Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är bilderna som ska skrämma Putin

Den hemliga elitstyrkan SOG, Särskilda operationsgruppen, övade förra veckan på att försvara Gotland vid en "oförutsedd händelse".. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Militärövningen pågår till och med den 12 november Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Brigadgeneral Urban Molin Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Här är Försvarsmaktens nya bilder som ska skrämma Rysslands ledare Vladimir Putin.
Den hemliga elitstyrkan SOG, Särskilda operationsgruppen, övade förra veckan på att försvara Gotland vid en "oförutsedd händelse".
– Försvaret av Sverige är ett av specialförbandens absolut viktigaste uppgifter, säger Urban Molin, brigadgeneral och chef för specialförbandsledningen.

FAKTA/Övningen på Gotland

  •  Övningen på Gotland pågår 2–12 november.
  •  Syftet med övningen är att testa beredskapen och förmågan att med kort varsel flytta förband, ta materiel i bruk och snabbt lösa en insats, enligt Försvarsmakten.
  •  I övningen deltar personal från Särskilda operationsgruppen (SOG), Skaraborgs regemente P 4, Luftvärnsregementet Lv 6, Trängregementet, Hemvärnet på Gotland, Militärregion mitt, Blekinge flygflottilj F 17, Ledningsregementet, Fjärde sjöstridsflottiljen och Högkvarteret.

FAKTA/Särskilda operationsgruppen (SOG)

  •  SOG bildades 2011 genom en sammanslagning av den särskilda skydds­gruppen, SSG, och den särskilda inhämtningsgruppen, SIG. SSG bildades i sin tur 1994.
  • Förbandet har ständig beredskap.
  • Soldaterna är specialutbildade för kvalificerade stridsinsatser såsom räder, fritagningsoperationer och evakuering, men arbetar också med kvalificerad underrättelsetjänst, som dold övervakning och fjärrspaning.
  • Varje soldat i SOG är utrustad med automatkarbin, pistol, radio, sjukvårdsutrustning, överlevnadsutrustning, nattkikare och ammunition

Fem frågor om övningen på Gotland

Vad är SOG och varför övar förbandet på Gotland?

Johan Wiktorin, tidigare yrkesofficer och ledamot i Kungliga krigsvetenskapsakademien svarar på fem snabba frågor.

Vad är SOG?

"Det är ett elitförband vars uppgifter inkluderar strid och strategisk underrättelsetjänst. De kan spana på motståndarens enheter eller stämningarna i en population."

Varför övar SOG på Gotland?

"Om SOG övar på Gotland är det av två skäl. Det ena är att man förbereder sig för insatser i olika delar av Sverige, däribland Gotland. Det andra är att det ger intern signaleffekt i försvaret. Det visar att både att den politiska och militära ledningen tar läget i närområdet på allvar."

Vad innebär det att Försvarsmakten skiftar fokus till nationellt försvar?

"Vi har fortfarande ett insatsförsvar som ska kunna projicera militär makt för svenska ändamål. Däremot har hemvärnets och arméns roll förstärkts så på det sättet har den territoriella dimensionen ökat. Flygvapnet och flottan har visserligen övat på och genomfört insatser utomlands men har ändå haft övervakningen av svenskt territorium liggande där hela tiden."

Hur är säkerhetsläget i Östersjön?

"Säkerhetsläget i Östersjön har skärps under en längre tid. Vi ser fler övningsverksamheter från både Nato och oss själva, och från Ryssland. Skillnaden är att våra övningar nästan alltid är annonserade i förväg, vilket inte är fallet med många av de ryska."

Varför är Gotland så viktigt?

"Gotland kan användas som en plattform för robotförband. Luftvärnsrobotar och kustförsvarsrobotar kan skjutas mot luftmål och fartyg."

Från Mazar-e Sharif i Afghanistan till Visby på Gotland. Försvarsmakten kommenterar sällan var eller när Särskilda operationsgruppen, SOG, genomför sina operationer, men chefen för specialförbandsledningen väljer nu att berätta om förra veckans stora övning på Gotland.
Försvarsmakten har samtidigt valt att lämna ut ett antal nytagna bilder på soldater ur SOG.
Övningen på Gotland förra veckan är ett led i den fokusförflyttning som Försvarsmakten gör mot nationellt försvar på grund av det försämrade säkerhetsläget i närområdet.

ÖB har varnat för Putin

Nya överbefälhavaren Micael Bydén har vid flera tillfällen varnat för Rysslands president Vladimir Putin.
– Jag är inte orolig för den ryska retoriken. Men det som händer i övrigt, där finns det anledning att vara bekymrad, sa han nyligen.
Ryssland har ökat sin militära närvaro i Östersjön och under det gångna året upprepade gånger kränkt svenskt luftrum.
I det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 återkommer regeringen till "Rysslands ökande ambitioner och mer konfrontatoriska hållning" och pekas Gotland ut som ett av flera strategiskt viktiga områden för Sveriges säkerhet. Om ett par veckor startar rekryteringen av soldater till den nya stridsgruppen som ska förstärka försvaret där.

Stöder upprustningen

Från politiskt håll råder stor uppslutning bakom strategin. Även Vänsterpartiet, som traditionellt varit kritiskt till försvarspolitiska utgiftsökningar, stöder upprustningen.
– Jag tror definitivt att försvaret av Gotland behöver stärkas och att vi behöver öva mer, säger försvarspolitiske talespersonen Stig Henriksson.
Huvuddelen av specialförbandens verksamhet har tidigare skett internationellt. Men det har nu ändrats.
– Att försvara Sverige är en av de högst prioriterade uppgifterna för specialförbanden. Det är en uppgift som vi måste utveckla och öva, vilket vi nu också har gjort, säger Urban Molin, brigadgeneral och chef för specialförbandsledningen.
– Det vi tränat på här är att hantera en oförutsedd händelse där vår unika tillgänglighet och våra speciella militära förmågor behövs, bland annat genom att snabbt påbörja samverkan, underrättelseinhämtning och förbereda för stridsinsats.
Samverkan helt avgörande
På Gotland övade SOG tillsammans med andra delar av Försvarsmakten, men också med Hemvärnet och polisen.
– På så sätt kan vi bidra med kapacitetsuppbyggnad i andra delar av Försvarsmakten och i andra myndigheter. Vi kan till exempel ge Hemvärnet en ökad förmåga när det gäller kvalificerad eldledning och sjukvård. Samtidigt får våra medarbetare många viktiga lärdomar från Hemvärnet, som kan området, de har kontakterna och de ser avvikelser i det dagliga livet, konstaterar Urban Molin.
– Det är också den viktigaste erfarenheten i från den här övningen, att vi åter kan konstatera hur avgörande det är att kunna sätta sig in i de förhållanden som råder i området där specialförbanden förväntas verka. Samverkan med andra parter är helt avgörande för att specialförbanden ska kunna lösa de uppgifter som vi ställs inför.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!