Hälften av de över 78 år känner sig ensamma

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Hälften av drygt 800 tillfrågade personer över 78 år känner sig ensamma. Det visar en studie av Elin Taube, forskare och lärare på institutionen för hälsovetenskaper på medicinska fakulteten på Lunds universitet.

– Vad man såg under en sexårsperiod var framför allt att ensamheten inte försvann. Var man ensam så var det hög sannolikhet att den bestod över tid, säger Elin Taube.

Ensamhet har samband med nedstämdhet och depression. Andra studier har visat att äldre ensamma oftare söker vård eftersom de är nedstämda.

– Att vara ensam behöver inte vara ett problem om den är självvald. Problemet är främst den ofrivilliga ensamheten och de negativa konsekvenserna som följer med denna, säger Elin Taube.

Forskning visar att en större andel personer upplever ensamhet med ökad ålder. Detta kan bero på olika saker, exempelvis ett minskat socialt kontaktnät och sviktande hälsa. Intresset för forskning om äldre och ensamhet har ökat senaste tio åren.

– Vi vet att psykiskt ohälsa bland våra äldre är ett stort problem, men vet inte så mycket om hur vi bäst hanterar detta på bästa sätt, säger Elin Taube.

Församlingar och kommuner tar ett stort ansvarför att ordna träffplatser och aktiviteter för äldre. Men i takt med att våra äldre lever längre och blir fler, behöver samhället bli bättre på att ta hand om äldres psykiska ohälsa, anser Elin Taube.

– Vi behöver ha mer fokus på det inom vården och också ha möjligheter att ta hand om människors ensamhet. Vi vet exempelvis att KBT-terapi är effektivt på andra åldersgrupper, säger Elin Taube.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.