Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här hedrar de Estonias offer

I dag är det 20 år sedan den tragiska dagen då 852 människor miste livet i Estoniakatastrofen.

Vid minnesmonumentet i Stockholm hedrades offren av kung Carl XVI Gustaf vid en ceremoni.

– Deras namn och öde vill vi aldrig glömma, sa kungen i sitt tal.

Det är i dag exakt 20 år sedan fartyget M/S Estonia förliste på sin färd från Tallinn till Stockholm, och 852 människor miste sina liv.

För att hedra de döda, de som överlevde, och anhöriga till alla med kopplingar till tragedin, hölls på årsdagen under söndagen minnesceremonier i flera städer i Sverige.

I Stockholm uppmärksammades årsdagen vid tre olika tillfällen under söndagseftermiddagen.

Kungen höll tal

13.00 var det kransnedläggning vid minnesmärket i Ersta. 14.00 hölls minnesstund i Sofia kyrka. Och 16.00 hölls sedan officiell kransnedläggning vid minnesmonumentet på Djurgården, där Kung Carl XVI Gustaf medverkade och höll ett tal. Han konstaterade att det kändes "naturligt och rätt" för honom att hedra offren och de anhöriga.

– Förlisningen var en katastrof av stor omfattning som sände en chockvåg genom hela samhället, sa kungen i sitt tal.

Talarpodiet stod alldeles intill det minnesmonument på Djurgården där dödsoffrens namn står inristade.

– För vissa är orsaken till förlisningen fortfarande ett trauma som kan innehålla vrede. Känslor som ska respekteras. Jag känner stor ödmjukhet för alla namn som finns inristade i monumentet här på Djurgården. Och den sammanfattande texten på monumentet sammanfattar det vi alla känner i dag: Deras namn och öde vill vi aldrig glömma, säger kungen.

Försvarsministern tackade överlevare

Försvarsminister Karin Enström fanns också på plats. Från talarpodiet tackade hon alla de anhöriga och överlevande från förlisningen för att deras berättelser har hjälpt Sverige att nå en bättre beredskap för katastrofer i framtiden.

Representanter från Stiftelsen Estoniaoffer och anhöriga samt Estoniagruppen fanns på plats. Representanter från flera svenska myndigheter; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten, kustbevakningen, Sjöfartsverket och Statens haverikommission medverkade också.

Också på en rad andra svenska orter har det hållits minnesceremonier, bland annat i Norrköping, som förlorade många ortsbor i Estoniakatastrofen.

– Estonias förlisning var en oerhört tragisk händelse, som på olika sätt slog hårt mot Norrköping. Att förenas för att minnas och hålla en ceremoni är ett sätt att hedra och uppmärksamma alla de omkomna, säger Eva Andersson, ordförande i kommunfullmäktige i Norrköping till Norrkoping.se.

Minnesceremonin i Norrköping hölls klockan 15.00 under söndagseftermiddagen, och det vid Estonias monument i Carl Johans park.

Live-published photos and videos via Shootitlive

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!