Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är Löfvens krav- lista till Angela Merkel

Foto: Julia Reinhart

Här är kravlistan som Stefan Löfven hoppas att Angela Merkel ska ställa sig bakom.

I dag gör de gemensam sak i Berlin för att pressa andra EU-ledare att ta ett större ansvar för flyktingkatastrofen.

Samtidigt får de flyktingar som nu anländer till Sverige svar av riksdagens samtliga partiledare.

Regeringens tio ståndpunkter för att reformera EU:s flyktingpolitik

# Att EU ska inrätta en permanent och tvingande omfördelningsmekanism vid katastrofer.

# Att EU ska fortsätta att prioritera att rädda liv.

# Att alla EU:s medlemsstater ska ta sitt ansvar för att upprätthålla EU:s yttre gräns och leva upp till asylreglerna.

# Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.

# Att EU ska fortsätta att bekämpa människosmugglarna.

# Att EU får till stånd ett effektivt och humant återvändande och enas om ett återvändandeprogram.

# Att EU skyndsamt ska enas om ett system med säkra länder.

# Att EU kraftigt ska öka antalet kvotflytingar till cirka 100 000.

# Att EU-kommissionen föreslår fler lagliga vägar till EU.

# Att EU behöver en mer aktiv utrikes och biståndspolitik för att hjälpa människor på plats.

Stefan Löfven och regeringen presenterade inför sin resa till Berlin i dag tio ståndpunkter för att reformera EU:s flyktingpolitik – krav som också förbundskansler Angela Merkel ställer sig bakom.

– Tyskland och Sverige ska tillsammans agera och jobba hårt för att fler länder ska ta sitt ansvar, säger Stefan Löfven.

Statsministern kräver bland annat att Dublinförordningen, som säger att asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska reformeras. Han vill också se en tvingande omfördelningsmekanism som träder i kraft när antalet flyktingar i ett land ökar kraftigt i samband med katastrofer.

Men tills vidare gäller Dublinförordningen, enligt samtliga partiledare i riksdagen.

På hemmaplan förbereder Stefan Löfven just nu ett lagförslag som syftar till att tvinga landets kommuner att ta emot flyktingar – vilket oppositionen protesterar mot. Delar av det så kallade "etableringspaketet" presenteras i regeringens budget nästa vecka, enligt statsministern.

Berömmer Merkel

Stefan Löfven berömmer Angela Merkel för att hon, precis som Sverige, stått upp för asylrätten.

– Jag tycker att det är bra att Angela Merkel har prioriterat den här frågan och visat ledarskap.

Han är inte den enda som hyllar förbundskanslern.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra håller med statsministern om att hon visat "ett bra och tydligt ledarskap".

– Nu måste fler länder följa i Tysklands och Sveriges spår och ta sitt ansvar, säger hon.

Även Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson berömmer henne:

– Särskilt viktigt har varit att hon varit beredd att samarbeta med solidaritetsrörelser, de gröna, kyrkor och andra och satt ner foten mot såväl nynazism som högerpopulism.

Centerpartiets Annie Lööf ser Angela Merkel som en "klar förebild".

– Hon har stått upp för öppenhet och humanism och samtidigt pekat på behovet av konkreta lösningar på EU-nivå för att klara av situationen.

Partiledarna om flyktingsituationen.

Stefan Löfven, statsminister (S).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– Ja, men Dublinförordningen behöver reformeras för att få till stånd en jämn fördelning där alla länder tar sitt ansvar.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Ja, genom en tvingande permanent omfördelningsmekanism som träder i kraft när antalet flyktingar i ett land ökar kraftigt i samband med katastrofer.

Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Ja. Regeringen förbereder nu ett lagförslag.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Vi vill se en kraftig ökning av antalet kvotflyktingar i EU. Med tanke på hur svårt det var att komma överens om drygt 20000 förra gången frågan diskuterades tycker vi att cirka 100000 är en bra ambition att sikta mot. Sverige ska ta sin del enligt en fördelning, det skulle innebär att Sverige också ökar sitt åtagande.

Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

– Tyskland har tagit ett stort ansvar för att ta emot människor på flykt. De har precis som Sverige stått upp för asylrätten. Jag tycker att det är bra att Angela Merkel har prioriterat den här frågan och visat ledarskap.

