Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Här är läkarnas brev för att tysta experterna

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Professorn Anders Eriksson är kritisk till barnläkarsällskapens försök till påtryckningar.
Foto: EDELPHOTO AB
Brev från AAP, amerikanska barnläkarföreningen: Kräver att deras egna experter ska få medverka och att få läsa rapporten i förväg.
Brev från Svenska barnläkarföreningen: Skriver att de läst övriga parters krav och ställer sig bakom dessa.
Brev från Norska barnläkarföreningen: Kräver att internationella experter konsulteras före publicering.
Brev från SPR, amerikanska föreningen för pediatrisk radiologi: Kräver att omgående få delta i granskningen och utvärdera SBU:s arbetsmetoder.
Brev från ESPR, europeiska föreningen för pediatrisk radiologi: Kräver att deras egna experter ska få medverka i slutrapporten.
Fortsättning brev från ESPR.
1 / 8

Här är breven där amerikanska läkarsällskap bedriver kraftiga påtryckningar mot en svensk oberoende myndighetsgranskning.

Professor Anders Eriksson - en av myndigheten SBU:s experter - uppger att en sammanslutning av läkare försökt tysta de statliga experterna.

- Ett oblygt försök att påverka på ett sätt som de inte borde ha nedlåtit sig till.

Expressen har i en rad artiklar granskat diagnosen skakvåld, även känt som shaken baby syndrome.

I onsdags släppte statliga myndigheten SBU, Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, sin granskningsrapport om skakvåld och dömde där till stora delar ut diagnosen.

Granskningen visade sig ha präglats av starka påtryckningar från olika intressegrupper i den infekterade frågan.

Tunga amerikanska och europeiska läkarföreningar, som står bakom skakvåldsdiagnosen, har försökt styra den statliga myndighetens rapport.

Fem läkarsällskap har gått i enad front

Expressen kan nu avslöja påtryckningsbreven till SBU.

Fem tongivande läkarsällskap har gått samman i en enad front för att påverka den oberoende granskningen. De kräver att få medverka och har alla samma budskap i breven som Expressen kan publicera.

Amerikanska barnläkarföreningen AAP kräver att "omgående" få ett utkast till rapporten och att deras egna experter måste medverka i rapporten.

"Eftersom en rapport från SBU kan få globala effekter inom medicin, folkhälsa och juridik, ber vi dig respektfullt att tillåta internationell referentgranskning av AAP:s experter på barnmisshandel, pediatrisk radiologi, neurokirurgi, och att du tar hänsyn till deras synpunkter i slutrapporten. Dessutom ber vi dig omgående förse oss med utkastet till rapporten, så att vi kan utvärdera dina metoder, källor, slutsatser och granskningsprocesser och förbereda ett snabbt svar."

Brev från Svenska barnläkarföreningen: Skriver att de läst övriga parters krav och ställer sig bakom dessa.

"Vi ber er att omgående skicka utkastet"

Samma krav - med nästan exakt samma ordalydelser kommer även från amerikanska sällskapet för pediatrisk radiologi, SPR:

"Vi ber er att omgående skicka utkastet till rapporten före publicering..."

Enligt SBU överlämnades det brevet personligen - en representant för det amerikanska läkarsällskapet stövlade in på SBU:s kontor och överlämnade brevet till SBU:s generaldirektör.

Därefter kom ett brev från Svenska barnläkarföreningen:

"Svenska barnläkarföreningen har tagit del av de skrivelser som skickats till SBU från våra amerikanska kollegor i American Academy of Pediatrics och The Society for Pediatric Radiology...."

"Således vill Svenska barnläkarföreningen framföra starkt stöd för att en internationell granskning utförs innan rapporten offentliggörs."

Liknande brev, med samma krav, kommer även från norska barnläkarföreningen och Europeiska sällskapet för pediatrisk radiologi, ESPR.

"Det är ingen tvekan om att de samordnat sig"

Anders Eriksson är professor i rättsmedicin och är en av de sju experter som ingått i SBU:s granskningsgrupp om skakvåld.

Han är mycket kritisk till vad han beskriver som försök att tysta ned rapporten och beskriver kraftiga försök till påtryckningar under granskningens gång.

– Det är ingen tvekan om att de samordnat sig.

– Det här är som jag det ser det ett oblygt försök att påverka den oberoende utredning som SBU har gjort. De är partsföreträdare, de företräder barnet, och det ska de ju göra. Medan vi är opartiska. Det är naturligt att de har sin roll men jag tycker att det är ett oblygt försök att försöka påverka det hela på ett sätt som de inte borde ha nedlåtit sig till.

Brev från AAP, amerikanska barnläkarföreningen: Kräver att deras egna experter ska få medverka och att få läsa rapporten i förväg.

"Man försöka att tysta resultaten"

Han framhåller att den vanliga ordningen är att en vetenskaplig undersökning publiceras och först därefter står det andra forskare fritt att ompröva resultaten.

– Här försöker man däremot i förväg att tysta resultaten av SBU:s analys, sannolikt därför att de förstått att resultaten kommer att störa deras paradigm, deras världsbild, och det vill de inte vara med om. Möjligen kan man också vara rädd för att skadeståndskrav kan komma att resas.

Expressen har sökt läkarsällskapen och Anna Bärtås, ordförande i Svenska Barnläkarföreningen, skriver i ett mejl till Expressen:

"Barnläkarföreningen har haft dialog med SBU med anledning av rapporten om skakvåld mot barn under 1 år. Kontakten initierades i samband med den skrivelse du tagit del av. Vi uttryckte önskemål om att få diskutera hur rapporten bäst hanteras av oss i sjukvården för att den ska kunna bidra till att både våldsutsatta barn och barn med icke våldsorsakad skada får en professionell vård. Vi ställde oss bakom våra internationella kollegors önskemål om en internationell granskning då denna fråga inte bara berör svenska barn.

SBU bjöd in företrädare från barnläkarföreningen till samtal. Dialogen med SBU har i min mening varit konstruktiv och ömsesidigt respektfull för de olika perspektiv och uppdrag vi har. Jag har inga ytterligare kommentarer."

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.