Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Här är Anders Borgs dystra vårprognos

PESSIMISTISK. Anders Borg ser oroligt på framtiden för Sverige i en artikel på DN Debatt: "Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är stor", skriver han. Foto: Roger Vikström

Det blir en dyster vårbudget som läggs fram i dag.

Regeringen väntade sig en ekonomisk vändning 2014, men Sveriges ekonomiska svacka fortsätter fyra år till, skriver finansministern på Dagens Nyheters debattsida.

- Vi har tröga år med stigande arbetslöshet, säger Anders Borg (M) till Expressen.

SÅ TÄNKTE ANDERS BORG I HÖSTAS...

KONJUNKTURPROGNOSEN

När Anders Borg presenterade budgetpropositionen i september 2012 räknade finansministern med en tillväxt på 2,7 procent. Men bara tre månader senare tvingades Borg medge att det var alltför optimistiskt. I en ny konjunkturprognos mer än halverades tillväxten till 1,1 procent.

ARBETSLÖSHETEN

Regeringen räknade i höstbudgeten med att arbetslösheten totalt skulle hålla sig under åtta procent. Men i december i fjol fick man tänka om och sätta prognosen till 8,2 procent i år och 8,3 procent under valåret 2014. Arbetslösheten bland unga ligger fortsatt högt; 26,4 procent i februari i år.

FLYKTINGMOTTAGANDET

Höstbudgeten räckte inte till för att täcka kostnaderna för asylsökande. I takt med att allt fler söker asyl i Sverige, framför allt på grund av situationen i Syrien, krävs mer pengar. För att få ihop till den dryga miljard som krävs har man gjort en omfördelning av biståndsramen inför vårbudgeten.

JÄRNVÄGEN

I augusti åkte alliansledarna till Linköping och presenterade anslag för ökat järnvägsunderhåll från år 2014 samt utbyggnader av bland annat Ostlänken. Redan i vårbudgeten kommer ett tidigarelagt järnvägsunderhåll på 700 miljoner kronor, för att "möta den svaga konjunkturen".

A-KASSAN

Borg öppnade i höstas för en förändring av a-kassan. Det differentierade systemet gör att a-kassor med hög arbetslöshet måste ta ut en högre avgift. Men trots att det, enligt oppositionen, lett till att fler är oförsäkrade kommer reformen inte att vara med i vårbudgeten.

INVESTERARAVDRAGET

Avdraget för investeringar fanns med i höstbudgeten under förutsättning att det godkändes i Bryssel. Först i vårbudgeten har det finansierats. Det ska göra det lättare för mindre företag att göra investeringar. Hälften av investeringen får dras av med ett tak på 650 000 kronor per person och år (motsvarar investering på 1,3 miljoner kronor).

...och så blir det i vårbudgeten

Regeringen vill ändra 3:12-reglerna och täppa till hål för skatteplanering i reglerna för fåmansbolag.

Man vill också ändra löneunderlagsregeln för delägare i fåmansföretag med lönekostnader upp till 3,4 miljoner kronor.

Bidraget till det belopp som delägarna får ta ut som lägre beskattad utdelning höjs från 25 till 50 procent.

Ett investeraravdrag som man hoppas kan göra det lättare för mindre företag att investera. Hälften av investeringen får dras av med ett tak på 650 000 kronor per person och år (vilket motsvarar en investering på 1,3 miljoner kronor).

Lägre kostnader för att anställa inom forskning och utveckling. Några summor tas inte upp i vårbudgeten. Annie Lööfs presschef Anna-Karin Nyman skriver i ett mejl till Expressen att "vi undersöker möjligheten, alltså finns det ingen fast summa".

7 000 fler årsplatser inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning (yrkesvux) tillförs, en kostnad på totalt 1,4 miljarder för 2013 och 2014.

3 000 fler praktikplatser och 1 000 nya utbildningsplatser inom arbetsmarknadspolitiken.

1 400 nya platser på högskoleutbildningar inom ingenjör och sjuksköterskeområdet.

80 miljoner kronor till förstärkta insatser för regional tillväxt 2013-2014 med fokus på Blekinge, Skåne, Värmland, Kronoberg, Gävleborg, Kalmar, Västmanland och Södermanland.

Hela Dalarna får tillgång till riskkapital från Inlandsinnovation, i stället för delar av länet som tidigare. Även Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland kan komma att omfattas.

Hade en rödgrön regering hanterat krisen bättre?

Det var en bekymrad finansminister som i går intervjuades i SVT:s "Agenda" om Sveriges ekonomi.

Vårpropositionen som presenteras i dag innehåller satsningar för att komma åt arbetslösheten. Han utvecklade efter programmet oron inför framtiden.

- Krisen i Europa är besvärlig. Det slår igenom och betyder att vi har tröga år med stigande arbetslöshet både i år och nästa år tyvärr, säger Anders Borg till Expressen.

Han var mer optimistisk i höstas men fick också justera prognosen efter bara tre månader. Och på DN Debatt skriver Anders Borg i dag att tillväxten måste justeras igen och landar på 2,2 procent nästa år. Vilket betyder att arbetslösheten väntas fortsätta stiga.

"Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är stor och riskerna för en sämre utveckling överväger," skriver Borg på DN Debatt.

Får kritik från oppositionen

Receptet i regeringens vårbudget är till för att arbetslösa inte ska fastna utanför arbetsmarknaden. Men det får kritik från oppositionen.

- Jag kunde inte höra att Anders Borg hade någon förklaring till hur Sverige misslyckats med att tackla ungdomsarbetslösheten, säger Magdalena Andersson, S, ekonomisk-politisk talesperson, till Expressens Erik Högström efter "Agenda".

- Inom en till två månader går en ny generation ungdomar ut från gymnasiet och många kommer hamna i arbetslöshet. Jag hoppas att regeringen lägger fler förslag om ungdomsarbetslösheten i vårbudgeten, fortsätter Andersson.

Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson instämmer i kritiken.

- Det är väldigt bekymrande att vi har en regering som inte lyckas med sina planer eller beräkningar, det gör att man inte kommer fram med förslag som behövs för att lyfta Sverige, säger Per Bolund, MP.

I vårbudgeten finns 80 miljoner avsatta för regional tillväxt, och flera allianspolitiker brukar tala om värdet av en levande landsbygd. Men enligt Svenska Dagbladet har 93 procent av de 240 000 jobb som tillkommit 2006-2012 hamnat i Stockholm, Skåne, Västra Götaland eller Uppsala län, skriver SvD.

A-kassan saknas

Landsbygdsministern ser också risker med fenomenet.

- Det samhälle som inte har en utvecklingskraft går en tynande framtid till mötes, säger Eskil Erlandsson, C, till SvD.

En satsning som Socialdemokraterna saknar är en förändring av a-kassan. Man vill ta bort differentieringen som gör avgiften dyrare till kassor med hög arbetslöshet.

- Det är något som vi återkommer till i höstbudgeten, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, M.

Ylva Johansson, S, arbetsmarknadspolitisk talesperson, vill se ha en förändring nu.

- Den här avgiften är ett kapitalt misslyckande, det säger forskare och alla. Man införde den för att skapa en bättre lönebildning, men det ledde till att många människor är oförsäkrade, för att man inte har råd att vara med i a-kassan, säger hon.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!