##

Anna Kinberg Batra, partiledare (M).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– De gemensamma regelverken kring flyktingmottagande i EU behöver reformeras, men tills ett nytt system är på plats bör Dublinförordningen gälla.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Samtliga medlemsländer måste nu ta ansvar i denna svåra situation. Moderaterna vill använda EU:s budget och fördrag för att nå en rättvisare fördelning mellan medlemsländer så att alla tar emot människor på flykt.

Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Det är viktigt att alla tar ansvar men ett kommunalt tvång är fel väg att gå. Vi vill i stället öka stödet till kommunerna genom bland annat ökat statligt ansvar för etableringsersättningen så att alla kommuner tar ansvar samtidigt som vi har ordning och reda i asylmottagandet.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Viktigast just nu är att öka mottagandet av kvotflyktingar i andra EU-länder. Sverige tar ett stort ansvar redan. Det exakta antalet återstår att se, men övriga länders ambitionsgrad måste öka kraftigt.

Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

– Förbundskansler Angela Merkel visar på ett bra och tydligt ledarskap i denna svåra situation. Nu måste fler länder följa i Tysklands och Sveriges spår och ta sitt ansvar.

##

Gustav Fridolin och Åsa Romson, språkrör (MP).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– Miljöpartiet har varit skeptiska till förstalandsprincipen sedan den infördes. I praktiken fungerar den ju dåligt i dag och regeringen driver att Dublinförordningen ska reformeras för att få till stånd en jämn fördelning där alla länder tar sitt ansvar.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Ja. Asylrätten ska värnas och EU ska säkerställa att alla länder gör det.


Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Ja. Det fungerar inte att några, ofta rika, kommuner väljer bort att ta ansvar. De mänskliga rättigheterna är allas, och alla ska ta ansvar.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Vi vill se en kraftig ökning av antalet kvotflyktingar i EU. Med tanke på hur svårt det var att komma överens om drygt 20 000 förra gången frågan diskuterades tycker vi att cirka 100 000 är en bra ambition att sikta mot. Sverige ska ta sin del enligt en fördelning, det skulle innebära att Sverige också kraftigt ökar sitt åtagande.


Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

Merkel har visat stort ledarskap. Särskilt viktigt har varit att hon varit beredd att samarbeta med solidaritersrörelser, de gröna, kyrkor och andra och satt ner foten mot såväl nynazism som högerpopulism.

##

Annie Lööf, partiledare (C).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– Centerpartiet vill se en stegvis avveckling av Dublinförordningen och ett jämnare mottagande i EU genom ett kvotsystem, likt det som Angela Merkel nu driver.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Vi vill se ett jämnare mottagande i EU genom ett bindande kvotsystem. Systemet ska fördela skyddsbehövande utifrån kvantitativa kriterier såsom medlemsländernas storlek och ekonomi samt på kvalitativa kriterier såsom människors släktband.

Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Vi måste få till ett jämnare mottagande bland landets kommuner. Centerpartiet tror dock inte på att tvinga kommuner att ta emot fler människor. Vi har föreslagit full kompensation för kommunerna för kostnaderna i samband med flyktingmottagande, samtidigt vill vi införa ett system där de kommuner som inte tar emot det antal som de är ålagda att ta emot får betala en avgift som sedan går till en bonus för de kommuner som tar emot fler.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Centerpartiet vill se ett ökat mottagande av kvotflyktingar i såväl EU som i Sverige. Vi har i nuläget inte tagit ställning till någon exakt siffra, men betydligt fler än i dagsläget är rimligt. Kvotflyktingar kommer på ett säkrare sätt till våra länder, vilket är nödvändigt.

Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

Angela Merkel är en klar förebild för ett offensivt och handlingskraftigt ledarskap i en akut fråga. Hon har stått upp för öppenhet och humanism och samtidigt pekat på behovet av konkreta lösningar på EU-nivå för att klara av situationen. Det är viktigt att vi nu blir fler länder som tydligt ansluter oss till den linjen.

##

Jan Björklund, partiledare (FP).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– Det behövs ett system på EU-nivå som bättre fördelar flyktingmottagandet mellan länderna. Varje enskilt medlemsland måste ta ett större ansvar. Då tappar Dublinförordningen sin betydelse.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Fler länder måste göra mer, även Sverige. Vi behöver ett stärkt gemensamt europeiskt fördelningssystem som utgår från befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer.

Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Alla kommuner måste vara med och dela på ansvaret. Om det behövs får lagen skärpas.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Flyktingsituationen idag är extraordinär. Det är viktigt att även länder som Sverige som redan tar ett stort ansvar gör ytterligare ansträngningar för att hjälpa mer. Sverige bör kunna ta emot cirka 4000-5000 kvotflyktingar. På EU-nivå bör nivån ligga på runt 100 000 kvotflyktingar.

Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

– Förbundskansler Merkel har visat både på ett enormt ledarskap och varm medmänsklighet. Jag önskar att fler europeiska ledare kunde uppvisa hennes mod och kraft.

##

Jonas Sjöstedt, partiledare (V).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– Nej, vi är emot Dublinförordningen. Den hindrar idag många flyktingar från att få sina asylskäl prövade ordentligt.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Ja, asyl är en mänsklig rättighet och att respektera asylrätten borde vara förutsättning för att vara med i EU. Det finns redan idag en möjlighet att tillfälligt stänga av medlemsstater som bryter mot mänskliga rättigheter. Det tycker vi EU bör göra mot Ungern.

Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Ja, vi vill ha en lagstiftning så att alla kommuner tar sitt ansvar.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Fler än i dag. Vi har inte satt någon siffra men i den akuta situation som råder nu måste människor få skydd.

Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

– Förvånansvärt bra. Jag säger som hon har sagt: kan vi rädda bankerna så kan vi rädda flyktingarna.

##

Ebba Busch Thor, partiledare (KD).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– Dublinförordningen är det vi har idag, men det är uppenbart att den inte fungerar som tänkt. Vi är beredda att diskutera Dublinförordningen men vi kan inte ersätta den utan en idé om vad vi ska ersätta den med.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Alla länder i EU måste ta ansvar. Sverige och Tyskland tar i nuläget stort ansvar för flyktingsituationen men vi behöver vara fler länder som delar på ansvaret. Därför behövs en överenskommelse om kvoter i EU. Vi vill diskutera hur ett sådant system skulle kunna se ut.

Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Vi måste arbeta med kommunerna inte mot dem. Därför tror vi mer på att stimulera ökat ansvarstagande men inte ett tvångssystem.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Förra året kom 1900 kvotflyktingar till Sverige, givet den nuvarande katastrofen anser vi att vi kan ta emot fler, men då måste andra länder i Europa ta större ansvar. Det viktigaste i nuläget är inte att bestämma en exakt siffra.

Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

– Som kristdemokrat vilar Angela Merkels politik på idén om alla människors absoluta och okränkbara värde. Det märks. Hon är ett föredöme i Europa.

##

Jimmie Åkesson, partiledare (SD).

Anser du att Dublinförordningen, som säger att en asylsökande måste söka asyl i det första landet, ska fortsätta gälla?

– Ja.

Anser du att EU-länder ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Nej.

Anser du att kommunerna ska tvingas att ta emot flyktingar, i så fall hur?

– Nej, det är fel att tvinga kommunerna att ta mot flyktingar. Varje kommun måste själv få besluta om sitt mottagande. Det är ett stort åtagande ekonomiskt och leder också ofta till ökad kriminalitet och otrygghet.

Hur många så kallade kvotflyktingar anser du att EU respektive Sverige bör ta emot framöver?

– Hjälp bör i första hand ges där det är effektivt och där de allra flesta flyktingar finns. En diskussion om förändrat antal kvotflyktingar får vänta tills mottagandet fungerar.

Hur tycker du att Tysklands förbundskansler Angela Merkel har hanterat flyktingkrisen hittills?

Jag känner med de människor som lämnar sina hem och förstår att Merkel vill agera. Men att åsidosätta Dublinförordningen och använda alla resurser för att hjälpa kanske uppåt 1 miljon flyktingar i Europa, när det finns 60 miljoner som behöver hjälp. Det är inte att hjälpa effektivt.

"Föredöme i Europa"

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor ser i sin tyska partikamrat Merkel "ett föredöme i Europa".

– Som kristdemokrat vilar Angela Merkels politik på idén om alla människors absoluta och okränkbara värde. Det märks.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson menar att det är fel att åsidosätta Dublinförordningen, men säger samtidigt:

– Jag känner med de människor som lämnar sina hem och förstår att Merkel vill agera.

Folkpartiledaren Jan Björklund:

– Jag önskar att fler europeiska ledare kunde uppvisa hennes mod och kraft.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!