ensamkommande ungdomarna och barnen.

Körkort, jobb och egna bostäder.

Tierps kommun berättar i en undersökning hur integrationen lyckats för flyktingungdomarna, vilket Upsala Nya Tidning först rapporterade om. 

– Det gick med hjälp av hela samhället som ställde upp, säger Shafa Mahmoud, 22, i dag undersköterska inom hemtjänsten.

Det var svårt att lämna föräldrar, syskon, den lilla byn utanför Mogadishu i Somalia.

Och att under en lång tid inte veta vad som har hänt med familjen.

Men Shafa Mahmoud säger att han stod inför ett svårt val. Fly, eller ansluta till terrorgruppen Al-Shabab.

Som 16-åring, i sällskap med andra ungdomar i samma situation, sökte han sig till Sverige. Han hamnade i Tierp på HVB-boendet Bergis.

– Ärligt talat var det en jättesvår situation. Jag hade tur som kom med andra ensamkommande flyktingbarn, berättar Shafa Mahmoud.

Svårt i början

Första tiden kände han stor ångest.

– Min största dröm var att jag skulle få ett bättre liv i Sverige och en bättre framtid. Det hade jag sett fram emot från dag ett när jag kom hit. Men jag var inte säker på om jag skulle få stanna i Sverige, säger han.

Det dröjde bara fyra månader innan han fick besked om att han skulle få stanna. I dag kan asylsökande vänta 1,5 år på ett beslut. Det får många att känna stress och ångest, vilket Expressens enkätundersökning med asylsökande visat i serien Asylrapporten. 

För Shafa Mahmoud blev personalen den stora pelaren som hjälpte honom göra framsteg. Det tog mer än ett år att lära sig språket och få behörighet till gymnasiet. Han tog studenten på vård- och omsorgsprogrammet 2015. Samma sommar började hanjobba som undersköterska. I dag har han fast jobb, ett som han trivs med.

– Jag tycker om att hjälpa människor och trivs jättebra med jobbet. Mina kolleger är jättebra och vi har jättefina kunder som vi hjälper, berättar 22-åringen.

Älskar Tierp

Hans anhöriga kom efter honom och bor i dag i Göteborg. Själv vill han fortsätta bo i Tierp.

– Jag trivs jättebra här. Tierp är ett ganska lugnt ställe, säger Shafa Mahmoud som nu siktar på att studera vidare för att blir ambulanssjukvårdare.

Matthew McNeill är föreståndare på HVB-hemmet Bergis i Tierp. Han anser att det är viktigt att ställa krav på ungdomarna så att de lär sig att bli självständiga.
Foto: Privat

Många av flyktingungdomarna som kom samtidigt har valt att stanna kvar. Tierps kommun har kartlagt cirka tjugo ensamkommande ungdomar som bott på HVB Bergis under åren 2007-2016 och som hittills fått uppehållstillstånd. Undersökningen visar att tre av fyra hade jobb 2015 och att genomsnittsinkomsten för de ensamkommande låg på 178 000 kronor, vilket är bättre än snittinkomsten för unga vuxna i Uppsala län.

HVB-personalen har hjälpt mycket

Shafa Mahmoud nämner HVB-hemmets personal som en framgångsfaktor. De har alltid stöttat, hållit koll på var ungdomarna varit, vad de gjort och vilka kompisar de umgåtts med. Ännu en anledning till att det gått smidigt är mottagandet i Tierp.

– Vi har inte fått samhället emot oss. Tierp är ett litet ställe och vi har alltid fått stöd av människorna. Vi har inte känt oss utanför samhället. Vi har känt oss väldigt välkomna, säger han.

Shafa Mahmoud tycker att attityden är viktig, från både de som kommer hit och de som redan bor här.

– Det är klart att när man träffar människor som är trevliga så sprider alla kärlek. Det är jättefint här, ärligt talat.

Viktigt att ställa krav

Matthew McNeill har känt Shafa Mahmoud i flera år. Från början som hans socialsekreterare, senare som områdeschef och föreståndare för HVB-hemmet Bergis.

– En politik som vågar satsa, en skolverksamhet som ser möjligheter och en socialtjänst som samarbete med HVB Bergis för att hitta individuella lösningar för ungdomarna, beskriver McNeill som avgörande insatser för satsningen.

