Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är larmet från OECD om skolorna

Här är larmet från OECD om de svenska skolorna:

Svensk skola är i stort behov av genomgripande förändringar och det måste ske en attitydförändring i klassrummen.

OECD vill också se att alla inblandade parter gemensamt drar åt samma håll och att lärarutbildningarna ska ses över.

Har du förtroende för svensk skola?

Efter Pisachocken 2013 – då svenska elever visade sig ha den sämsta kunskapsutvecklingen i hela OECD – bad alliansregeringen OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, om hjälp.

De internationella experterna skulle förklara vad som gått snett och vad som behöver göras.

Nu har domen kommit.

Svensk skola är i stort behov av genomgripande förändringar. Det behövs bland annat ett nytt, nationellt institut med uppdrag att stärka lärar- och rektorskårernas kompetens.

Fria skolvalet mer likvärdigt

OECD efterlyser också en attitydförändring i klassrummen: Alla elever ska känna att lärarna har höga förväntningar på dem. Samtidigt måste stödet till elever med annat modersmål än svenska göras likvärdigt över landet. Det fria skolvalet måste också göras mer likvärdigt, så att alla familjer kan göra medvetna val. Kommuner bör samarbeta med fristående skolor, föreslår OECD.

På ett övergripande plan vill OECD se att alla inblandade parter gemensamt drar åt samma håll och att kommuner, friskolor och skolor samarbetar. Dessutom bör Skolinspektionen få ett större ansvar för att skolorna förbättras.

OECD konstaterar i sin analys att ett lands utbildningssystem bara är så bra som dess lärarkår. Sveriges mål bör vara att rekrytera de bästa till yrket och behålla dem där. Det är inte bara en fråga om lön, även om lönen spelar roll. OECD pekar på Polen och Estland som höjt lärarlönerna – och förbättrat sina Pisa-resultat.

Lärarutbildningarna bör ses över

Men om läraryrket ska vara attraktivt krävs en helt annan personalpolitik än i dag, menar OECD.

Fortbildning hänger i dag på personligt intresse och vilka resurser arbetsgivaren har. Många lärare saknar också möjlighet att utveckla sina metoder tillsammans med kolleger på skolan. Mot den bakgrunden vill OECD se en långsiktig personalpolitik för lärare och rektor, och ett nytt institut som driver frågan. Institutet borde också se över lärarutbildningarna. OECD bedömer att kvaliteten skulle höjas med färre lärarhögskolor än i dag.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!