Här är hela Sten Tolgfors avgångstal

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Sten Tolgfors lämnar sin post som försvarsminister. Här är hela avgångstalet.

Att vara försvarsminister är inget jobb som man enkelt tar, det är inget som man enkelt har, och det är heller inget jobb som man enkelt lämnar. Men jag berättade för statsministern i förra veckan om att jag ville lämna som försvarsminister.

För att göra en lång historia kort så handlar det om att tiden sätter sina spår. Jag kände att jag har tappat energi och glädje. Precis den energi och glädje som krävs för att utföra just det här jobbet. Jag har varit statsråd i fem och ett halvt år och försvarsminister i nästan fyra och ett halvt år. Det finns någon enstaka i EU som har suttit längre. Men i de flesta länder så är det både två och tre kollegor som jag har mött genom åren. Uppdraget innebär att man arbetar mer eller mindre hela sin vakna tid. Vi känner alla den turbulens som var 2007 när jag tillträdde. Statsministern och jag diskuterade redan i oktober förra året att mitt åtagande var att få reformeringen av försvaret på plats, balans i ekonomin och personalförsörjningen att rulla och öka försvarets användbarhet. Jag hade tänkt att lämna om en månad men det blir nu i stället, jag ska strax berätta varför. Jag vill säga att jag är väldigt stolt över det vi gjort, i minst i ett internationellt perspektiv, där försvaret nu används och gör skillnad. Uppdraget är tungt, det ställer krav på ständig beredskap, man väntar på nästa SMS om nästa skadade svensk i en insats. Naturkatastrofer, olyckor. Jag är glad att jag har varit del av en försvarsmakt som jag högaktar, men jag känner också att kraften för uppdraget som krävs för min del börjar ta slut.


De senaste veckornas medieuppmärksamhet blev för mig droppen som urholkade stenen, om uttrycket tillåts. Både för mig och min familj. Varför nu då? Jo, i förra veckan beslutade regeringen om den sista stora pusselbiten i försvarsreformen. På grund av allt annat noterades det inte alls. Men vi pressmeddelande om det just så, att den sista pusselbiten läggs. Det var en proposition om arbetsrättsligt skydd för de nya soldaterna. Det som också hände var att vi också gjorde överenskommelse med Socialdemokraterna om den. Så i stället för att se framför sig en turbulent riksdagsperiod så vet vi redan nu att det det finns stabilitet. Jag ville leverera alla pusselbitar.


Det har jag nu gjort. Reformen är beslutad och nu går arbetet över i att vårda omläggningen av försvaret. Hittills har det gått väldigt bra, det kom nya siffror i veckan som heller inte fått så mycket uppmärksamhet, hittills har det varit 42 000 unga människor som sökt 4 700 platser i den frivilliga militära grundutbildningen. Och nu är det 20 procent kvinnor som söker, det har ökat varje omgång. Det blir så när det bara är den egna vilja som styr och inte längre grupptillhörighet, kön ålder eller vilket ni nu vill. Antagningskravet är högre än under värnpliktstiden och soldaterna har gjort väl så bra ifrån sig i test och urval. Sverige har i dag, vilket jag tror att svenska folket inte vet, drygt 4 000 soldater anställda på heltid, det ska bli 6 500 drygt. Drygt 4 000 interimskontrakt för deltidsanställning med stöd av den nya lagen, det ska bli 9 500. Hemvärnet har på plats 20 000 av 22 000 nya kontrakt. Vi har också haft en period med stor anskaffning av ny materiell. Nya ubåtar och artilleri, splitterskyddade fordon, torpeder och dylikt. Blackhawk flyger i Linköping med svenska piloter och vi har funnit en partner i Schweiz för framtidssäkring av Gripen. Försvarsmakten har gjort och gör framgångsrika insatser i Afghanistan, Kosovo, Atalanta och Lybien, och för första gången på 50 år används svenskt stridsflyg i en internationell insats. Vi har utvecklats säkerhetspolitiken med ett närområdesperspektiv, ett Östersjöperspektiv och en solidaritetsförklaring.