Han betonar att ungdomarna måste lära sig att ta ansvar för sina liv. Stöd ska inte vara omsorg, men även vägledning mot självständiga individer. Krav och höga förväntningar är nödvändigt.

Bengt-Olov Eriksson (S) är kommunalråd i Tierp - och kritisk till regeringens nedskärningar som drabbar de ensamkommande ungdomarna och barnen.

– Ungdomarna vill mycket och de ska inte ses som offer. De är kraftfyllda individer men ibland ska vi arbeta för att röja undan hinder och ge stöd när det behövs. Ha tålamod och skaffa en förståelse för den jobbiga asyltiden. Bygg relationer. Trygghet och tillit är grunden om man vill arbetar tillsammans med ungdomarna för att uppnå ungdomarnas mål, säger HVB-föreståndaren.

S-kommunalrådet är kritisk mot regeringen

Bengt-Olov Eriksson (S) är kommunalråd i Tierp och lyfter fram snabba insatser som nödvändiga för en framgångsrik integration. Han är kritisk till den S-MP-regeringens integrationspolitik, som beslutat att skära ner bidraget som är knutet till varje flytingungdom från 1 900 till 1 350 kronor per dygn.

– Jag är kritisk mot förslaget om att skära ner statsbidragen för ensamkommande flyktingbarn, säger kommunalrådet.

Nedskärningarna börjar gälla senare i år.

Investering för framtiden

– Min poäng är att ordentliga insatser ska ske snabbt för att kunna integrera ensamkommande flyktingbarn. Man ska se det som en investering för framtiden. Utanförskap kan kosta hur mycket som helst, säger Bengt-Olov Eriksson och pekar på att ungdomarna visat på en otrolig drivkraft som rest halva jorden för att komma hit.

Shafa Mahmouds bästa råd till andra flyktingbarn är att följa lagarna och ständigt vara målmedveten.

– Gör alltid ditt bästa. Var trevlig. Bemöt folk med respekt. Om du respekterar någon är chansen stor att man själv blir respekterad på samma sätt.

Två tredjedelar hade fast jobb

Sammanfattning av registerdata

■ 33 procent av de ensamkommande ungdomarna kom från Afghanistan och 19 procent från Irak.

■ I genomsnitt fick ungdomarna vänta fyra månader på permanent uppehållstillstånd, PUT.

■ 43 procent har valt att bo kvar i Tierps kommun och endast 19 procent har flyttat utanför länet.

■ 76 procent hade en taxerad inkomst år 2015 och genomsnittsinkomsten var 178 000 kronor. Detta kan jämföras med 120 600 kronor som var Uppsala läns genomsnittsinkomst för unga vuxna 2014.

■ Enligt Skatteverket har sex av ungdomarna tjänat över 300 000 kronor under år 2015, medan fem ungdomar tjänat 0 kronor.

■ 19 procent av ungdomarna förekommer i kronofogdens register över skuldindrivning. Motsvarande siffror på nationell nivå är fyra procent.

■ Hälften av ungdomarna har tagit CSN-lån, 17 procent har lån över 70 000 kronor.

■ Ingen av de ensamkommande ungdomarna från Tierp har blivit lagförda för brott hos Tingsrätten i Uppsala län. Motsvarande siffra för ungdomar i åldern 15-19 år i riket är 6,7 procent.

■ 52 procent har B-körkort, motsvarande siffra för unga vuxna i Sverige är 57 procent.

■ De ungdomar som bor kvar i Tierp har alla förstahandskontrakt.

■ Hälften av ungdomarna har fortsatt studera och tagit examen efter studier på grundskolenivå.

■ Ingen av de intervjuade ungdomarna uppgav att de var arbetslösa. Två tredjedelar hade fast anställning och en tredjedel hade korttidsanställning/vikariat.

■ En tredjedel uppger att de klarat sig utan försörjningsstöd efter 21-årsdagen, en tredjedel har haft försörjningsstöd 3-6 mån och en tredjedel har behövt försörjningsstöd 1-3 år.

Källa: Rapporten ”Uppföljning av ensamkommande ungdomar i Tierp” från januari 2017.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.