Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Här avslöjas f-kassan i mycket kritisk rapport

Pressad. Flera former av oegentligheter hos Försäkringskassan har under de senaste månaderna uppdagats. Något som också bekräftas i internrevisionen. Generaldirektör Dan Eliasson har en del att tänka på.
Foto: Olle Sporrong

Försäkringskassan lägger en halv miljard kronor på privata konsulter varje år - och pengarna betalas ofta ut utan kontroll.

En mycket kritisk internrapport avslöjar dubbelbetalningar, brott mot upphandlingslagen och tvivelaktiga fakturor.

- Nu måste ledningen sätta ned foten, säger revisionschefen Lina Gidlöf.

”Hög risk” på 7 av 10 punkter

Internrevisorerna har gått igenom Försäkringskassans upphandling av konsulttjänster utifrån tio kriterier. På sju av tio punkter anses missförhållandena innebära ”hög risk” för myndighetens verksamhet. Övriga tre punkter innebär "medelrisk".

Strategisk styrning (röd)

Ledningen saknar övergripande mål för vad man vill få ut av konsultanvändningen och hur konsulterna ska användas effektivt.

Råd: Besluta om en strategisk inriktning som ska styra valet mellan att använda egen personal eller anlita konsulter.

Ansvarsutkrävande (röd)

Inköpsavdelningen saknar mandat för att ingripa mot upphandlingar som strider mot regelverket. Upphandlingar har gjorts av olika chefer utan att konkurrerande bud tagits in.

Råd: Inför rutiner för hur överträdelser av lagen om upphandling kan upptäckas. Tydliggör ansvarsutkrävandet.

Inköpsprocessen (gul)

Upplevs som krånglig och ineffektiv av dem som köper IT-tjänster. Olika parter är inblandade och de känner ofta maktlöshet inför att de inte får diskutera med varandra som de vill.

Råd: Ändra rutinerna så att de blir mer transparenta och förutsägbara.

Behovsprövning (gul)

Konsulter hyrs ibland in, trots att kompetensen finns hos den egna personalen. Inga tydliga riktlinjer för när detta ska ske eller inte.

Råd: Inför en uttrycklig strategi behovsprövning.

Kompetensöverföring (gul)

Kunskap som konsulterna har överförs inte på ett bra sätt till den egna personalen, särskilt inom IT-området. Risken blir att personalens kompetens urholkas.

Råd: Skriv in formerna för kompetensöverföring i avtalen med konsulterna.

Långvariga konsulttjänster (röd)

Vissa konsulter används så länge att det blir fråga om en förtäckt anställning. Ersättningen är betydligt högre än till den egna personalen, flera miljoner kronor per år förekommer.

Råd: Tillsätt utredning. Avbryt inhyrning om möjligt och ersätt gärna med vanliga anställningar.

Attestkontroll (röd)

Fakturor har godkänts utan att riktigheten kontrollerats. Stickprov visar att två miljoner kronor för mycket kan ha betalats för resor, restid och annat som redan ingått i avtalen.

Råd: Utbilda chefer i attestkontroll och kräv tillbaka felaktigt utbetalda pengar.

Dubbla lojaliteter? (röd)

En extern konsult fick en chefsbefattning på Försäkringskassan som innebar att hon kunde godkänna fakturor från det egna konsultbolaget. Uppenbar risk för felaktiga utbetalningar.

Råd: Omplacera konsulten. Inför rutiner om tillsättning av konsulter på nyckelpositioner.

Följs Lagen om offentlig upphandling? (röd)

Stickprov visade att tjänster köpts in utan konkurrerande anbud, trots att det rörde miljonbelopp. Uppenbar risk för onödigt höga konstnader.

Råd: Utred om brott mot Lagen om offentlig upphandling skett.

Uppföljning och utvärdering (röd)

Ledningen saknar rutiner för att följa upp vad konsulterna verkligen gjort. Risk för att Försäkringskassan får betala för tjänster som inte levererats.

Råd: Formalisera rutiner och definiera vilka nyckelkontroller som bör finnas.

Försäkringskassan är konsultbranschens drömkund. Mellan 2010 och 2013 steg myndighetens årliga utbetalningar till privata underleverantörer från 426 till 471 miljoner kronor.

Expressen har tidigare avslöjat att PR-byrån Prime och managementbolaget Valcon fått tiotals miljoner kronor - och att nyttan av tjänsterna ifrågasatts.

Kritik på alla punkter

På punkt efter punkt riktar internrevisorerna nu allvarlig kritik. Revisionsrapporten, som rör både 2013 och 2014, har ännu inte offentliggjorts men Expressen har tagit del av innehållet.

- Situationen är inte tillfredsställande. Försäkringskassan måste hushålla väl med statens medel. Det här är en av våra mer kritiska rapporter, säger revisionschefen Lina Gidlöf.

Förutom övergripande kritik av att inköpen sker utan långsiktigt strategi nämns en mängd konkreta fel:

Chefer har struntat i upphandlingslagen och köpt in tjänster utan konkurrens.

Pengar har betalats ut trots att fakturorna inte visar vad som levererats.

Traktamenten, resor och restid har ersatts två gånger.

Bokföring av räkenskaper har inte skett i enlighet med god redovisningssed.

Konsulter har suttit på dubbla stolar och godkänt fakturor från det egna bolaget.

Årliga mångmiljonbelopp utbetalas till konsulter som borde ha anställts till betydligt lägre kostnad.

- Det finns brister i styrningen inom flera områden som rör konsultanvändande. Nu måste ledningen sätta ned foten och ta fram en strategi, säger Lina Gidlöf.

Hon och hennes kolleger har granskat konsulträkningarna utifrån tio kriterier. För sju av dessa kriterier blir slutsatsen att Försäkringskassan är utsatt för "hög risk".

När det gäller inköp som skett i strid med upphandlingslagen kan Konkurrensverket komma att kopplas in. En följd kan då bli att upphandlingar måste rivas upp och göras om.

Mer oklart är vad som kommer att hända i de fall där konsulter fått för mycket betalt. Lina Gidlöf säger att det nu är ledningens ansvar att rätta till felen.

Miljoner har flödat ut

Rapporten pekar även på det faktum att vissa konsulter blivit oumbärliga för myndigheten och fakturerar i storleksordningen 1 500 kronor i timmen. Dag efter dag, månad efter månad, år efter år.

I ett fall har sammanlagt tolv miljoner kronor betalats till en enda person sedan 2010. Enligt revisorerna vore det bättre om dessa personer anställts.

- Man kan konstatera att de är några av myndighetens bäst betalda, säger Lina Gidlöf.

Ekonomidirektör Sture Hjalmarsson och övriga ledningen tog i fredags emot rapporten.

- Är det så att vi har gjort fel får vi rätta till det enligt de regler som gäller, säger han till Expressen.

Hur kan det ha blivit så här?

- Någon särskild förklaring finns nog inte. Det är ju inte bra med brister, det tycker inte jag heller. Däremot är det väldigt bra att det finns en internrevision, säger Sture Hjalmarsson.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.