Vi har stärkt nordiskt försvarssamarbete och i EU på svensk initiativ. Försvarsmakten har en ekonomi som är i balans eller faktiskt har överskott. Jag har personligen djup respekt för landets ÖB och försvarsmaktsledning. När jag tillträdde 2007 så bad den dåvarande ÖB om en ny inriktning. Han sa till mig att den gamla hade kommit till vägs ände. Vi hade haft ett par decennier nästan av ständig nedgång och ständig neddragning och ständiga förbandsnedläggningar. 60 förband lades ned före mig, jag har inte lagt ner ett enda. Nu har försvarsmakten fått en ny inriktning som är utvecklad i samverkan mellan politik och försvarsmakt. Nato utvärderade i somras det nya försvaret och vi har publicerat resultatet, med positivt både om förmågan att försvara Sverige och göra internationella insatser.Då återstod en pusselbit. Propositionen om arbetsrättsligt skydd för de nya soldaterna, som försvarsmakten räknat med ska gälla från i sommar. Och så blir det. Nu är det också dags att börja med nästa försvarsbeslut och förberedelser, parallellt med genomförandet av den nuvarande, så inleds politikens förberedelser för nästa beslut, som ska gälla från januari 2015. Och när jag satte mig ner, för några veckor sedan, och började skriva utkast på direktiv för nästa försvarsberedning, som ska gå i gång i vår i enlighet med alliansens vallöfte, så insåg jag att om jag inte avser att ta den processen i hamn själv så bör i stället min efterträdare få forma dem. Så några ord om Saudi. När det gäller de gångna veckornas Saudidebatt så har jag inget nytt att tillföra i sak, utan den bild jag gav den nionde mars det är fortsatt den bild jag har. Det regeringen gjort ligger väl inom ramen för MAU för 2005, svensk lag och regler. Samtidigt finns här saker som kommer behöver klarläggas. Det finns processer för det. JK har beslutat att inleda en förundersökning om hantering av sekretessbelagd information och dokument.


Förundersökning har inletts av åklagare på FOI:s anmälan, ett resultat av att försvarsdepartementet anmodade FOI för några veckor sedan, att titta närmare på relationen till ett utvecklat företag och finansieringen. Och KU kommer sedermera att få ta del också av sekretessbelagd information. Jag avser inte kommentera frågan mer i sak, utan frågan kommer gå vidare i dessa processer. Jag vill också säga att de gångna veckornas medieuppmärksamhet har underlättat och påskyndat mitt beslut.


Det svåraste och viktigaste med att vara försvarsminister det är ansvaret för de människor som väljer att utsätta sig själv för risk i insatser, för att värna andra människor ifrån risker. Det är att möta skadade det är att möta anhöriga, det ger en respekt till varför viss information är och måste vara sekretessbelagd, för landets försvar och människors säkerhet. Att vara på försvarsdepartementet det är att ständigt stå på ena benet i det svarta i tillvaron. I kriget, katastrofer i tragedier. Men det är också stå med det andra benet i det ljusa. Den humanitära insatsen som MSB gör, den militära krishanteringen som försvarsmakten gör. Det är att ständigt vara där med respekten för de som väljer att ta egna risker för att värna andra i från risker. Så det svåra på mitt departement det är inte mediedebatten. Det svåraste och det viktigaste, och det som prövar en som människa och politiker, det är att ihop med anhöriga ta emot att stupad ung människa på en flygplats efter heroiska insatser i till exempel Afghanistan. Men samtidigt är man människa. Det påverkar en själv och familjen djupt med hälsa och humör.


Mediedrev är inget en fyraårig förstår, men han ser hur mamma och pappa mår. Om jag får ta en annan liknelse: när tvååringen slutar peka på tv:n när pappa är med, och i stället stänger av för att han vet att det innebär trubbel, då inser man att det har konsekvenser för den ena familjen och det egna livet. Jag var klar över redan när det här inleddes att jag hade nått min gräns med hänsyn till mig själv och min familj. Det hade statsministern och jag talat om. Så här har jag resonerat. Det finns inget spel bakom avgången.


Jag har bett statsministern att få lämna och de saker ni nu har hört är mina skäl. Jag har fullgjort mitt uppdrag och levererat försvarsreformen. Jag vill passa på att tacka statsministern för enastående gott stöd över alla de här åren, och sluta med att säga att jag är verkligen stolt över de insatser som den svenska försvarsmakten utfört.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.