Här är hela mejlet som skickades ut

Publicerad
Uppdaterad
== Noterat 04/08 2008 ==

Noterat är snabb intern information från moderaterna.
Noterat skickas på oregelbundna tider när något viktigt händer som vi vill informera om.


= Om signalspaning =

Idag skriver 14 kommunala företrädare för moderaterna om den sk FRA-lagen på Dagens Nyheters debattsida. Detta visar att det finns ett stort intresse för den här frågan inom moderaterna, vilket är glädjande. Moderaterna är ett parti som samlar mer än var fjärde väljare och det är därför naturligt med en bredd i uppfattningar och åsikter.

Det är viktigt att påpeka att syftet med signalspaningslagen är att skydda Sverige mot yttre hot och förstärka skyddet mot till exempel terrorangrepp. I förslag av den här typen är det emellertid viktigt att göra avvägningar mellan skyddsbehovet och den personliga integriteten. Regeringen kommer därför att under hösten återkomma med förslag för att ytterligare stärka integritetsskyddet i signalspaningslagen.

Vidare är det också viktigt att betona att frågan har diskuterats inom moderaterna. Bland annat har den varit uppe till diskussion fem gånger på möten med riksdagsgruppen.

Förutom ovanstående finns det anledning att ytterligare kommentera och förtydliga delar av dagens debattartikel i Dagens Nyheter. Därför följer nedan en genomgång av några av de argument och påståenden som förs fram i artikeln.

"Innebär massavlyssning av svenska folket"

Underrättelseverksamheten rör sig inte om spaning mot enskilda svenskars kommunikation. Informationen från signalspaning behövs för att bedöma och bemöta yttre hot mot Sverige samt ge underlag för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Endast om en person i Sverige har koppling till yttre hot mot landet, som internationell terrorism eller annan stats agerande mot Sverige blir den relevant för FRA:s signalspaning.

FRA använder avancerade sökbegrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet och sortera bort allt annat. Sökbegreppen är uppbyggda av flera variabler som tekniska parametrar m.m.

"En rad remissinstanser, däribland Justitiedepartementet, Advokatsamfundet, Journalistförbundet och lagrådet har kritiserat lagen som alltför integritetskränkande."

Hela regeringskansliet står bakom lagförslaget, inklusive Justitiedepartementet.

Lagrådet föreslog i sitt yttrande kompletteringar till regeringens lagrådsremiss. Lagrådet ansåg att med de kompletteringarna skulle en godtagbar balans nås mellan enskildas grundlags- och konventionsskyddade krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för att nationella säkerhetsintressen kan tillvaratas. Regeringens lagförslag har i allt väsentligt utformats i likhet med var Lagrådet förordat.

Advokatsamfundet har haft olika synpunkter. En synpunkt är att inrätta en författningsdomstol, vilket moderaterna drivit länge och driver i grundlagsutredningen.
Journalistförbundet har kritiserat lagen som alltför integritetskränkande.

Varken Advokatsamfundet eller Journalistförbundet har gjort någon avvägning mellan hur den personliga integriteten och det nationella säkerhetsintresset ska tillvaratas, vilket tex Lagrådet har gjort.

"FRA skall få en kopia av all elektronisk trafik"
Nej, FRA får ej kopior på all elektronisk trafik. FRA får bearbeta delar av flödet av kommunikationen, i enlighet lagstiftningen. Den trafik som inte möter sökbegreppen vare sig öppnas eller bearbetas. Den kommunikation som sökbegreppen pekar ut utgör endast en bråkdel all tillgänglig trafik.


"Att de inte i dagsläget har tid att manuellt gå igenom allas e-mail, sms och telefonsamtal utan istället låter sina maskiner göra det"

Det stämmer ej att FRA ska gå igenom allas e-mail, sms och telefonsamtal. Detta vore olagligt, icke önskvärt av någon och dessutom omöjligt.

För att bedriva signalspaning krävs att sökbegreppen ryms inom den inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten som regeringen beslutar. Dessutom krävs ett tillstånd av den domstolsliknande myndighet som ska tillsättas 1 januari 2009. Försvarets underrättelse nämnd (FUN) dessutom ska kontrollera att FRA följer lagen och kan även besluta att viss inhämtning ska upphöra och att uppgifter ska förstöras.

Datainspektionen ska fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Vidare tillsätts en referensgrupp med personer föreslagna av riksdagspartierna som knyts till Datainspektionen. Dessutom tillsätts en parlamentarisk kommitté med uppdrag att följa FRA:s verksamhet fram till kontrollstationen.

"Massavlyssning av oskyldigas kommunikation"

Försvarsunderrättelseverksamhet har inget med brottsmisstankar att göra. Underrättelserna används inte som bevis mot någon i ett rättsligt förfarande. För det ändamålet finns möjlighet för polisen att använda tvångsmedel, t.ex. hemlig teleavlyssning.

Det är oerhört viktigt att man gör en klar åtskillnad mellan polisens verksamhet, som riktas mot enskilda personer i Sverige som misstänks för ett brott, och försvarsunderrättelseverksamhet, som riktas mot andra stater och organisationer vars verksamhet påverkar svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

"Ett villkor för att göra detta måste i så fall vara att spaningen bara omfattar en specifik person eller organisation som misstänks vara inblandad i något som är ett yttre hot."

FRA ägnar sig inte åt brottsbekämpning. FRA får enligt lag inte vidta  åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som ligger inom ramen för polisens och  andra myndigheters brottsbekämpande verksamhet.

Syftet med signalspaningen är att  Sverige att kunna göra en självständig bedömning av yttre hot mot landet. Det kan handla om militära angrepp, gränsöverskridande terrorism, IT-angrepp och spridning av massförstörelsevapen.

Sökbegreppen får inte vara direkt hänförliga till en viss fysisk person om det inte är av synnerlig vikt för verksamheten.

"Ett gott syfte är inte tillräckligt för att registrera och övervaka enskildas privata angelägenheter."

Det handlar inte om att övervaka enskildas privata angelägenheter, lagstiftningen är tydlig på att syftet är att bedöma yttre hot mot landet. Det handlar inte om personer, utan om företeelser, stater, organisationer.

FRA kommer varken att få övervaka eller registrerar privata angelägenheter.

Skribenterna föreslår att "FRA får bedriva spaning mot utländska radarstationer och militär radiokommunikation, men där det blir stopp för massavlyssning och avlyssning av personer som inte är misstänkta för brott."
Den information Sverige behöver för att upptäcka och förstå yttre hot kan ej erhållas enbart genom militär kommunikation. Vidare är det heller inte så att militär information bara rör sig i etern, som förr i världen, och att det därför skulle vara tillräckligt att signalspana i etern.

Det går inte att ha skilda lagar och regler för signalspaning i etern respektive i kabel. Det är varken mer eller mindre integritetskränkande att ha signalspaning i etern, i luften, än i kabel.

Det behövs samma förtydligande av regelverket och samma integritetsskydd i bägge fallen. Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd.

Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Läs fler nyheter i Expressens app. Ladda ner gratis här: Iphone eller Android.

Till Expressens startsida

Mest läst i dag