Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är de dolda tecknen på en tyst hjärtinfarkt

Jan Nilsson, överläkare och professor i experimentell kardiovaskulär forskning. Foto: Mårten Levin / Hjärt- och lungfonden
En kvinna förbereds för kranskärlsröntgen med kateterteknik. Foto: Anna Molander / Hjärt- och lungfonden Copyright © Anna Molander,

De tysta hjärtinfarkterna är lika lömska som de låter – symtomen är vaga och kan vara svåra att tolka. 

Jan Nilsson, överläkare och professor i kardiovaskulär forskning, berättar hur du ändå kan känna igen de dolda tecknen för att upptäcka faran. 

– Symtomen kan vara så svaga och diffusa så att man själv inte misstänker hjärtinfarkt, säger han.  

Hjärtinfarkter uppstår när det bildas en blodpropp i något av hjärtats kranskärl. 2017 drabbades drygt 25 000 svenskar och 5 900 av dessa avled, enligt siffror från Hjärt- och lungfonden. 

Ny forskning: Var tredje hjärtinfarkt är tyst

Symtomen för en ”vanlig” hjärtinfarkt är ofta tydliga: Kraftiga smärtor i bröstet som kan stråla ut i vänsterarmen, halsen, nacke, käkar, mage eller rygg. 

– Att det strålar ut i armen och gör ont i bröstet brukar folk känna till, säger Jan Nilsson, överläkare och professor vid Skånes universitetssjukhus och ordförande för Hjärt- och lungfondens forskningsråd.  

Men ny forskning uppskattar att var tredje hjärtinfarkt kan vara en så kallad tyst hjärtinfarkt – och då är det betydligt svårare att läsa av symtomen. 

De dolda tecknen på tyst hjärtinfarkt

Professor Jan Nilsson är ledande expert på infarkter och förklarar hur man även kan höja vaksamheten för tyst infarkt. 

Symtom för tyst infarkt kan till exempel vara ont i ryggen, ont i magen, det kan kännas som tandvärk. Kanske bara illamående. Eftersom infarkterna upptäcks först i efterhand, och det är då patienterna undersöks, så är symtomen inte lika väldokumenterade som vid ”vanliga” hjärtinfarkter.   

För att kunna skilja smärtorna vid tyst hjärtinfarkt från andra smärtor finns vissa ledtrådar: 

Smärtan ska inte vara rörelsebetingad. Så om det bara gör ont om du vrider dig, och annars går över, så ska det inte handla om hjärtinfarkt. 

Smärtan ska sitta i mer än 15 minuter. Och den kan ofta vara kopplad till ångestkänslor eller illamående. 

Om du får sådana symtom, och inte riktigt är säker, då ska du antingen ringa till sjukvårdsupplysningen eller till 112, beskriva läget och fråga vad du ska göra. Du ska inte ta det beslutet själv. 

– Det är vanligare att kvinnor drabbas. Och ju äldre du blir, desto större risk. Det kan delvis förklaras med att förträngningarna i kranskärlen ökar ju äldre man blir, vilket försämrar blodflödet. Då bildas nya kärl i hjärtat för att försöka kompensera för det. Det gör att om en äldre person får stopp i ett större kärl så har de ofta bildat små kärl runt förträngningen. Man blir inte lika sårbar. Då får man en mindre infarkt och den kan vara svårare att upptäcka, säger Jan Nilsson. 

De tysta hjärtinfarkterna konstateras i stället i efterhand – när skadan är skedd. 

– Och sedan upptäcker man den här infarkten vid en rutinkontroll. Till exempel kan man se på EKG att det varit en infarkt, och då kallar man det för tyst infarkt. Nu har vi blivit bättre på att hitta dem. Förr var det bara de stora tysta infarkterna som man kunde se på EKG. Men gör man en magnetröntgenundersökning av hjärtats rörelser kan man se tysta infarkter mycket bättre, säger Jan Nilsson. 

Den bedrägliga faran med tysta hjärtinfarkter

Det finns ytterligare en fara med de tysta hjärtinfarkterna. 

– När man har haft en hjärtinfarkt så har man alltid en mycket högre risk att få en till. Och det är samma sak för de tysta hjärtinfarkterna. Det är väldigt viktigt att man lyckas identifiera att en tyst hjärtinfarkt har ägt rum, så att man kan sätta in förebyggande behandling. Främst handlar det som att sänka kolesterolnivån, det lönar sig alltid efter en hjärtattack. Sedan är det vanligtvis statinbehandling, det finns andra behandlingar också men den är grundplåten. Man ska även ha en lätt blodförtunnande medicin och sedan får man behandla alla riskfaktorer som finns. 

Vilka är grupperna som löper störst risk att drabbas?

– Allt talar för att det är precis samma riskgrupper och riskfaktorer för tysta hjärtinfarkter som det är för de andra hjärtinfarkterna. Rökning, högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes. Det är de fyra viktigaste, säger Jan Nilsson.